Grupas raksturojums.

1. Grupas raksturojums.
Grupa:
13 personas/ 1 persona nebija klāt pētījuma brīdī
Grupas vecums:
no 22 līdz 40 gadiem
Grupas situācija:
kolektīvs ar kopēja darba pieredzi no 6 mēnešiem līz 3 gadiem
Olga                1
Guntars           2
Mārtiņš            3
Elita                 4
Kaspars           5
Ilze                  6
Baiba L.          7
Baiba O.          8
Genādijs          9
Valdemārs       10
Pāvels              11
Gunta              12
Normunds       13

2. Sociometriskā pētījuma anketas.


Sociometriskājā pētījumā tika uzdoti trīs jautājumi un tika definēts atbilžu-izvēļu skaits, kas ir 3.

Sociometriskā pētījumā izmantotie jautājumi:

1.      Ar ko kopā Tu gribētu doties kāpt kalnos?
2.      Ko Tu ielūgsi uz savu ballīti?
3.      Ar ko kopā Tu gribētu strādāt svarīga projekta realizēšanā?

Jautājumi tika izvēleti dažādu situāciju apskatīšanai.

Sociometriskā pētījuma anketas skat. pielikumā Nr. 1


Pielikums Nr. 1Sociometrisk[S3D1] ā testa anketas
3.   Grupas reakcijas.

Sociometriskā pētījumā laikā grupa tika iepazīstināta ar pētījuma mērķi, noteikumiem un tika informēta par pētījuma konfidencialitāti.

Pētījuma laikā grupa izteica vēlēšanos būt tiktai iepazīstinātai ar veikta pētījuma rezultāietm.

Grupas dalībnieki, iepazīstoties ar jautājumiem, ļoti vienprātīgi  secināja, ka pirmā jautājuma jēga ir  atrast tos kolēģus uz kuriem var paļauties(kā psiholoģiski, tā arī fiziski) kādā ekstrēmā situācija, zinot, ka viņš nepievils, palīdzēs, t.i. uzticamība, paļāvība, drošums.
Otrais jautājums tika formulēts, kurš no kolēģiem ir pats sabiedriskākais un jautrākais, kompānijas dvēsele. Šo secināumu grupa pamatoja ar kopējo pieredzi, kas radusies kolektīva ballīšu laikā.
Trešo jautājumi visi nodefinēja kā jautājumu par kolēģu profesionalitāti, darba attiecībām.
4.   Sociometriskā pētījuma aprēķini.
                                      _     _______
M = 108                         δ =Ö n*p*q
N = 3                                     _   _    _
n = N-1                          a3= (q - p)/ δ
 _                                                _         _                         _         _
X = M/n                         X max = (X+p)* δ             X min = (X- p)* δ   
_   _
p = X/n                          S+ = SI’/(N-1)                 E = (SI + SO)/N-1
_      _
q =1-p                            S- =  SO’/(N-1)


M - kopējais izvēļu skaits grupā
N - cilvēku skaits grupā
δ  - novirze
p  - varbūtība tikt izvēlētam
q  - varbūtība netikt izvēlētam
a3  - asimetrijas pakāpe
S  - sociometriskais statuss
E  - ekspansivitāte                                                                            _           _
M = 108                                              X max = (X+p)* δ = (9+3.09)*1.5 = 18.135 ~ 18
N = 13                                                                _            _
N = 13-1=12                                       X min = (X+p)* δ = (9-1.52)*1.5 = 11.22 ~ 11
_
X= 108/12=9                                       S+ = SI’/(N-1) = 97/12 = 3.08 ~ 3
_
p = 9/12=0.75                                      S- =  SO’/(N-1) = 11/12 = 0.92 ~ 1

_        _
q = 1-p = 1-0.75 = 0.25                       E = (SI + SO)/N-1 = (108+0)/12= 9

_       __________           _____________
δ = Ö n * p * q     = Ö12*0.75*0.25 = 1.5  
         _   _   _
a3 = (q - p)/ δ = (0.25-0.75)/1.5 = -1.3Grupā saņemtās izvēles:

Dal. Nr.          Izvēles
1                      8
2                      18
3                      18
4                      10
5                      10
6                      3
7                      8
8                      4
9                      9
10                    2
11                    12
12                    1
13                    55.   Sociogrammas

1.     jaut[S3D2] ājums

Dal. Nr.          Izvēles
1-         2
2-         4
3-         5
4-         1
5-         6
6-         0
7-         3
8-         1
9-         5
10-       2
11-       6
12-       0
10
 
13-       1
4
 12

 
12

 
 2.     jautājums

Dal. Nr.          Izvēles
1-         2
2-         6
3-         5
4-         9
5-         0
6-         2
7-         4
8-         3
9-         2
10-       0
11-       2
12-       0
13-       113
 
5
 

10
 

9
 


12
 
10
 
 


3.     jautājums

Dal. Nr.          Izvēles
1-         4
2-         8
3-         7
4-         1
5-         4
6-         1
7-         1
8-         0
9-         2
10-       0
11-       4
12-       1
13-       38
 

 


Aprēķini pa jautājumiem
                                                                            _           _
M = 36                                                X max = (X+p)* δ = (3+2.54)*1.5 = 6.8 ~ 7
N = 13                                                                _            _
N = 13-1=12                           X min = (X+p)* δ = (3-2.1)*1.5 = 0.15 ~ 0
_
X= 36/12=3                                         S+ = SI’/(N-1) = 36/12 = 3
_
p = 3/12=0.25                                      S- =  SO’/(N-1) = 0/12 = 0

_        _
q = 1-p = 1-0.25 = 0.75                       E = (SI + SO)/N-1 = (36+0)/12= 3

_       __________           _____________
δ = Ö n * p * q     = Ö12*0.25*0.75 = 1.5  
         _   _   _
a3 = (q - p)/ δ = (0.75-0.25)/1.5 = 0.33


Kopsavilkums

Grupā kopā saņemtās izvēles:
Dal. Nr.          Izvēles
1                      8
2                      18
3                      18
4                      10
5                      10
6                      3
7                      8
8                      4
9                      9
10                    2
10
 
11                    12
12                    1
13                    512
 

 

Secinājumi.

1.      Veicot izvēles, liela nozīme ir ikdienas darba un ārpusdarba attiecībām, kā arī pozīcijai ko katrs ieņem darba vietā. To pierāda dati, kas iegūti saskaitot grupas kopējās izvēles, kur visvairāk izvēļu saņema  cilvēki # 2 un #3, kuru darba pozīcijas kolektīvā ir vadošas. Šie cilvēki ir ar augstu atbildības līmeni kā pret sevi, ta arī pret citiem, tai pat laikā ārpusdarba attiecībās viņi arī ir ar vienu no lielāko izvēļu skaitu, ko pierāda dati, kas iegūti apstrādājot otro jautājumu.

2.      Runājot par cilvēkiem, kas saņēmuši  1 vai nevienu izvēli, tad  šāda situācija radusies, jo šie cilvēki vai nu izvairījušies no kolektīviem pasākumiem(# 6), tikko sākuši darbu un vēl nav iejutušies jaunajā kolektīvā (#12)  vai arī  ir izraisījiši kolēģu antipātijas (#10).

3.      Interesanta ir situācija, kas atklājās pēc datu apstrādes, kad cilvēks #5 ir visvairāk izvēles saņēmis pirmajā jautājumā, bet nevienu otrajā. Šāda situācija radusies nejau tāpēc, ka šis #5 nepiedalītos kolektīvās ārpusdarba ballītēs, bet gan drīzāk, kā liecina mani novērojumi, savas pasivitātes dēļ, taču tai pat laikā viņš tiek uzskatīta par visuzticamāko un drošāko no kolēģiem, kas varētu pamatoties uz viņa nesatricināmo mieru un garo augumu.

4.      Tik pat interesanta situācija ir izveidojusies ar vienu no vismazāk šai kolektīvā strādājušo cilvēku #11, kas apkopojot visus datus ir trešais populārākais cilvēks šai kolektīvā. Šis cilvēks ir vienmēr nosvērts, mierīgs ar labu humora izjūtu, lai gan uz ballītī viņš netiktu aicināts īpaši bieži. Lielo kolēģu zuticību viņam varētu skaidrot ar šī cilvēka sporta kativitātēm(cīņu sporta veidi) un labsirdīgo dabu, humora izjūtu un teicamu profesionalitati pildot darba pienakumus. Cilvēks #11 šai kolektīvā ienāca pirms aptuveni gada.

5.      Vieglāk rakstīt secinājumus ir par grupu, kuru pazīst, jo man ir iespējas izmantot ilgstošākā laika posmā iegūtus novērojumus un secinājumus. Ir vairāk informācijas par katru personu atsevišķi, par savstarpējām attiecībām kā darbā, tā arī ārpus tā.Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru