Nodokļu uzskaite 2012Īss uzņēmuma apraksts, maksājamo nodokļu veidi

Uzņēmuma darbības virziens būs vērtspapīru iegāde ilgtermiņā un, protams, arī to pārdošana, ja tie paliek pārāk dārgi. Juridiskā komercdarbības forma būs kapitālsabiedrība (sākumā SIA, vēlāk investoru piesaistei migrēs uz A/S), jo ir ļoti svarīgi nošķirt nost atbildību no personīgās mantas un apgrozījums ātri var pārsniegt 200k Ls. 

Ja tiks izmantots kredītplecs aktīvu iegādei, tad iespējams vērtspapīri tiks sadalīti pār vairākām kapitālsabiedrībām.
Darbinieki: Grāmatvedis, Jurists, Informācijas sagatavotājs un citi. (Vai arī kā pakalpojums no citam kompānijām)
Maksājamo nodokļu veidi: UIN(Ienākumi); IIN, VSAOI (Darba samaksa);PVN; Varbūt NĪN, ja ēkas netiks nomātas vai atvērts virtuālais birojs.

VID iesniedzamie pārskati
1. Gada pārskats:
1.1. finanšu pārskats:
– bilance;
– peļņas vai zaudējumu
aprēķins;
– saīsināts pielikums;
1.2. vadības ziņojums par sabiedrības attīstību pārskata gadā vai apstiprināts akcionāru vai dalībnieku pilnsapulces protokola noraksts, kurā parādīts pieņemtais lēmums par peļņas sadali vai zaudējumu segšanu un sabiedrības valdes parakstīts paskaidrojums par likuma 54.panta otrās, ceturtās un piektās daļas noteikumu izpildi.
2. Paskaidrojums par to, kad gada pārskats apstiprināts.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru