Fondu biržu darbība finansu tirgosSTARPTAUTISKO ATTIECĪBU INSTITŪTS


Referāts Starptautiskajās FinansēsFondu biržu darbība finansu tirgos

Starptautiskās ekonomiskās attiecības

Maģistratūras 2.kurss
Renāte Purvinska
StAt980026


Rīga 2000.

 

SATURS

Recenzija

Ievads …………………………………………………………………….
3
1. Fondu biržu vēsture ………………………………………………..
4
2. Baltijas valstu Fondu biržu darbība ……………………………..
7
2.1. Rīgas Fondu birža ………………………………………………..
7
2.2. Lietuvas Nacionālā Fondu birža ………………………………
10
2.3. Tallinas Fondu birža …………………………………………….
11
3. Listinga plusi un mīnusi …………………………………………..
12
Secinājumi ………………………………………………………………
14
Izmantotās literatūras saraksts ……………………………………..
15Ievads

Fondu biržas finansu tirgū, aizņem aizvien nozīmīgāku vietu. Arvien pieaug jauno tehnoloģiju nozīme, lielākas ir tirgus prasības un nepieciešamība nodrošināt emitentus ar kvalitatīviem pakalpojumiem. Jāmin arī, ka akciju kotēšana biržā ir uzņēmuma kvalitātes rādītājs, jo tā parāda, ka uzņēmums ir spējīgs būt atklāts pret ieguldītājiem, laicīgi sagatavo informāciju un, izmantojot biržas starpniecību, informēt tirgus dalībniekus par visiem būtiskiem notikumiem, kas var ietekmēt uzņēmuma vērtspapīru tirgus cenu. Tā ir izdevība apkopot uzņēmuma svarīgāko informāciju un dod iespēju potenciālajiem ieguldītājiem un uzņēmuma produkcijas pircējiem iegūt informāciju par šo uzņēmumu.

Referātā pieskāršos arī jautājuma, kāpēc organizēts vērtspapīru tirgus ir vienīgais veids, kā panākt aktīvu vērtspapīru tirdzniecību un iedzīvotāju uzticību.

Referātā “Fondu Biržu darbība finansu tirgū” es apskatīšu Fondu biržu darbību Baltijas valstīs – Latvijā, Lietuvā un Igaunijā. Nedaudz pieskaršos arī Fondu biržu rašanās vēsturei.

Galveno uzmanību vērsīšu uz Fondu biržu funkcijām, galvenajiem plusiem un mīnusiem, katras valsts ekonomikā.

Pamatinformāciju ņemšu no interneta, izmantošu sekojošas adreses: http://www.nse.lt/, http://www.rfb.lv/, http://www.lcd.lv/, http://www.tse.ee/. Statistikas datus ņemšu no avīzes Бизнес & Балтия 64 (691) no 3.04.1997.

1.    Fondu birža un tās vēsture


Grūti pateikt, kad tieši ir radusies birža. Jau kopš seniem laikiem tirgotāji sanāca noteiktā vietā, lai atrastu pircējus, iegūtu lietišķu informāciju. Tajos laikos darījumi tika slēgti uz ielas vai krogos (no šejienes ir nācis nosaukums “ielas” tirgus). Tādas sanāksmes jau notika Senajā Romā 2 gadsimta beigās pirms mūsu ēras.
1653. gadā Marseļas tirgotāji pieprasīja sev vietu, kas viņiem kalpotu par tikšanās telpu, lai atbrīvotos no neērtībām, ko viņi izjuta atrodoties uz ielas, kuru viņi ilgāku laiku izmantoja savu komerciālo lietu kārtošanai.
Pakāpeniski veidojās biržas sesiju veikšanas kārtības noteikumi. Šo sesiju dalībnieki nonāca pie secinājuma, ka viņiem nav obligāti vest preci sev līdzi. Pietiekoši ir vienoties par preces cenu, visam pārējam jābūt norunātam noslēgtajā līgumā. Biržas sesijas laikā apsprieda ne tikai pirkšanu un pārdošanu, bet arī apdrošināšanas, vekseļu pārpārdošanas jautājumus un citus. Ar laiku viduslaiku birža ieguva mūsdienīgas iezīmes.
Vārda “birža” izcelsmes avots atradās lielākā Flandrijas tirdzniecības punktā - Brugģe. Šeit tirgotāju sanāksmes notika pie viesnīcas “Burse”. Šīs viesnīcas īpašnieks bija Van der Burse.
Ārzemju tirgotāji, atbraucot uz Brugģe, parasti dzīvoja minētajā viesnīcā, iepazinās tur ar citiem tirgotājiem, noslēdza darījumus, uzzināja jaunumus gan par veiksmēm, gan neveiksmēm. “Brusse” apmierināja tirgotājus arī tāpēc, ka blakus viņai atradās lielākās Florences un Ģenujas tirdzniecības pārstāvniecības. Vairāki tirgotāji bija spiesti atnākt tieši uz viesnīcu, lai varētu noslēgt darījumus. Tā izveidojās izteiciens “Iet pie Bursē”, kas nozīmē piedalīties sapulcēs, kas saistītas ar tirdzniecību. Iespējams tieši no šī vārda Bursē ir cēlies mūsdienu jēdziens “birža”.
Vārds birža, kā lietišķu cilvēku sapulces vieta, izplatījās diezgan ātri pa visu pasauli, bet vairākās pilsētās saglabājās iepriekšējie nosaukumi. Tā, piemēram, Lionā birža tika dēvēta par “apmaiņu laukumu”, Ganzijas pilsētās to sauca par tirgoņu kolēģiju, Barsilonā - Lohiju. Pirmā celtne, kas bij domāta tieši biržai, tika uzcelta 1531. gadā Antverpenē, Brugģes kokurentā. Vairāku gadsimtu laikā šīs celtnes staltās kolonnu rindas bija par biržas simbolu. Viņas priekšplānā bija izgravēts uzraksts “Priekš visu valstu un valodu tirgotājiem”.
17. gadsimta sākumā tirdzniecības un finansu centrs pārvietojās uz Amsterdamu. Tieši šeit 1608. gadā tika nodibināta viena no visslavenākajām biržām pasaulē. Pēc kāda laika viņa nosvinēja jaunās vietas atvēršanu lielā celtnē uz Dam (dambis) laukuma pretī Ost - Indijas kompānijas bankai un rezidencei. Pateicoties šīs firmas uzplukumam, Nīderlande kļuva par pasaules finansu lielvalsti. Amsterdamā saplūda visu nozīmīgāko darījumu ceļi. Apmēram 4.5 miljoni cilvēku katru dienu pulcējas vietējā biržā no plkst. 12.00 līdz plkst. 14.00. Biržas sesijas laikā kartība tika uzturēta teicami. Katrai komerciālai nozarei bija atvēlēta sava noteikta vieta. Biržas apmeklētājus apkalpoja vairāk par 1000 mākleru. Bet vienalga drūzmā pircējam un pārdevējam bija grūti atrast vienam otru.
Gandrīz visa Eiropa bija par Amsterdamas parādnieku. Bez vietējo bagātnieku naudas praktiski nenotika neviens karagājiens.
Amsterdama skaitās arī par vērtspapīru tirgus pamatlicēju. Šeit tika izveidota arī pirmā fondu birža tajā pašā 17. gadsimtā. Kaut gan ar valsts aizņēmumu obligācijām tirgoja Venēcijā un Florencē, tomēr Ģenujā eksistēja kvīšu un maksājuma saistību aktīvais tirgus, ganzejas pilsētās - renšu tirgus. Leibcigas gadatirgos tika kotētas vācu raktuvju “daļas” (akcijas) . Par Amsterdamas biržas jaunajām iezīmēm kļuva tās lielāka atklātība un brīvība darījumos ar vērtspapīriem.
18. gadsimta sākumā par pasaules tirdzniecības centru kļūst Londona (ar Amsterdamas kapitāla atbalstu). Vēl 1625. gadā britu kroņa dārglietas bija ieķīlātas Amsterdamā ar mērķi, lai saņemtu kredītu 3000 sterliņu mārciņu (£) apmērā. No 1695. gada Londonas Karaliskā birža sāka veikt darījumus ar valsts papīriem un akcijām. Birža kļuva par sapulces vietu tiem, kuri gribēja palielināt savu kapitālu.
Galvenais biržu nopelns ir tas, ka viņas nodrošināja ātru vērtspapīru konvertāciju skaidrā naudā un otrādi, kā arī sekmēja tālāku ražošanas un tirdzniecības attīstību.
Īstais pasaules biržas tirdzniecības uzplaukuma periods attiecas uz 19. gadsimtu. Pirmajā vietā izvirzās Londonas birža. Bet laika gaitā par visnozīmīgāko kļūst Ņujorkas birža, kas izvietojās uz ielas, kura šodien ir pazīstama ar nosaukumu Wall Street.
Biržu var interpretēt kā izsoli, kur vērtspapīru pirkšana/pārdošana tiek veikta ar instrukciju apmaiņu starp treideriem, un to cena formējas saskaņā ar pieprasījuma un piedāvājuma likumu. Biržas darbības pamatprincips - tirgus likviditāte.
Likvīds tirgus raksturojas ar biežiem darījumiem, minimālu starpību starp pircēja un pārdevēja cenām, kā arī ar nenozīmīgām cenu svārstībām no viena darījuma līdz otram. Jebkuras novirzes no šīm normām var radīt kriminālu situāciju un izraisīt paniku investoru starpā. Birža dara visu, kas ir viņas spēkos, lai nodrošinātu tirgu likviditāti, lai tirdzniecības process noritētu bez straujām pārmaiņām, vienmērīgi un līdzsvaroti. Birža balsta savu darbību uz savstarpējo uzticēšanos starp brokeru un klientu, atklātību un stingru firmu, kas ir biržas biedri, darbības kontroli. Grūti iedomāties kaut ko citu, kas būt vairāk kontrolēta, nekā birža. Katrs brokeru firmas solis no iesnieguma par biržas vietas iegūšanu iesniegšanas brīža līdz darījumu veikšanai ārpus biržas tirgū ir pakļauts milzīgam rakstītu un nerakstītu normu skaitam, kuras izstrādāja biržas administrācija un tās komitejas, lai nodrošinātu tirgus likviditāti.
Par vērtspapīru tirgus svarīgāko sektoru uzskata fondu biržas. Viņu nepieciešamība ir saistīta ar to, ka tie sekmē kapitāla uzkrāšanu, tā sadali un pārdali, kā arī investīciju un inflācijas kontroli. Fondu tirgus efektivitāte ir vispāratzīta, tāpēc pieaug to skaits un palielinās darījumu apjomi. Pasaulē kopsummā eksistē vairāk par 200 fondu biržu, kuras apvienojas Starptautiskā fondu biržas federācijā (SFBF). Par vislielākajām biržām tiek uzskatītas Ņujorkas, Londonas un Tokio biržas.
Katrā ekonomiski attīstītā valstī eksistē sava vēsturiski izveidojusies biržu sistēma. Pēc atsevišķu biržu lomas nacionālā biržas sistēmā var izdalīt valsts grupas ar mono un policentrisko fondu biržas sistēmu.
Valstīs ar monocentrisko biržas sistēmu, piemas, ASV, Itālija, Francija, Japāna un citās, dominē galvenokārt viena birža, kas ir izvietota valsts galvenajā finansu centrā, bet pārējās ir organizēti fondu tirgi ar vietēju nozīmi. Pimēram, Milānas un Prīzes fondu biržās ir sakoncentrēts ap 95% no kopējā nacionālā vērtspapīru apgrozījuma, Ņujorkas fondu biržā tiek pārdots aptuveni 84% akciju no kopējā amerikas organizētā tirgus. Japānas biržas tirdzniecības apjomā Tokijas fondu biržas īpatsvars sastāda vairāk nekā 80%.
No 1973. gada Lielbritānijas organizēto tirgus sistēmu varam uzskatīt par monocentrisko, jo provinciālās fondu biržas faktiski kļuva par Londonas fondu biržas filiālēm.
Sekundārās organizētās vērtspapīru policentrikās tirgus sistēmas funkcionē Vācijā, Austrijā, Kanādā, Šveicē. Vācijas organizētā vērtspapīru tirgus pēckara attīstība bija decentralizēta, tā rezultātā šodien Vācijā darbojas astoņas fondu biržas. Galvenās valsts fondu biržas (Frankfurte uz Maines) daļas no visas vērtspapīru tirgus apgrozījuma satāda 40%, savukārt Djusseļdorfas biržas daļa - 20%. Perspektīvē ir gaidāma visu vācijas fondu biržu, kā arī Vācijas steidzamo operāciju biržas, Vācijas vērtspapīru norēķinu centra un depozitārija “Doitche kassenferain” apvienošanās akciju sabiedrībā “Doitche Vertpapirberze AG”.
Latvijā attīstās monocentriskais organizētais vērtspapīru tirgus. Rīgas birža, kas darbojas kā preču birža, tika dibināta 1816. gadā 20. jūnijā. Cariskās Krievijas laikā tās darbību reglamentēja tirdzniecības nolikums, Latvijas republikas laikā - 1923. gada 17. aprīlī izsludinātais “Likums par biržām”, kā arī biržas statūti. Biržas pastāvēšanas laikā statūti tika vairākkārt grozīti un papildināti- 1818.g., 1831.g., 1924.g. un 1939.gadā. Rīgas biržas izpildorgāns bija Rīgas biržas komiteja (RBK), kas pārzināja un organizēja biržas darījumus, noteica biržas darba kārtību. RBK uzdevumi bija līdzīgi kā ārzemju tirdzniecības kamerām: tirdzniecības vajadzību pētīšana un tirdzniecības attiecību uzlabošana. RBK bija lieli nopelni pilsētas attīstībā. Pirmajos 100 gados RBK sekmīgi darbojās lieltirdzniecībā un kuģniecībā, līdz 1904. gadam - arī rūpniecībā, tādejādi ievērojami veicinot Rīgas tirdzniecības, rūpniecības un kuģniecības attīstību; piedalījās Rīgas ostas izbūvē.
Kopš 1870. gada, kā pārskats par tirdzniecības likumdošanu un attīstību, iznāca laikraksts “Rigasche Borsen - und Handelszeitung”. Sākot ar 1896. gadu RBK izdeva savu atsevišķu izdevumu “Riager Borsenblatt”, kas pastāvēja līdz 1914. gadam un iznāca 6 reizes nedēļā.
RBK sastāvēja no priekšsēdētāja, 14 locekļiem un 5 aizvietotājiem, ko ievēlēja Rīgas birža vispārējā sapulcē. Bez tam finansu ministrija un Rīgas pilsētas valde varēja deleģēt Biržas komitejā pa vienam balstiesīgam loceklim. Latvijas Republikas laikā Rīgas biržai bija 300 biedri.
Vērtspapīru tirgus Latvijā praktiski nepastāvēja līdz pat 20. gadsimta 30 gadiem, jo valsts saimnieciskā politika neveicināja vērtspapīru tirgus rašanos. Tas izskaidro faktu, ka tikai 1937. gada darbu sāka Rīgas biržas fondu nodaļa. Tika izveidota īpaša kotācijas komiteja valūtas un vērtspapīru kursa noteikšanai. Tomēr laika posms līdz otrajam pasaules karam bija pārāk īss, lai izveidotos stabils vērtspapīru tirgus.

2.    Baltijas valstu Fondu biržu darbība

2.1. Rīgas Fondu birža

Šodien Rīgas Fondu birža ir vienīgā licenzētā fondu birža Latvijā. Tā ir centrālā vieta, kur tiek tirgoti publiski piedāvātie vērtspapīri.
Rīgas Fondu birža sava darbību uzsāka 1995. gada 25. jūlijā, kad notika pirmā tirdzniecības sesija un tika paziņoti pirmās kotācijas rezultāti.
Pašlaik Rīgas Fondu biržai ir divdesmit septiņi akcionāri - lielākās Latvijas komercbankas, investīciju fondi un citas finansu institūcijas.
Rīgas Fondu birža ir noslēgusi divus sadarbības līgumus ar Parīzes biržu un Francijas Centrālo depozitāriju: 1994. gada 21. jūlijā - par Latvijas finansu tirgus izpēti un ieteikumu izstrādāšanu vērtspapīru tirgus attīstībai; 1995. gada 24. janvārī - par palīdzības sniegšanu fondu biržas un centrālā depozitārija izveidošanā un darbības uzsākšanā. Francijas palīdzību pēc Latvijas valdības lūguma finansē Francijas Finansu ministrija.
Rīgas Fondu birža kopīgi ar Latvijas Privatizācijas aģentūru un Latvijas Krājbanku ir Latvijas Centrālā depozitārija (LCD) dibinātājas, kas uzvarēja LR Finansu ministrijas rīkotajā konkursā par nacionālā depozitārija izveidošanu. LCD veic norēķinus ar visiem Latvijā publiski izlaistajiem vērtspapīriem.
Rīgas Fondu biržas celtne atrodas pēc sekojošas adreses: Doma laukums 6. Tirdzniecības sesijas biržā notiek piecas reizes nedēļā. Pēc katras sesijas iznāk Biržas Biļetens, kurā tiek publicēta visa oficiālā biržas informācija, kā arī sesijas rezultāti. Kotācijas rezultātus var uzzināt arī no masu informācijas līdzekļiem, tādus datus publicē “Diena”, “Dienas bizness”, “Bizness & Baltija” un citi izdevumi.
Rīgas Fondu biržas vērtspapīri tiek iekļauti trijos sarakstos: oficiālajā, otrajā un brīvajā sarakstos. Katrā sarakstā piedāvāto vērtspapīru skaits ir dažāds - oficiālajā sarakstā tiek iekļautas desmit uzņēmumu akcijas, tai skaitā: AAS “Balta”, “Latvijas gāze”, “Hansa banka”, “Ventspils nafta”, “Rīgas kuģu būvētavas”, “Rīgas Transporta flotes”, “Staburadzes” , “Unibankas” akcijas, bet otrajā sarakstā tiek iekļautas astoņpadsmit uzņēmumu akcijas, kas laika gaitā var palielināties. Brīvajā sarakstā šobrīd ir četrdesmit četri uzņēmumi. Emitentiem ir izvirzītas dažādas prasības, lai tie varētu iekļūt augstāk minētajos sarakstos. Lai vērtspapīrs iekļūtu oficiālajā sarakstā, tam jāatbilst stingrākām prasībām, un tās emitentam jāsniedz vairāk informācijas Rīgas Fonda biržai. Gan oficiālā, gan otrā saraksta emitentiem katru kvartālu ir jāsniedz biržai visa finansiāla un ekonomiska rakstura informācija.
Pirkt un/vai pārdot vērtspapīrus Rīgas Fondu biržā var tikai ar licenzētu banku un brokeru sabiedrību starpniecību.[1]
Sīkāk aplūkosim Rīgas Fondu biržas tirdzniecības shēmu.


1.    Klients dot pirkšanas vai/un pārdošanas uzdevumu finansu starpniekam (brokeru sabiedrība vai bankas brokeru nodaļa), kurš darbojas kā vērtspapīru kontu turētājs un uzdevuma pieņēmējs. Pieņemot klienta uzdevumu, tiek veikta klienta uzdevuma nodrošinājuma (vērtspapīri vai nauda) pārbaude.
2.    Finansu starpnieks iesniedz uzdevumu biržai līdz tirdzniecības sesijai (T). Uzdevumi netiek apvienoti: 1 klienta uzdevums = 1 tirgus uzdevums.
3.    Tirdzniecības dienā (T) Rīgas Fondu birža apkopo visus uzdevumus un nosaka vērtspapīru cenu.
4.    Izpildot uzdevumu, finansu starpniekam tiek nosūtīts apstiprinājums.
5.    Finansu starpnieks nosūta klientam paziņojumu par uzdevuma izpildīšanu. Īpašuma tiesības tiek nodotas tirdzniecības dienā (T).
6.    Tirdzniecības rezultāti tiek nosūtīti uz Centrālo depozitāriju.
7.    Centrālais depozitārijs pārbauda vērtspapīru nodrošinājumu T+2 dienā. Ja pārdevēja kontā nav pietiekams vērtspapīru nodrošinājums, tiek apturēts DVP (vērtspapīru piegāde notiek vienlaicīgi ar apmaksu) norēķinu process.
8.    DVP norēķinu process sāksies ar brīdi, kad Centrālais depozitārijs T+3 dienā nosūtīs Latvijas bankai (norēķinu bankai) naudas pārskaitījuma uzdevumu.
9.    Informācija par naudas konta stāvokli tiek nosūtīta uz Centrālo depozitāriju.
·         Ja pircēja kontā nav pietiekams naudas nodrošinājums, DVP norēķinu process tiek apturēts;
·         Pretējā gadījumā Centrālais depozitārijs pārskaita vērtspapīrus uz pircēja kontu T+3 dienā.
10.  Tiek nosūtīti vērtspapīru kontu izraksti.

Vērtspapīru cenas noteikšana Rīgas Fondu biržā notiek saskaņā ar sekojošiem principiem:
*     Galvenais vērtspapīru cenas noteikšanas princips ir sasniegt maksimālu darījumu apjomu.
*     Katrā Rīgas Fondu biržas tirdzniecības sesijā katram vērtspapīram tiek noteikta cena, kas ir vienāda visiem tirgus dalībniekiem. Visi darījumi ar konkrēto vērtspapīru šājā sesijā tiek slēgti par šo cenu.
*     Biržā tiek iesniegts uzdevums, kur klients norāda vērtspapīru daudzumu, ko viņš grib nopirkt (pārdot), un maksimālo (minimālo) cenu, kas viņu apmierinātu. Klients var norādīt “tirgus cena”, kas nozīmē, ka viņu apmierina jebkura cena.
*     Gadījumā, ja klienta piedāvātā cena sakrīt ar biržas sesijā noteikto cenu, tad uzdevums var tikt izpildīts daļēji (klientam tiek paziņots, par cik procentiem ir izpildīts viņa uzdevums).
*     Rīgas Fondu biržas valde nosaka maksimālo robežu (aptuveni 15%), par kuru vērtspapīra cena var atšķirties no iepriekšējās tirdzniecības sesijas laikā noteiktās cenas.
Biržu darbības pamatprincips ir investoru aizsardzība un atbilstība pasaules finansu sistēmas standartiem. Rīgas Fondu birža nodrošina vienādus tirgus noteikumus un vienlīdzīgu informācijas pieejamību visiem investoriem.
Ārpusbiržas tirgū apgrozās vērtspapīru pamatmasa (apmēram 85%), bet biržas tirgū - salīdzinoši neliela daļa (apmēram 15%).

Pēc Centrālā depozitārija datiem Latvijā biržas tirgū apgrozās tikai 11% no kopējā vērtspapīru daudzuma[2].

Tieši šis apstāklis sekmēja to, ka brokeru sabiedrība “Fincross Securities” nevēlas kļūt par RFB biedru[3].
Tieši biržas tirgus, kur ir sakoncentrēti viskvalitatīvākie un tāpēc vissvarīgākie vērtspapīri, nosaka fondu tirgus konjuktūru un attīstības procesu.

2.2. Lietuvas Nacionālā fondu birža

Pirmā fondu birža Lietuvā tika atvērta Kauņā un tā darbojās no 1923 – 1940. gadam. Tur tika pirkta un pārdot ārzemju valūta un valsts izdotie vērtspapīri. Viļņas Fondu birža darbojās kopš 1926 – 1936. gadam. Pēc neatkarības atgūšanas 1990. gadā Lietuvā tika izvestas radikālas ekonomikas reformas, sākoties vispārīgai privatizācijai, kas savukārt noveda pie Lietuvas vērtspapīru tirgus atjaunošanu. Privatizācijas gaitā tika izlaisti liela daļa vērtspapīru – galvenokārt parastā kārtībā reģistrētās akcijas. Uz šīm akcijām parakstījās aptuveni 1,5 miljoni iedzīvotāju.
Lai tiktu aizsargāti mazie investori un vērtspapīriem tiktu noteikta godīga tirgus cena, kas nebija iespējams sakarā ar augsto inflācijas līmeni valstī, valdība 1992.gadā nodibināja Lietuvas Nacionālo fondu biržu.
Pirmajā tirdzniecības dienā tika pārdotas 368 akcijas par 1630 LTL. Šajā laikā Fondu biržas tirdzniecības saraksts sastāvēja no 22 vērtspapīriem un 19 vērtspapīru izlaidējiem; darbojās 19 brokeru firmas, kam bija tiesības tirgoties biržā.
Biržas modeļa izveidē piedalījās SBF – Bourse de Paris un SICOVAM (Francijas depozitārijs). Lietuvas Nacionālo fondu birža darbojas pēc starptautiskajiem standartiem un akceptē G30 rekomendācijas. Lietuvas Nacionālo fondu birža ir FESE (Eiropas fondu biržas federācija) biedre.
Pēdējos piecus gadus Fondu birža ir progresējusi kopā ar Lietuvas kapitāla tirgu. Sākuma Lietuvas Nacionālajā fondu biržā bija tirdzniecības sesijas vienu reizi nedēļā, tagad tās notiek ik dienas, Birža pārgāja no vienkāršās fiksētās cenas uz nepārtrauktu tirdzniecību pie dažādām cenām. Tika izveidota datorizēta tirdzniecības sistēma. Tika izveidots oficiālais un tekošais saraksts, kurā iekļāva vērtspapīrus ar vislielāko likviditāti. Strauji pieauga arī apgrozījums – 1996. gadā tas bija 1088 miljoni LTL, 1997.gadā 1463 miljoni LTL, 1998.gadā 1488LTL.
1998.gada laikā Oficiālā saraksta indekss LITIN strauji nokrita par 40,6% un tekoša saraksta indekss LITIN-A nokritās par 41,5%, tas viss bija saistīts ar Krievijas krīzi, kas ārvalstu un vietējos investorus iespaidoja gan psiholoģiski, gan arī finansiāli.
Stabila politiskā situācija valstī, kura tiek nostiprināta ar dinamisku ekonomikas attīstību, IKP pieaugums, inflācijas līmeņa krišanās un ārvalstu tiešo investīciju pieaugums, ļauj prognozēt optimistisku scenāriju vērtspapīru tirgus attīstībai. [4]

2.3. Tallinas Fondu birža

Tallinas Fondu birža ir uzsākusi darbības ar elektronisko tirdzniecības sistēmu. Tirdzniecības sistēma parāda sarakstā iekļauto akciju daļas un brokeriem ir interaktīvs termināls, lai ievadītu jaunas akciju daļas un orderus, kā arī lai esošās varētu mainīt. Šeit ir arī pieejama informācija akciju izdevējiem.
Fondu biržas biedru firmām ir tiesības izmantot šo sistēmu trijos laukos:
-          lai ievadītu priekšlikumu un piedāvātu kvotāciju
-          lai Fondu biržai ziņotu par transakcijām vērtspapīros
-          lai iegūtu informāciju par sarakstā iekļautajām kompānijām un veiktajām transakcijām.
Fondu biržas biedram ir jābūt juridiskai personai, reģistrētai Igaunijā, licencei no Finansu Ministrijas un jātur akcijas Tallinas Fondu biržā. Minimālajam akciju kapitālam jābūt 1 000 000 EEK.  Biedram ir arī jānodarbina uz pilnu slodzi t.s. Apstiprināto Tirgotāju. Šim cilvēkam ir jāiegūst attiecīgs sertifikāts un jānoliek sekmīgi eksāmens par Tallinas Fondu biržas noteikumiem.
Biedra firmai Biržā ir jāpiedalās regulāri, jāiesniedz auditētas gada atskaites, pusgada atskaites, ceturkšņa atskaites utt.
Tiklīdz vērtspapīri tiek iekļauti biržas sarakstā, tiem tiek doti divi Atpazīstami Dīleri, vērtspapīri tiek tārgetēti dīleru tirgū. Dīleru tirgū transakcijas tiek veiktas caur biedru firmām, kas ir reģistrējušās kā Atpazīstamie Dīleri un ir pieņēmušas noteikumu sniegt orderus un piedāvāt kvotāciju bez pārtraukuma. Šobrīd visas transakcijas tiek veiktas ar telefona starpniecību. Ja biedru firma nav Atpazīstamais Dīleris, tai visas transakcijas jāveic ar vērtspapīriem, kas tiek tārgetēti dīleru tirgū caur Atpazīstamajiem Dīleriem, dodot tiem vislabāko cenu salīdzinošam vērtspapīru daudzumam. Biedru firma, kas ir saņēmusi klienta pasūtījumu var būt pati galvenā klienta transakcijās tikai tad, ja tā klientam dod labāku cenu par vislabāko cenu, kas tiek izspēlēta tirdzniecības sistēmā. Ja tiek reģistrēti mazāk kā divi Atpazīstamie dīleri, tad Fondu birža vērtspapīrus pārskaita uz publisko orderu grāmatu.
Publisko orderu grāmata ir tirdzniecības modelis, pēc kuras tiek veiktas transakcijas vērtspapīriem ar mazāku likviditāti. Šiem vērtspapīriem, biedru firmas var noteikt pasūtījumu limitus tirdzniecības sistēmā.
Igaunijas Fondu birža ir izveidojusi indeksu, kas atspoguļo sarakstā iekļauto akciju cenu kustības. Katra akcija tiek reprezentēta TALSE indeksā un tiek novērtēta pēc tās tirgus kapitalizācijas.
Pēc tirgus ziņojuma nosūtīšanas, biedru firma pēc katras transakcijas sūta jaunu ziņojumu uz Fondu biržu, kas satur visus svarīgos konta numurus un investora informāciju. Fondu biržas tirdzniecības sistēma ir saistīta ar Igaunijas Centrālā Depozitārija vērtspapīru sistēmu. Šī iestāde ir atbildīga par Fondu biržu transakciju norēķināšanos.
Igaunijā darbojās arī īpaša sarakstā iekļaušanas komiteja, kas izvērtē vai konkrēto vērtspapīru var iekļaut sarakstā vai nē. Šī komiteja sastāv no 5 biedriem un to ievēl Fondu biržas valde.
Zemāk tabulā attēlošu lielākās valstis, kas ir investējušas vērtspapīros Igaunijā:
Zviedrija                                                         39.42%
Igaunija                                                          26.34%
ASV                                                                11.95%
Somija                                                            5.96%
Holande                                                         5.83%
Lielbritānija                                                   4.67%
Liktenšteina                                                  1.79%
Luksemburga                                               1.62%
u.c., kopā pavisam 26 valstis ieskaitot Latviju ( 0.16%).[5]

3.    Listinga plusi un mīnusi


Vērtspapīru iekļaušanas biržas sarakstos (listings) dod emitentam neapstrīdamas priekšrocības:
*     investoru prestižs un viņu labvēlība (investors saprot, ka, lai vērtspapīri tiktu iekļauti sarakstos, tiem ir jāatbilst dažiem minimāliem standartiem, tas ir listings paaugstina to prestižu. Investora labvēlība pret uzņēmumu pieaug, vienkāršojoties šīs uzņēmuma akciju pirkšanas/pārdošanas procesam un pieaugot atbilstošās informācijas, kura raksturo uzņēmumu darbību tirgū, pieejamībai);
*     labāki kreditēšanas apstākļi (kreditoriem ir iespēja salīdzināt uzņēmumu aktīva bilances vērtību ar uzņēmuma darbības tirgus, biržas vērtējumu. Ja pēdējais ir augstāks par pirmo, tad kreditori var nolemt piešķirt jaunus kredītus);
*     ir zināma noteikta kompānijas vērtība, saplūšanas vai apvienošanās gadījumos (ja uzņēmums, kas ir iekļauts attiecīgajos sarakstos, vēlas saplūst ar citu firmu vai pievienoties ar to, šis solis kļūst daudz vienkāršāks, ja ir noteikta atbilstošo akciju tirgus cena. Ja uzņēmums, kas ir iekļauts sarakstos, vēlas apvienoties ar uzņēmumu, kas nav iekļauts sarakstos, tad pēdējam iespējams vajadzēs piekrist aprēķinātai akcijas vērtības bilancei);
*     finansējums ar obligāciju palīdzību kļūst vienkāršāks (listings nodrošina vieglāku jaunu uzņēmuma obligāciju, kas varētu būt konvertējamas vai ar orderiem, izlaidi. Tādu obligāciju pārdošana būs daudz vienkāršāka, ja investoriem pastāvēs iespēja apmainīt augstākminētās obligācijas pret akcijām, kuras ir iekļautas sarakstos);
*     lieliska tirgus pārredzamība (uzņēmumu, kas ir iekļauti sarakstos, akcionāriem būs daudz vienkāršāk sekot darījumiem un kotācijām, jo finansu prese dot pilnu atskaiti par saraksta akciju dienas un nedēļas tirdzniecību, savukārt ārpusbiržas tirdzniecība tiek atspoguļota netik sīki un regulāri);
*     sava uzņēmuma akciju pārvaldīšana, tās darbiniekiem dot lielāku motivāciju, kas paaugstina viņu ieinteresētību akciju iegādē (darbinieki var bez grūtībām sekot akciju tirgus “liktenim”);
*     tiek noteikta vērtspapīru ieķīlāšanas vērtība (pie līdzīgiem nosacījumiem kreditori ar daudz lielāku labpatiku pieņems ķīlā tās akcijas, kuras ir iekļautas sarakstos, viņi saprot, ka tādas akcijas pārdot ir daudz vieglāk, ja pārdošana būs neizbēgama aizņēmēja bankrota gadījumā);
*     vērtspapīru vērtības noteikšana tiek vienkāršota ar mērķi, lai tiktu vieglāk aprēķināti nodokļu apjomi (listings palīdz noteikt nodokļa lielumu tiem, kuri jau iepriekš vēlas aprēķināt sava kapitāla pieaugumu vai samazināšanos);
*     lielāka uzmanība no investoru puses (saraksta akciju tirgus datu publikācija dot iespēju investoriem un finansu ekspertiem sastādīt pilnu katra saraksta izlaiduma “uzvedības” priekštatu tirgū, kas piesaistītu jaunus pircējus).
Investoru priekšrocības:
1.    listinga procedūras pāriešana dot vērtspapīriem drošības garantiju;
2.    organizējot vērtspapīru tirgošanu, biržā tiek objektīvi aprēķināta to vērtība.
Pie listinga trūkumiem var attiecināt:
·         papildus kompānijas kontrole (izejot listinga procesu, kompānija uzņemas papildu saistības, t.i., jādod informācija par aprēķināto dividenžu apmēru, jauno akciju izlaišanu utt. Šie ierobežojumi tiek iekļauti listinga līgumā ārējo akcionāru interesēs);
·         papildu izdevumi, kuri saistīti ar biržas listinga maksu, auditora pakalpojumu atmaksa un citi;
·         tirgus vienaldzība (ja kompānija ir mazpazīstama un slikti atmaksā savu listingu, tad no šejienes rodas zema akciju aktivitāte. Akciju vērtība svārstās zemākos līmeņos pēc listinga nekā pirms tā, kad akcijas apgrozījās ārpusbiržas tirgū.


Secinājumi
No iepriekš minētā varam izdarīt vairākus secinājumus, proti:
Galvenais biržu nopelns ir tas, ka tās nodrošina ātru vērtspapīru konvertāciju skaidrā naudā un otrādi, kā arī sekmē tālāku ražošanas un tirdzniecības attīstību.
Biržu var interpretēt kā izsoli, kur vērtspapīru pirkšana/pārdošana tiek veikta ar instrukciju apmaiņu starp treideriem, un to cena formējas saskaņā ar pieprasījuma un piedāvājuma likumu. Biržas darbības pamatprincips - tirgus likviditāte.
Fondu biržas nepieciešamība ir saistīta ar to, ka tās sekmē kapitāla uzkrāšanu, tā sadali un pārdali, kā arī investīciju un inflācijas kontroli. Fondu tirgus efektivitāte ir vispāratzīta, tāpēc pieaug to skaits un palielinās darījumu apjomi.
Tirdzniecības sesijas biržā notiek piecas reizes nedēļā. Pēc katras sesijas iznāk Biržas Biļetens, kurā tiek publicēta visa oficiālā biržas informācija, kā arī sesijas rezultāti.
Rīgas Fondu biržas vērtspapīri tiek iekļauti trijos sarakstos: oficiālajā, otrajā un brīvajā sarakstos. Pirkt un/vai pārdot vērtspapīrus Rīgas Fondu biržā var tikai ar licenzētu banku un brokeru sabiedrību starpniecību.
Latvijā ārpusbiržas tirgū apgrozās vērtspapīru pamatmasa (apmēram 85%), bet biržas tirgū - salīdzinoši neliela daļa (apmēram 15%).
Tieši biržas tirgus, kur ir sakoncentrēti viskvalitatīvākie un tāpēc vissvarīgākie vērtspapīri, nosaka fondu tirgus konjuktūru un attīstības procesu.
Lietuvā 1998.gada laikā Oficiālā saraksta indekss LITIN strauji nokrita par 40,6% un tekoša saraksta indekss LITIN-A nokritās par 41,5%, tas viss bija saistīts ar Krievijas krīzi, kas ārvalstu un vietējos investorus iespaidoja gan psiholoģiski, gan arī finansiāli.
Listinga galvenie plusi ir:  investoru prestižs, labāki kreditēšanas apstākļi, ir zināma noteikta kompānijas vērtība, saplūšanas vai apvienošanās gadījumos, finansējums ar obligāciju palīdzību kļūst vienkāršāks, lieliska tirgus pārredzamība, tiek noteikta vērtspapīru ieķīlāšanas vērtība, vieglāk aprēķināmi nodokļu apjomi un lielāka uzmanība no investoru puses.
Investoru priekšrocības: listinga procedūras pāriešana dod vērtspapīriem drošības garantiju un organizējot vērtspapīru tirgošanu, biržā tiek objektīvi aprēķināta to vērtība.
Listinga galvenie mīnusi - kompānija uzņemas papildus saistības un tai ir papildus izdevumi.
Stabila politiskā situācija valstī, kura tiek nostiprināta ar dinamisku ekonomikas attīstību, IKP pieaugums, inflācijas līmeņa krišanās un ārvalstu tiešo investīciju pieaugums, ļauj prognozēt optimistisku scenāriju vērtspapīru tirgus attīstībai.Izmantotās literatūras saraksts

1.    Бизнес & Балтия 64 (691) no 3.04.1997.
2.    http://www.nse.lt/
3.    http://www.rfb.lv/
4.    http://www.lcd.lv/
5.    http://www.tse.ee/


[1] http://www.rfb.lv/
[2] http://www.lcd.lv/
[3] “Бизнес & Балтия” 64(691) no 3.04.1997.

[4] http://www.nse.lt/
[5] htp://www.tse.ee/

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru