RICI indekss – Rīgas Fondu biržas cenu indekss.


                                                                                                                                                                                               


                                                                                                                

                                                                                                                 Daces Stūres
                                                                    referāts

                                                                    Finansu teorijāRICI indekss –
Rīgas Fondu biržas cenu indekss.
11.10.2000.


Iesākot šo tēmu par RICI indeksu, noskaidrosim, kas ir indekss un kam tas ir nepieciešams. Tas parāda visa fondu tirgus tendences, kas, savukārt palīdz ieguldītājiem izvērtēt situāciju un izšķirties par investīciju izdarīšanu attiecīgajā vērtspapīru tirgū. Biržas indekss ir arī makroekonomisks rādītājs, kas ļauj spriest par vērtspapīru tirgus stāvokli valstī un norāda uz valsts ekonomiskās attīstības un ekonomikas stabilitātes līmeni.
Rīgas Fondu biržas indekss RICI (Rīgas Cenu Indekss) atspoguļo indeksa grozā ietverto uzņēmumu cenu izmaiņas. Indekss tiek aprēķināts pēc ekvivalenta ieguldījuma indeksu metodikas. Tā nodrošina, ka visu indeksa aprēķināšanai izmantoto akciju cenu relatīvajām izmaiņām ir vienāda ietekme uz indeksu neatkarīgi no to absolūtās vērtības. Tādējādi indekss atspoguļo investīciju atdevi no cenu pieauguma, neņemot vērā dividenžu izmaksu naudā.

RICI indeksu aprēķina akcijām, kuras atbilst šādiem izvēles kritērijiem:
1.     indeksā var tikt iekļautas tikai to uzņēmumu akcijas, kuras tiek tirgotas nepārtrauktajā tirgū;
2.     akciju likviditāte, ko raksturo vidējais apgrozījums pēdējā mēneša laikā. Reizi ceturksnī Rīgas Fondu biržas valde izvērtē indeksā ietilpstošo akciju atbilstību likviditātes kritērijam un izlemj par jaunu akciju iekļaušanu indeksā vai izslēgšanu no indeksa.

No 2000. gada 3. janvāra indeksa grozs sastāvēja no 9 Rīgas Fondu biržā visaktīvāk tirgotajiem vērtspapīriem - Latvijas balzams, Latvijas Gāze, Latvijas Unibanka, Rīgas Kuģu būvētava, Rīgas Transporta flote, Staburadze, Valmieras stikla šķiedra, Olainfarm un Ventspils nafta.
No 2000. gada 3. jūlija indeksa grozs sastāv no 10 Rīgas Fondu biržā visaktīvāk tirgotajiem vērtspapīriem -Latvijas Balzams, Latvijas Gāze, Latvijas Unibanka, Rīgas Transporta flote, Staburadze, Valmieras stikla šķiedra, Balta, Daugavpils PKR, Liepājas ML un Ventspils Nafta.

Nepārtrauktās tirdzniecības laikā indekss tiek rēķināts pēc katra darījuma un nepārtraukti tiek publicētas šādas indeksa vērtības:
·        indeksa vērtība dotajā brīdī;
·        tās procentuālā izmaiņa attiecībā pret iepriekšējās dienas pēdējo indeksa vērtību;
·        dienas augstākā vērtība;
·        dienas zemākā vērtība.
Pēc tirdzniecības sesijas Rīgas Fondu biržā tiek aprēķināta arī vidējā indeksa vērtība attiecīgajā tirdzniecības sesijā (aprēķināta pēc vidējām svērtām cenām -  vienas tirdzniecības sesijas laikā izpildīto darījumu apjomu summa dalīta ar šajos darījumos tirgoto vērtspapīru skaitu. Nosakot vidēji svērto cenu, netiek ņemti vērā tiešie darījumi.)

Piemēram varu minēt 2000. gada 6. Oktobra rādītājus:

 Pēdējā vērtība178.76

 Izmaiņas punktos pret pēdējo vērtību iepriekšējā sesijā -0.62
 Izmaiņas % pret pēdējo vērtību iepriekšējā sesijā -0.35
 Pēdējā vērtība iepriekšējā sesijā 179.38
Augstākā 179.61
 Zemākā 178.76

Pārrēķināšanas reizes 21

         
Salīdzinājumam  vēl daži dati:
 Gada augstākā 202.24
 Gada zemākā 153.31
 Iepriekšējā gada augstākā 199.59
 Iepriekšējā gada zemākā 149.64
 Iepriekšējā gada pēdējā 170.77
Visu laiku augstākā 1 015.42; datums 12.09.1997
Visu laiku zemākā 92.18; datums 09.04.1996

Indeksu aprēķina pēc sekojošas formulas:


Ii = Sum(Ci*X)/D
kur:
Ii
-
indeksa vērtība i. dienā;
Ci
-
vērtspapīra cena i. dienā;
X
-
akciju skaits indeksa grozā, kurš nodrošina ekvivalentu ieguldījumu;
Sum(Ci*X)
-
indeksā ietilpstošo akciju cenu un akciju skaita reizinājumu summa i. dienā;
D
-
dalītājs.
D = Sum(C0 * X) / 100
kur:
C0
-
vērtspapīra cena bāzes dienā;
Sum(C0*X)
-
indeksā ietilpstošo akciju cenu un akciju skaita reizinājumu summa bāzes dienā.


Indeksa bāzes vērtība ir vienāda ar 100 1996. gada 2. aprīlī. Šajā datumā indeksa grozā bija trīs uzņēmumu - a/s "Kaija", a/s "Latvijas Unibanka" un a/s "Daugavpils pievadķēžu rūpnīca" - akcijas.

Tiek veiktas arī aprēķinu korekcijas.
Indekss tiek pielāgots šādiem vērtspapīru notikumiem:
·        publiskā akciju emisija;
·        publisko akciju dalīšana;
·        prēmijakciju emisija.
Indeksa korekciju mērķis ir neitralizēt ar tirgu nesaistītu izmaiņu uzņēmumu pamatkapitālā ietekmi uz indeksa lielumu. Nekādas indeksa korekcijas netiek veiktas dividenžu izmaksai naudā un slēgtajai akciju emisijai.
Reizi mēnesī indeksa grozs tiek pārrēķināts, mainot katra uzņēmuma akciju skaitu grozā, lai nodrošinātu, ka katrs uzņēmums tiek pārstāvēts ar aptuveni vienādu jeb ekvivalentu latu daudzumu. Izņemot gadījumus, kad notiek vērtspapīru notikumi vai akciju pievienošana vai izslēgšana no indeksa, pārrēķinātais akciju grozs paliek nemainīgs līdz nākošajai regulārajai pārskatīšanai.
Indekss tiek pielāgots arī, ja notiek indeksa groza izmaiņas - jaunu vērtspapīru iekļaušana indeksā un vērtspapīru izslēgšana no indeksa.


Līdz šim indeksā ir izdarītas šādas korekcijas :
Datums
Notikumi, kuru rezultātā notikušas indeksa korekcijas


16.04.96
Unibankas 2,414,010 prēmijakciju emisija
01.07.96
Iekļauta Rīgas transporta flote
02.01.97
Iekļauta Lode un Staburadze
01.04.97
Iekļauta Jēkabpils Cukurfabrika un Valmieras Stikla šķiedras rūpnīca
02.04.97
Lodes 129,671 prēmijakciju emisija
07.04.97
Unibankas 5,007,814 prēmijakciju emisija
30.05.97
Daugavpils PKR 3,200,00 prēmijakciju emisija
01.07.97
Iekļauta Rīgas Kuģu būvētava un Olainfarm
01.10.97
Iekļauta Balta un Salacgrīva-95
05.01.98
Iekļauts Liepājas Metalurgs
01.04.98
Iekļauti Rēzeknes PKK un LMR, izslēgta Salacgrīva-95
16.04.98
Unibankas 3,634,719 prēmijakciju emisija
20.04.98
Rēzeknes PKK 303,360 prēmijakciju emisija
01.06.98
Staburadzes 860,000 prēmijakciju emisija
01.07.98
Iekļauta Komercbanka un izslēgts Liepājas ML
01.10.98
Iekļauts Grindex un izslēgta Lode
04.01.99
Iekļauti Latvijas Balzams, Ventspils Nafta un izslēgti Daugavpils PKR, Grindeks, Jēkabpils CF, Kaija, LMR, Olainfarm, Rēzeknes PKK
10.03.99
Izslēgta Rīgas Komercbanka
01.04.99
Iekļauta Latvijas Gāze
01.07.99
Iekļauti Rēzeknes PKK, Liepājas ML
03.01.00
Iekļauts Olainfarm
03.01.00
Izslēgti Balta, Liepājas ML, Rēzeknes PKK


Rīgas Fondu biržas cenu indeksa RICI un Dow Jones Rīgas Fondu biržas indeksa atšķirības:
·        RICI uzrāda akciju cenu izmaiņas, bet Dow Jones indekss - uzņēmumu vērtības izmaiņas;
·        Katrs indekss tiek aprēķināts pēc atšķirīgas metodoloģijas.
Varbūt jūs jautāsiet, kādēļ ir nepieciešami vairāki indeksi Rīgas Fondu biržā. Vairāku biržas indeksu pastāvēšana, kas parāda vērtspapīru tirgu dažādos griezumos, ļauj salīdzināt un daudz precīzāk analizēt tirgus virzību. Šāda analīzes iespējamība ļauj arī ārvalstu ieguldītājiem spriest par Latvijas vērtspapīru tirgus attīstību un izšķirties par ieguldījumu izdarīšanu.
Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru