Cēlējspēka palielināšanas ierīces: spraugas, aizspārni, priekšspārni

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE

Transporta un mašīnzinību fakultāteAVIĀCIJAS INSTITŪTS

 KURSA DARBS


  Cēlējspēka palielināšanas ierīces: spraugas, priekšspārni, aizspārni


Studiju kurss:
Gaisakuģu aerodinamika, konstrukcija un sistēmas  (TAK222)

RĪGA   2009
Saturs


Ievads..........................................................................................................................................3
Arhimēda spēks..............…………………………………………………………………….….4
 Žukovska teorēma..............……………………………………………………………………….5
Spārna mehanizācija (spraugas, priekšspārni, aizspārni).................................................................9
            Vairodziņš.........................................................................................................10
Aizspārns..........................................................................................................11
Nespraudu aizspārns.........................................................................................12
Priekšspārns......................................................................................................12
Fiksēts priekšspārns..........................................................................................14
Priekšspārna purna atvirzīšana..........................................................................14
Pierobežas slāņa pārvaldē (spraugu iesūka\izsūka)...........................................14
Reaktīvs aizspārns.............................................................................................15
Priekšspārns...................................................................................................................................15
Aizspārns.......................................................................................................................................16
Spārna funkcijas un tehniskās prasības cēlējspēka rašanai............................................................18
Spārna profila NACA 23012 raksturojums...................................................................................20
Profila aerodinamiskie raksturojumi ar atšķirīgām mehanizācijas ainā..........20
Zīmējumi.................................................................................................... ....23
Literatūras saraksts, avoti…..………………………………………………………………....28
Anotācija………………………………..……………………………………….……………29

Ievads

Referāta galvenais mērķis ir izanalizēt spārna mehanizācijas galvenās sastāvdaļas: priekšspārnus, aizspārnus un spraugas, kas iesūc, vai izsūc gaisu pa spārnu. Vajag atrast mehanizācijas būtiskas iedaļas un attēlot svarīgākos atklājumus un izgudrojumus. Analizēt cēlējspēka rašanos un būtisku izmantojumu, ka arī cēlējspēka atkarību no spārna mehanizācijas koeficientiem, izskata, un aerodinamiskiem raksturojumiem.
Referāta autors meklēja informāciju aviācijas un aerodinamikas grāmatās un žurnālos, ka arī internētā.  Svarīgākas aerodinamikas problēmas, kuras attēlotas darbā atrasti noraidītājā literatūrā.Arhimēda spēks(1)(2)
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/Principio_di_Archimede_galleggiamento.png/200px-Principio_di_Archimede_galleggiamento.png

(Zīm. 1.)Šķidrumā ievietots ķermenis peld, ja Arhimēda un smaguma spēki atrodas līdzsvarā.

Fizikā Arhimēda spēks jeb cēlējspēks ir spēks, kas darbojas uz ķermeni, kas iegremdēts šķidrumā vai atrodas gāzē. Tas nosaukts par godu sengrieķu matemātiķim un fiziķim Arhimēdam, kurš pirmais atklāja sakarību, ar kuru var noteikt cēlējspēka stiprumu. Mūsdienās šis Arhimēda atklājums tiek saukts par Arhimēda likumu:
Šķidrums vai gāze uz tajā iegremdētu ķermeni darbojas ar vertikāli augšup vērst spēku, kas skaitliski vienāds ar ķermeņa izspiestā šķidruma vai gāzes smaguma spēku.
Lietojot Arhimēda likumu, ir jāņem vērā, ka ķermeņa izspiestā šķidruma tilpums ne vienmēr ir vienāds ar ķermeņa tilpumu. Ja ķermenis šķidrumā ir iegrimis tikai daļēji, tad izspiestā šķidruma tilpums ir mazāks par ķermeņa tilpumu. Izspiestā šķidruma (vai gāzes) tilpums ir vienāds ar ķermeņa tilpumu tikai tad, ja ķermenis šķidrumā ir iegrimis pilnībā (vai pilnībā atrodas gāzē).
Arhimēda spēks nodrošina to, ka kuģi var peldēt un gaisa baloni — lidot.

Arhimēda spēka rašanās iemesls

Arhimēda spēku rada spiediena starpība starp dažādā dziļumā esošiem šķidruma vai gāzes slāņiem. Tā rašanos var skaidrot arī ar potenciālās enerģijas palīdzību: ja šķidruma blīvums ir lielāks par ķermeņa blīvumu, tad sistēmas kopējo potenciālo enerģiju ir iespējams samazināt, ja ķermeni nedaudz paceļ uz augšu, jo atbrīvotajā vietā ieplūst šķidrums ar daudz lielāku blīvumu (citiem vārdiem, Arhimēda spēks rodas potenciālās enerģijas gradienta dēļ). Arhimēda spēks nepastāv bezsvara apstākļos, jo tad brīvās krišanas paātrinājums ir vienāds ar nulli.
Arhimēda spēka stiprums ir atkarīgs no diviem faktoriem:
šķidruma blīvuma
Jo šķidrums ir blīvāks, jo straujāk pieaug spiediens tajā iegrimstot, savukārt lielākas spiediena starpības dēļ rodas lielāks Arhimēda spēks. Tātad blīvāks šķidrums iegrimušo ķermeni izgrūž daudz spēcīgāk. Piemēram, ūdens ceļ ķermeni uz augšu ar lielāku spēku nekā benzīns, jo ūdens blīvums ir lielāks par benzīna blīvumu.
iegrimušās ķermeņa daļas tilpuma
Ja šķidrumā iegremdē ķermeni, tad šķidruma līmenis (un līdz ar to arī potenciālā enerģija) paaugstinās. Jo lielāks ķermenis tiek iegremdēts, jo vairāk tiek palielināta šķidruma potenciālā enerģija un jo spēcīgāk šķidrums tieksies atgriezties sākotnējajā stāvoklī. Tātad, palielinot ķermeņa (jeb precīzāk — ķermeņa iegrimušās daļas) tilpumu, palielinās arī Arhimēda spēks. Piemēram, aizkorķēta pudele peld tāpēc, ka tā izspiež ievērojami vairāk ūdens nekā atkorķēta pudele.
Arhimēda spēks nav atkarīgs no iegrimušā ķermeņa masas, kā arī (ja ķermenis ir iegrimis pilnībā) no tā atrašanās dziļuma.

Arhimēda likums

Arhimēda likums apgalvo, ka cēlējspēka stiprums ir proporcionāls ķermeņa izspiestā šķidruma masai un tā virziens ir pretējs smaguma spēka virzienam.


Žukovska teorēma(3)(4)

Žukovska teorēma ir teorēma par cēlējspēku, kas darbojas uz ķermeni, kas atrodas šķidruma vai gāzes plakanparalela straumē. Saskaņā ar šo teorēmu, cēlējspēks, kas darbojas uz ķermeni šķidruma vai gāzes straumē, ir atkarīgs no virpuļiem (ar pievienotajiem virpuļiem), kuri ir saistīti applūstot ķermenisku, kuru rašanās cēlonis ir šķidruma stīgrība. Šo virpuļu esamība atved pie apteces sedza ar straumi ar ātruma cirkulāciju, kura ir teicama no nulles. Ir noformulēta N. E. Žukovskim 1904. Gadā.
Cēlējspēks, šķidras vai gāzveida vides spiedes pilna spēka komponente uz ķermeni, kurš kustas viņā, nosūtīta perpendikulāri pie ķermeņa ātruma (pie smagumcentra ķermeņa ātruma, ja viņš kustas ne uz priekšu). Rodas cēlējspēks ķermeņa apteces ar vidi nesimetrijas dēļ. Piemēram,
294768714.jpgZīm. 2. Lidmašīnas spārna profila aptece. Ātrums nн < nв, spiede рнв, Y — cēlējspēks sedza.
(zīm. 2.) pie daļiņas lidmašīnas spārna apteces vides, kas applūst apakšēju līmeni, paiet par to pašu laika atstarpi mazāku ceļu, ar ko daļiņas, kas обтекающие augšēju, izliektāku līmeni un, tātad, ir mazāku ātrumu. Bet, saderīgi Bernulli vienādojumam, tur, kur daļiņu ātrums ir mazāk, vides spiede vairāk un pretēji. Rezultātā vides spiede uz apakšēju spārna līmeni būs vairāk, nekā uz augšēju, kas arī atved pie cēlējspēka rašanās.
  Nesimetrisku spārna apteci var iztēloties kā rezultātā uzlikšanas uz simetrisku straumi cirkulācijas straumes ap kontūru sedza, nosūtīta uz izliektākas līmeņa daļas straumes malā, kas atved pie ātruma palielinājuma, bet uz mazāk izliekta — pret straumi, kas atved pie tās samazināšanas. Tad cēlējspēks Y būs atkarīgs no ātruma cirkulācijas ar Г lieluma un, saskaņā ar Zhukovska teorēmu, nogabalam sedza ar L, kas applūst ar ideāla nesaspiežama šķidruma plakanparalelo straumi garumu, Y = ruGL, kur r — vides blīvums, u — iebrūkošās straumes ātrums.
Tā kā Г ir izmērs [l], tad cēlējspēks var paust ar vienādību Y = cyrSu2/2 parasti pielietojams, aerodinamikā kur S — laukuma (piemēram, laukums sedza plānā) lielums, kurš ir raksturīgs ķermenim, Cу ir bezizmēra cēlējspēka koeficents , atkarīgs no ķermeņa formas, viņa orientācijas vidē un Reinoldsa Re un Maha M. Skaitļa Cу lielums noteic ar teorētisku aprēķinu vai eksperimentāli. Tā, saskaņā ar Zhukovska teoriju, spārnam plakani-paralēls straumē су=2m(a-a0),, kur  a— uzbrukšanas (leņķi starp virzienu iebrūkošās straumes ātrumam un hordu sedza) leņķis, a0 — leņķis nulles cēlējspēka , m — koeficents, kas ir atkarīgs tikai no profila formas sedza, piemēram, tievai izliektai m platei = p.. Galīgas atvēzēšanās spārna gadījumā / m koeficents m = p/(1 — 2/l), kur l = l2/S — pagarinājumu sedza.
290031899.jpg  Reālā šķidrumā stīgrības ietekmes rezultātā m lielums mazāk teorētiska, turklāt šī starpība palielinas relatīva profila resnuma palielinājuma laikā; leņķa nozīme a0  tāpat mazāk teorētiska. Bez tam, ar leņķa palielinājumu a Cу atkarība no a (zīm. 3.), pārstāj būt lineāra un dcy/da lielums monotoni krītas, tapot vienāda nullei pie uzbrukšanas leņķa aкр, kuram atbilst cēlējspēka koeficenta maksimāls lielums — Cy max. Tālāks palielinājums bet ved pie Cу kritiena pierobežas kārtas pārtraukuma dēļ no augšēja līmeņa sedza. Cy max lielumam ir būtiska nozīme, tā kā ar ko viņa ir vairāk, jo mazāk uzjoņošanas un lidmašīnas iestādīšanas ātrums.
Zīm. 3. Cy atkarība no α leņķa.
  Pie lieliem, bet līdzkritiskiem ātrumiem, tas ir tādi, kuru M < Mkr (Mkp — skaitļa nozīme ar iebrūkošās straumes, pie kuras profila līmeņa tuvumā M skaitļa lokālas nozīmes M = 1), top būtiska gāzes saspiežamība. Vāji izliektajiem un tieviem profiliem pie малых uzbrukšanas leņķiem saspiežamību var pietuvināti ņemt vērā, noliekot:
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/images/128232550.gif,.http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/images/155779773.gif
252604662.jpgPie virsskaņas ātrumiem apteces raksturs būtiski mainās. Tā, pie plakanas plates apteces pie priekšējās eģes uz augšēja līmeņa izveidojas retinājuma viļņi, bet uz apakšējas — triecienvilnis (zīm. 4.). Rezultātā рн spiede uz apakšēja plates līmeņa top vairāk, nekā uz augšējas (рв); rodas
Zīm. 4. Plāksnes virsskāņas aptieces shēma. nв > n1, рв < p1; n2 < nв, р2 > рв; nн < n1, рн > n1; n3> nн, p3 < рн.
summārs spēks, kas ir normāls pie plates, kuras komponente līmeņa, perpendikulārs pie iebrūkošās straumes ātruma, un ir cēlējspēks. Maziem M > 1 un maziem α, cēlējspēka plates var būt aprēķināta pa formulu http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/images/132709105.gif. Šī formula ir taisnīga un patvaļīgas formas tieviem profiliem ar aso priekšējo eģi.


Spārna mehanizācija (spraugas, priekšspārni, aizspārni)(5)

Uz mūsdienīgām lidmašīnām ar augstu lidojuma -taktisko raksturojumu saņemšanas mērķi, galvenokārt lielu lidojuma ātrumu sasniegšanai, ievērojami samazināti un laukums sedza un viņa pagarinājums. Bet tas noliedzošs teicas uz aerodinamiskas lidmašīnas kvalitātes un īpaši uz pacelšanās-uzsēdināšanas raksturojumiem.
Lidmašīnas ieturējumam gaisā taisnlīniju lidojumā ar pastāvīgu ātrumu nepieciešams, lai cēlējspēks būtu vienāda lidmašīnas svaram - Y = G. Bet tā kā:
1243.bmp

No formulas (2.24) seko, ka lidmašīnas ieturējumam gaisā uz vismazaka ātruma (pie iestādīšanai, piemēram) vajag, lai cēlējspēka koeficents C y būtu vislielākais. Tomēr Cy var palielināt uzbrukšanas leņķa palielinājuma ceļā tikai līdz αкрит. Uzbrukšanas leņķa palielinājums vairāk par kritisko pieved pie straumes izjaukšanas uz augšēja līmeņa sedza un pie asas Cy samazināšanas, ka nepieļaujami. Tātad, cēlējspēka un lidmašīnas svara vienādības nodrošinājumam nepieciešams palielināt lidojuma ātrums V .
Norādīto cēloņu dēļ mūsdienīgu lidmašīnu stādāmie ātrumi ir diezgan diženi. Tas spēcīgi sarežģa uzjoņošanu un iestādīšanu un palielina lidmašīnas noskrējiena garumu. Ar uzlabojuma mērķi uzjoņošana-stādāmi raksturojumu un drošības nodrošinājuma pie pacelšanās un īpaši iestādīšanai nepieciešams stādāmo ātrumu pēc iespējas samazināt. Tam vajag, lai Cy bija iespējams vairāk. Tomēr profilus sedza, esoši liels Су маx, apveltīti, kā likums, ar pieru Cx min pretestības lielām nozīmēm, tā kā tiem lieli relatīvi resnums un greizums. Bet Cx max palielinājums, trauce maksimāla lidojuma ātruma palielinājumam. Pagatavot profilu spārnu, apmierinošo vienlaikus divām prasībām: lielu maksimālu saņemšanai ātrumu un mazo stādāmi - praktiski ir neiespējami.
Tādēļ projektējot lidmašīnas spārna profilus tiecas pirmkārt nodrošināt maksimālu ātrumu, bet stādāmā ātruma samazināšanai pielieto uz spārniem speciāli ierīces, ko sauc par spārna mehanizāciju.
Pielietojot mehanizēto spārnu, ievērojami palielina Sy max lielumu, kas dod iespēju samazināt stādāmo ātrumu un lidmašīnas noskrējiena garumu pēc iestādīšanas, samazināt lidmašīnas ātrumu pārtraukuma momentā un saīsināt ieskrējiena garumu pacelšanas momenta. Mehanizācijas pielietojums uzlabo noturību un lidmašīnas vadāmību uz lieliem uzbrukšanas leņķiem. Bez tam, samazināšana ātrumi pie pārtraukuma pie pacelšanās un iestādot palielina to izpildes drošību un saīsina izdevumi uz celtniecību uzjoņošana-stādāmi joslu.
Tātad, spārna mehanizācija kalpo uzlabojumam pacelšanas-nolaišanas lidmašīnas raksturojumu
cēlējspēka koeficenta maksimālas nozīmes palielinājuma Cу max.
Spārna mehanizācijas būtība pastāv tajā, ka ar speciālu uzrīču palīdzību palielinās profila (dažos gadījumos un spārna laukums) greizums, tā dēļ izmainās apteces glezna. Rezultātā sanāk cēlējspēka koeficenta maksimālas nozīmes palielinājums.
Šīs uzrīces, kā likums, tiek izpildītas vadāmas lidojumā: pie lidojuma uz mazajiem uzbrukšanas (pie lieliem lidojuma ātrumiem) leņķi tie tiek nevis izmantoti, bet gan pielietoti tikai pie pacelšanās, uz iestādīšanai, kad uzbrukšanas leņķa palielinājums nenodrošina vajadzīga cēlējspēka lieluma saņemšanu.
Vairodziņs pārstāv noraidāmo līmeni, kurš aizvāktajā stāvoklī pieslienas pie apakšēja, aizmugures līmeņa sedza. Vairodziņš ierodas vieniem no pašiem vienkāršākajiem un īpaši Sy max paaugstinjuma izplatīto līdzekļu.
Sy max palielinājums atvirzot vairodziņu skaidrojas ar profila formas izmaiņām sedza, kurš var nosacīti novest pie uzbrukšanas un ieliekta (greizumi) profila efektīva leņķa palielinājuma.
Atvirzot vairodziņu izveidojas virpuļveida iesūces zona starp spārnu un vairodziņu. Pazeminātā spiede šaja zonā izplatās daļēji uz augšēju profila līmeni pie aizmugures eģes un izsauc pierobežas kārtas izsūknēšanu no līmeņa, kas guļ augstāk pa straumi. Par kontu izsūknējošās vairodziņa darbības novēršas straumes izjaukšana uz lieliem uzbrukšanas leņķiem, straumes ātrums pār ar spārnu palielinas, bet spiede samazinās. Bez tam, vairodziņa atvirzīšanu paaugstina spiede zem spārna uz F ef. un efektīva uzbrukšanas leņķa profila efektīva greizuma palielinājuma rēķina α ef.
Pateicoties tam vairodziņu izlaidumu palielina relatīvu spiežu diference pār spārnu un zem ar spārnu, bet tātad, un Sy cēlējspēka koeficents.
Uz Zīm. 5. ir parādīts Su atkarības grafiks no uzbrukšanas leņķa spārnam atšķirīgs situēts vairodziņa:
aizvākts, pacelšanas δ = 15°, uzsēšānas δ = 40°.
50.bmpAtvirzot vairodziņu visa līkne Sys = f(α) noviržas augšā gandrīz par līks Sy = f(α)  no galvena profila.
No grafika redzams, ka atvirzot vairodziņu stādāmajā stāvoklī (δ = 40°) Sy  pieaudzēšana ir 50-60%, bet kritisks uzbrukšanas leņķis pie tam samazinās uz 1-3°.
Vairodziņa efektivitātes palielinājumam konstruktīvi viņu izpilda tādējādi, ka pie atvirzīšana viņš vienlaikus noviržas atpakaļ, pie
(Zīm.5) Vairodziņu izlaiduma iespaidošana uz Cy=F(a)  līkni
499.bmpspārna aizmugures eģes. Ar to pašu palielinās pierobežas kārtas izsūknēšanas efektivitāte no augšēja līmeņa spārna arī platiba paaugstināta zonas spiedes zem spārna.
Atvirzot vairodziņu reizē ar cēlējspēka koeficenta palielinājumu palielinās un pieru pretestības koeficents, aerodinamiska spārna kvalitāte pie tam samazinās.

Aizspārns. Aizspārns pārstāv aizmugures eģes noraidāmo daļu sedza vai līmeni, kas ir izbīdāms (ar

Zīm. 6.  Profilu sedza ar vairodziņu, kas parvietojas atpakaļ
Zīm. 7.  Aizspārņi: a - nesprauga; b - sprauga


vienlaicīgu atvirzīšanu lejā) atpakaļ zem spārna. Pa konstrukciju aizspārni dalās uz vienkāršiem (nespraugas), vienspraugas, daudzspraugas.
Nespraugu aizspārni palielina Sy cēlējspēka koeficents uz greizuma palielinājuma rēķina profila. Pie esamības starp aizspārna purnu un spārna speciāli profilētu spraugas, aizpārnu efektivitāte palielinās, tā kā gaiss, kas paiet ar lielu ātrumu caur sašaurinošos spraugu, trauce uzbriedināšanai un pierobežas kārtas izjaukšanai. Tālākam palielinājumam
aizspārnu efektivitātei dažbrīd pielieto divispraugu aizspārnus, kuri dod koeficenta pieaugumu
51.bmpSy profila cēlējspēka līdz 80%. Sy max palielinājumu spārna pie aizsāpārniem vai vairodziņu izlaiduma atkarīgs no faktoru rindas: to relatīvu izmēru, atvirzīšanas leņķa, spārna bultveidības leņķa. Uz bultveida spārniem mehanizācijas efektivitāte, kā likums, mazāk kā pie taisniem spārniem. Aizspārna  atvirzīšana, tāpat kā vairodziņu, pavadāms ne tikai ar Sy paaugstinājumu, bet vēl lielākā pakāpē ar Sx pieaugumu, tādēļ aerodinamiska kvalitāte izlaistajā mehanizācijā samazinās.
Kritisks uzbrukšanas leņķis pie izlaistajiem aizspārniem nenozīmīgi samazinās, kas ļauj
saņemt Sy max pie lidmašīnas deguna mazākas augšupejas (Zīm. 8.).
Zīm. 8. lidmašīnas polāres ar aizvāktajiem un izlaistiem vairodziņiem
52.bmp

Priekšspārns ir neliels spārns, kas atrodas spārna priekšā (Zīm. 9.).
Priekšspārni var būt fiksēti un automātiski. Fiksētie
Zīm. 9. Priekšspārns.
 priekšspārni uz speciālām letēm pastāvīgi ir iestiprināti uz neliela allāluma no spārna profila priekšas. Automātiski priekšspārni pie lidojuma uz maziem uzbrukšanas leņķiem cieši piespiesti pie spārna ar gaisīgu straumi. Pie lidojuma uz lieliem uzbrukšanas leņķiem notiek gleznas izmaiņas spiedes izkārtojumi pēc profila, kā rezultātā priekšspārnis it kā ir izsūknējams. Notiek automātiska priekšspārna izbīdīšana (Zīm. 10.).
Pie izbīdītā priekšspārna starp spārnu un priekšspārni izveidojas sašaurinājums sprauga.
Palielinās gaisa ātrums, un viņa kinētiskā enerģija,
Zīm. 10. Automātiska priekšspārna darbības princips:
 a - mazie uzbrukšanas leņķi; b – lieli uzbrukšanas leņķi
kas paiet caur šo spraugu. Sprauga starp priekšspārni un spārnu profilēta tādējādi, ka gaisīga straume, atkopjot no spraugas, ar lielu ātrumu aizvirzās gar augšēju spārna līmeni. Tādēļ pierobežas kārtas ātrums palielinās, viņš top noturīgāks uz lieliem uzbrukšanas leņķiem un viņa atrēvums atvelkas uz lielo uzbrukšanas leņķi. Profila uzbrukšanas kritisks leņķis pie tam ievērojami palielinās (uz 10°-15°), bet Cy max palielinās vidēji uz 50% (Zīm. 11.).
Parasti priekšspārni ir uzstādāmi nevis pa visu Zīm. 11. Су =f (α) līkne, spārnam ar priekšspārnu.
 atvēzēšanos, bet gan tikai uz viņa beigām. Tas skaidrojas tas, ka, bez cēlējspēka koeficenta palielinājuma, palielinās eleronu efektivitāte, bet tas uzlabo šķērsenisku noturību un vadāmību. Priekšspārna uzstādīšana pa visu atvēzēšanos ievērojami palielinātu kritisku uzbrukšanas leņķi spārnā visumā, un viņa realizācijai uz iestādīšanas nāktos letes galvenu šasijas kāju padarīt par ļoti augstiem.
Fiksētie priekšspārni ir uzstādāmi, kā likums, uz neātrgaitas lidmašīnām, tā kā tādi priekšspārni ievērojami palielina pieru pretestību, kas ir traucējums lielu lidojuma ātrumu sasniegšanai.
Noraidāmais purns (Zīm. 12.) tiek pielietots uz spārniem ar tievu profilu un aso priekšējo eģi straumes izjaukšanas novēršanai aiz priekšējās eģes uz lieliem uzbrukšanas leņķiem.
Izmainot kustīga purna slīpuma leņķi, var jebkādam uzbrukšanas leņķim uzlasīt tādu stāvokli, kad profila aptece būs bez noraušanas. Tas ļaus uzlabot tievu spārnu aerodinamiskus raksturojumus uz lieliem uzbrukšanas leņķiem. Aerodinamiska kvalitāte pie tam var palielināties.
Profila sašķobīšana ar purna atvirzīšanu paaugstina Sy max spārnā bez kritiska uzbrukšanas leņķa būtiskām izmaiņām.
Zīm.12. Spārna purna novirze.
Pierobežas slāņa pārvalde (Zīm. 13.) ierodas vieniem no īpaši efektīvām ainām spārna mehanizācijas un novedams pie tā, ka pierobežas kārta ir vai izsūknējama iekšā sedza, vai nopūtas no viņa augšējā līmeņa.
Pierobežas kārtas izsūknēšanai vai viņa nopūšanai pielieto speciālus ventilatorus vai izmanto lidmašīnu gāzes turbīnu dzinēju kompresorus.
Nobremzēto daļiņu izsūknēšana no pierobežas kārtas iekšā spārna samazina resnumu slānī, palielina viņa ātrumu līmeņa spārna tuvumā un sekmē augšēja līmeņa bez noraušanas no spārna apteces uz lieliem leņķiem uzbrukšanas.
Zīm. 13. Pierobežas slāņa pārvalde.
Pierobežas slāņa nopūšanu palielina gaisa daļiņu kustības ātrums pierobežas kārtā, ar to pašu novērš straumes izjaukšanu.
Pārvalde ar pierobežas slāni dod labus rezultātus savienojumā ar vairodziņiem vai aizspārniem.
Reaktīvs aizspārns (Zīm. 14.) iztēlojas gāžu strūklu, kas iztek ar lielu ātrumu zem daža stūreniski lejā no speciālas spraugas, kas ir novietota aizmugures eģes spārna tuvumā. Pie tam gāzes strūkla iedarbojas uz straumes, kas applūst spārnu, līdzīgi noraidītajam aizspārnam, tada gadijumā kā pirms reaktīva aizspārna (zem spārna) spiede ceļas, bet viņa aizmugurē pazeminās, izsaucot straumes kustības ātruma palielinājumu pār spārnu. Bez tam izveidojas reaktīvs P spēks, ko rada iztekošā strūkla.
Reaktīva aizspārna darbības efektivitāte ir atkarīga no uzbrukšanas spārna leņķa , strūklas iziešanas leņķa θ un vilktspējas P. Tā lielumus izmanto tieviem, bultveida spārniem ar mazo pagarinājumu. Reaktīvs aizspārns  ļauj palielināt Cy max cēlējspēka koeficentu 5-10 reizēs.
Strūklas radīšanai tiek izmantotas gāzes, kas atkopj no turboreaktīva dzinēja.
Zīm. 14. Reaktīvs aizspārns.


Priekšspārnis

Priekšspārnis - vienkāršu mehanizācijas ainu sedza, paredzēts pārvaldei ar pierobežas kārtu. Viņu uzstāda gar galvena spārna priekšējo eģi. Izšķir fiksētos priekšspārnus, kas ir ciets saistīti ar spārnu, kuri izmanto galvenokārt uz neātrgaitas lidmašīnām, un automātiski priekšspārni, kuri atkarībā no spārna uzbrukšanas leņķa var būt piespiesti pie viņam un ierakstīti viņa kontūrā (pie lidojuma uz maziem uzbrukšanas leņķiem) vai izbīdīti. Priekšspārnis izvirzās automātiski pie lidojuma uz lieliem uzbrukšanas leņķiem. Pie tam starp spārnu un priekšspārni izveidojas profilētā sašaurinošās sprauga. Gaisa strūkla, kas atkopj no spraugas ar lielu ātrumu, piespiež gaisīgu straumi pie augšēja līmeņa sedza, un pierobežas kārta noraujas uz lieliem uzbrukšanas leņķiem. „Cy max” koeficents palielinas uz 40-50 procentiem dēļ kritiska uzbrukšanas leņķa palielinājuma. Priekšspārni paaugstina šķērsenisku noturību un vadāmību pie lidojumiem uz lieliem uzbrukšanas leņķiem.
Pārvalde ar pierobežas kārtu iespējams un piespiedu izsūknēšanas vai pierobežas kārtas nopūšanas ceļā caur speciālām atverēm un spraugām apšuvē vai porainiem līmeņiem, kas ir novietoti atbilstošajās vietās sedza.
Izsūknēšanai un pierobežas kārtas nopūšanai pielieto pumpjus un kompresorus ar piedziņu no palīgdzinējiem vai izmanto turboreaktīvu un turbopropelleru galvenu dzinēju kompresorus. Ir iespējama tāpat pārvaldes ar pierobežas kārtu sistēmas konstrukcija, kurā gāzes turbīnu dzinējs pārtiek ar gaisu, kurš ir izsūknējams no pierobežas kārtas. Ja kritērija kvalitātē pieņemt cēlējspēka koeficenta maksimālu nozīmi, tad pierobežas kārtas nopūšana no augšēja līmeņa ir izdevīgāka, nekā izsūknēšana, tā kā tehniski го vienkāršs īstenot. Pieredzes parādīja, ka pārvaldes ar pierobežas kārtu pielietojums īpaši lietderīgi savienojumā ar citas ierīces, kas paaugstina „Cy max koeficentu”. Vislielāku efektivitāti un vienkāršu konstrukciju ir sistēmas ar pierobežas kārtas nopūšanu uz priekšējās aizspārna eģes. Uz dažām seriālām lidmašīnām pierobežas kārtas nopūšanai tiek izmantots saspiestais gaiss, kas ir atņemams no turboreaktīva dzinēja kompresora.


Aizspārns

Aizspārns- spārna aizmugurēja daļa, kas noliecas no sava sākumstāvokļa atkarība no ass, kas ir izvietota aizspārna priekšēja daļā. Ir dažāda aizspārņu tipi: parasti, spraugas, izliekami.
Maksimāls cēlējspēks spārnam ar aizspārnu palielinās pamata spārna ieliekuma palielināšanas, aizspārna novirzīšanas no sākotnējas ass dēļ. Kad novirzās spraugas aizspārņi, starp aizspārna un spārna izveidojas profilsprauga, caur kuru no lielāka spiediena apgabala no apakšējas daļa, gaiss tiek zemāka spiediena apgabalā augšēja daļā.  Nosūtītā gaisa strūkla nopūš pierobežas kārtu no aizspārns virspuses. Vienlaikus notiek pierobežas kārtas izsūknēšana no virsdaļas sedza. Vēl lielāko nozīmju „Cy max” saņemšanai pielieto izvelkami divi un pat trīsspraugu aizspārņi, kuru atvirzīšana ir pavadāma tāpat ar laukuma pieaugumu sedza. Aizspārns efektivitāte ir atkarīga no atvirzīšanas leņķa, kurš uzjoņojot parasti nepārsniedz 20 grādus, bet uz iestādīšanas sasniedz 60 grādus. Aizspārņu atvirzīšana, tāpat kā vairodziņu, ir pavadāma ne tikai ar „Cy paaugstinājumu”, bet vēl lielākā pakāpē ar Cx a pieaugumu, tādēļ aerodinamiska kvalitāte izlaistajā mehanizācijā samazinās.
Izvelkamais aizspārns pārvietojas parasti pa konisku līmeni ar speciālu slīdrāmju palīdzību pa lokveida formas sliedēm. Ir noraidāmi aizspārņi ar skrūvju mehānismiem ar piedziņu no elektriska vai hidrodzinēju.
Uz virsskaņas lidmašīnu tieviem spārniem saņēma распространиние noraidāms lejā purnu sedza. Izjaucot strūklas pie profiliem ar aso priekšējo eģi iestājas pie salīdzinoši nelieliem uzbrukšanas leņķiem. Straumes izjaukšanu samazina Cy max uzbrukšanas летных leņķu diapazons un spēcīgi palielina profila pretestību. Noraidāms lejā purnu sedza vai izvelkamais vairodziņš, kas ir novietots deguna daļā sedza (Krjugera vairodziņš), ļauj saglabāt vijīgu tievu profilu apteces līdz salīdzinoši lieliem uzbrukšanas leņķiem. Noraidāmā spārna purna maksimālo leņķi saliek no piecpadsmit līdz divdesmit grādiem.
Cēlējspēka koeficenta pieaugums δCy pielietojot dažu mehanizācijas ainu sedza un atvirzīšanas to uz leņķi δ:
Parasts vairodziņš                               0,9-1,0; δ =55˚
Izvelkamais vairodziņš                        1.0-1.2; δ =50˚
Aizspārņi                                             0,85-1,0; δ =50˚
Izvelkamie spraugu aizspārņi              1,5-1,7; δ =30˚
 Noraidāmos purnus sedza                  0,4-0,5; δ =20˚

Reaktīvu aizspārņu darba būtība noslēdzas tajā, ka turboreaktīvu vai turbopropelleru dzinēju izlaidumu gāžu strūkla vai saspiestā gaisa strūkla, kas ir atņemams no šo dzinēju kompresoriem, caur kanālu sistēmu iztek no garas šauras spraugas, kas ir novietota gar aizmugures eģi sedza, lejā zem stūreniski un darbojas līdzīgi parastam aizspārnim, izmainot apteces raksturu sedza. Blakus tam viņš rada arī dažu reaktīvu vilkmi ∆P. Rekomednuemoe gāžu virsspiediens, kas notek no spraugas, saliek 0,15-0,17 MPa. Spārna cēlējspēks tādā gadījumā rodas no cēlējspēka, kas rodas zem aerodinamisku spēku darbības, un vertikālas saliekošas gāžu reakcijas ∆Y. Pilna  Сy L cēlējspēka koeficents rodas no cēlējspēka koeficentiem no Cy un Cy R gāžu vertikālai составлющей reakcijai aerodinamisku spēku darbības. Pie reaktīva aizspārns „Cy max” var sasniegt 10-15, tas ir ā četri vai piecas reizes vairāk, nekā pie parasta aizspārns. Ir iespējama strūklu aizspārns tāda konstrukcija, kad gāzes strūkla ir nosūtīta zem stūreniski pie lidojuma virziena. Ja strūkla ir nosūtīta līdztekus hordai, tad strūklu aizspārns darbojas kā reāktīvs dzinējs, radot tikai horizontālu vilkmi. Atvirzot strūklu uz leņķi 45-50 grādi, vertikāla vilkmes komponente var sasniegt 70-80 procentus no pilnas dzinēja vilkmes.
Gāžu reakcijas horizontāla komponente pārstāv spēku, kas pārvar pieru pretestību. Atšķirībā no parasta spārna, kura Cy atkarīgs no A uzbrukšanas leņķa, pie spārna ar strūklu aizspārni uz „Cy L” koeficentu iespaido tāpat gāžu notecēšanas leņķa izmaiņas un reaktīva vilkme. Pēdējā ir atkarīga no dzinēju jaudas izmaksas. Kā parādīja pētījumu rezultāti, „Cy L” cēlējspēka koeficenta galvens palielinājums notiek nevis reaktīvas vilkmes vertikālas komponentes esamības dēļ, bet gan aerodinamiskas strūklas mijiedarbības dēļ ar galvenu straumi. Gāzes strūkla, kas ir nosūtīta zem stūreniski, izsauc piesūca straumes darbību virsdaļā sedza arī viņa spiedes palielinājumu apakšdaļā. Strūklu aizspārņi ļauj saņemt cēlējspēka koeficenta pietiekami lielas nozīmes uz lielākas bultveidības tieva spārna, tātad, ir pielietojuma perspektīvu uz virsskaņas lidmašīnām nodrošinājumam pieņemami uzjoņošana-stādāmi raksturojumu.
Spārna cēlējspēka koeficenta maksimāla nozīme tiek sasniegta uz kritiska uzbrukšanas leņķa. Tālākai Cy augšanai trauce pierobežas kārtas iesācies pārtraukums no augšēja līmeņa sedza. Pārvaldi  ar pierobežas kārtu sauc par mākslīgu nopūšanu vai viņa izsūknēšanu no augšēja līmeņa sedza (apspalvojumi). Izsūknēšanas vai pierobežas kārtas nopūšanas rezultātā straume piekļaujas pie augšēja līmeņa sedza, palielinās retinājums pār spārnu, un tātad, ievērojami palielinas Cy koeficents un kritisks uzbrukšanas leņķis.


Spārna funkcijas un tehniskās prasības cēlējspēka rašanai(6)

Galvenā spārna funkcija – visos normālajos lidojuma režīmos radīt cēlējspēku ar pēc iespējas mazāku spēka iekārtas vilkmi. Spārns nodrošina arī lidmašīnas stabilitāti un vadāmību, kā arī tajā izvieto degvielu un piestiprina dažus agregātus (šasiju, dzinējus, u.c.).
Spārniem jānodrošina:
Pietiekami liels Cya max× S, kas raksturo spārna apeju, radot pietiekamu cēlējspēku lidojumā pie maza ātruma, un iespēju izmantot  spārna mehanizāciju vajadzīgo uzlidošanas un nosēšanās raksturlielumu iegūšanai;

zīm.15. Cēlējspēka iekārtas. (sarkans).


zīm.16. Spārna ģeometriskais raksturojums.

Spārna profila NACA 23012 raksturojums

Profila aerodinamiskie raksturojumi ar atšķirīgām mehanizācijas ainām.

Galvena mehanizācijas iecelšana ir cēlējspēka palielinājums spārnā. Pie tam zināms, ka pie uzdotā uzbrukšanas leņķa cēlējspēka palielinājums var būt sasniegts uz mehanizācijas atvirzīšanas rēķina, kas ir novietota profila pakaļdaļas jomā. Mehanizācijas atvirzīšana, kas ir novietota profila (priekšspārni, pagriezošies un izvelkami purni un citi.) priekšdaļā, praktiski nepalielina cēlējspēku pie uzdotā
 Uz zīm. 17—22. ir atvestas atkarības Sy α = f (ą), Suts = = / (^ęą) un Gy a = / (^z)  NACA 23012 profilam ar atšķirīgām mehanizācijas ainām, kas ir novietotas aizmugures eģes jomā un noraidītas uz fiksētajiem leņķiem. Pētījumi tika veikti plakanā aerodinamiskā NACA (7x10 pēdas) trompetē uz taisnleņķa spārna, ar atspērtiem ar galiem trompetes sieniņās pie skaitļa Re=2,19-10е. Relatīvi hordu lielumi salika 20% vienkāršiem vairodziņiem un vienkāršu aizspārnu un aptuveni 25 % spraugu aizspārnu un izbīdāmo priekšspārnu. Atšķirība vairodziņu un aizspārnu hordu lielumos ir izsaukta ar vēlmi salīdzināt atšķirīgas mehanizācijas ainas pie tām hordām, kuras praksē izrādās piederīgie pie optimāliem, citiem vārdiem, varēja nodrošināt, no vienas puses,iselās aerodinamisks efekts, bet ar citu, — konstruktīvu un tehnoloģisku vienkāršību.
Kā tika atzīmēts augstāk, vairodziņu vai aizspārnu atvirzīšana, kas ir novietoti aizmugures eģes jomā profila (bez izbīdīšanas, t.i. bez laukuma palielinājuma sedza) pavadāms ar cēlējspēka koeficenta palielinājuma, praktiski vienāds uz Syy atkarības lineāra nogabala uzbrukšanas visiem leņķiem. =/(«).
Katrai mehanizācijas ainai eksistē atvirzīšanas, pie kuras ir vietu noteikts leņķis cēlējspēka koeficenta vislielaka pieaudzēšana. Parasti šis leņķis jo mazāk kā vairāk mehanizācijas efektivitāte, t.i. spēja palielināt Ls^a- cēlējspēku Tālāks palielinājums atvirzīšanas leņķa nesekmē cēlējspēka palielinājumu sakarā ar to, ka uz augšēja līmeņa aizspārnā rodas straumes pārtraukums. Ja par mehanizācijas efektivitāti spriest pa pieaudzēšanu maksimāla Acyoniax cēlējspēka. tad, kā redzams no zīm. 23., vairodziņiem un nespraugu aizspārniem leņķis atvirzīšanas, vairāk kurš nenotiek cēlējspēka pieaudzēšanas, ir vienāds 60°, bet spraugu aizspārniem un izbīdāmiem priekšspārniem viņš izrādās atbilstoši vienādiem 50 un 35°.
Ar vislielākām cēlējspēka pieaudzēšanām ir apveltīti izbīdāmie priekšspārni gan pie lieliem, gan
pie maziem (raksturīgi pacelšanai) atvirzīšanas leņķiem. Vajag ievērot, ka izbīdāmo priekšspārņu gadījumā cēlējspēka pieaudzēšanas liela daiva pie visiem atvirzīšanas leņķiem izsaucas ar palielinājumu laukumus spārnā uz to izbīdīšanas rēķina.
Cēlējspēka palielinājums saglabājot mainigo Sy α lielumu, dabiski, ir pavadāms ar nulles cēlējspēka leņķa noliedzošās nozīmes palielinājumu. Pie tam nekā vairāk mehanizācijas efektivitāte, t.i. cēlējspēka pieaudzēšana, jo lielākās nozīmes «Par tiek sasniegti pie tās atvirzīšanas. Pat kad с^тах salīdzināmu mehanizācijas ainu maksimāli cēlējspēki ir vienādi, Sy α atkarības lineārā iecirknī = f («) (pacelšanas-nolaišanas lidojuma režīmi) priekšrocība cēlējspēka koeficentā būs pie tās mehanizācijas ainas, pie kuras Cх nozīme„ ir vairāk. No zīm. 24. redzams, ka šai attiecībāi aizspārnus izdevīgi atšķiras no vairodziņiem.
Cits ar lielumu, mehanizācijai, kura ir saistīta ar efektivitāti, ierodas uzbrukšanas leņķa, pie kura tiek sasniegta »„р cēlējspēka maksimāla nozīme nozīme. Kā jau norādāms augstāk, vairodziņu vai aizspārnu atvirzīšana ekvivalents profila greizuma palielinājumam. Tādēļ jo vairāk mehanizācija palielina profila greizumu, jo efektīvāk viņa izrādās cēlējspēka palielinājumā. Tomēr pie tam samazināsies uzbrukšanas leņķis, pie kura rodas straumes pārtraukums uz augšēja profila līmeņa. Saskaņā ar to no atvesto atkarību rindas var redzēt, ka jo efektīvāk mehanizācija, jo vairāk samazinās (Х);Р. Tas nozīmē, ka ļoti efektīgu mehanizācijas ainu pielietojumam ir jānotiek kopīgi ar priekšspārniem, kuri savelk straumes izjaukšanu uz lieliem uzbrukšanas leņķiem, t.i. palielina <х„р.
Cēlējspēka palielinājums, kas ir izsaukts ar mehanizācijas atvirzīšanu, ir pavadāms ar profilu pretestības palielinājumu.
Uz zīm. 25. ir atvestas Ds^d atkarības =/(6), pa kuriem var pietuvināti spriest par to, kā tās vai citas mehanizācijas ainas atvirzīšanu izmaina profilu profila pretestība. Šajā gadījumā Asd pieaudzēšana;ä saņemts kā diference starp Sd.a nozīmēm pie Tiesa = 0 profila ar mehanizāciju un nozīmi Sd.p, kura ir noraidīta uz noteiktu leņķi, Pie Sua = 0 Profila nenoraidītajā mehanizācijā.
Veicot pacelšanas profilu pretestības palielinājums ir nevēlams, un vairodziņi šais attiecībās ir vismazak izdevīgi no visām mehanizācijas ainām. Veicot iestādīšanu profilu pretestības palielinājums var izrādīt gan atzinīgu (piemēram, noskrējiena garuma saīsinājums), gan noliedzošu lomu (piemēram, vertikāla pazemināšanas ātruma palielinājums). Salīdzina profilu pretestības neliela pieaudzēšana atvirzot spraugu aizspārnus un izbīdāmo priekšspārnu (zīm. 26.) var būt palielinātam uz papildus aizspārna iestādīšanas ar atvirzīšanas palīdzību režīmiem uz lielāku leņķi, ar ko galvens aizspārns. Šajā gadījumā profilu pretestības palielinājums būs pavadāms vēl arī ar papildus cēlējspēka palielinājumu.
Izmaiņu profila  spiedes pa kontūru izkārtojumā, kuri notiek atvirzot vairodziņus vai aizspārnus, no vienas puses, atved pie cēlējspēka palielinājuma, bet no citas — pie spiedes centra nobīdes un pikējošā momenta atbilstošā palielinājuma. Pikējošā momenta palielinājums (pie Syy un vairodziņu vai aizspārnu atvirzīšanas atšķirīgi leņķi visām nozīmēm) notiek galvenokārt momenta palielinājuma dēļ pie nulles тго cēlējspēka, tā kā т^ atvasinājums" praktiski neizmainās (zīm. 17—22.). Kas attiecas uz izbīdāmiem priekšspārniem, slīpuma atkarība ttlz == f (Суа) un С„а = ==/(») (zīm. 21.) izsauc ar laukuma palielinājumu uz priekšspārna izbīdīšanas rēķina. Ja šajā gadījumā aerodinamiski koeficenti tiks aprēķināti pa palielināto laukumu, bet ne pa iznākumu, tad т^ un с^а lielumi praktiski neizmainīsies. Vienkārši vairodziņi un nespraugu aizspārni izsauc relatīvi nelielu /Пд, palielinājumu, - izbīdāmie spraugu aizspārni un priekšspārni vairāk būtiski iespaido т^ palielinājumu (zīm. 26.). Tas nozīmē, ka izbīdāmo spraugu aizspārnu un priekšspārnu pielietojums ir jāatved pie slodzes palielinājuma uz apspalvojumu. Tādēļ vislielako cēlējspēka redzes sastiķēšanas mehanizācijas tās vai citas ainas efektivitātes salīdzinājumu (normālas shēmas lidmašīnas sistēmā) vajag vest nevis pa Sy p dax- lielumu kuram ir profils ar noraidīto mehanizāciju, bet gan pa efektīvo nozīmi Sy α tax, kas ir saņemta ievērojot vajadzīgo noliedzošo apspalvojuma cēlējspēku. Pie tam noliedzošā apspalvojuma cēlējspēka lielumam ir jānoteic ievērojot nošļaupumu un straumes bremzēšanu noraidītajā mehanizācijā horizontāla apspalvojuma jomā.

Literatūras saraksts, avoti
6) GK_05_91_xxSParns_labots2080204

 • Аэродинамика самолёта (199с. Автор и год неизвестен).
 • Абрамович Г. Н., Прикладная газовая динамика, 2 изд., М., 1953;
 • Глауэрт Г.,  Основы теории крыльев и винта, 1931.
 • Голубев В. В., Лекции по теории крыла, М. — Л., 1949;
 • Жуковский Н.Е., О присоединенных вихрях, Избр. соч., т. 2, М. — Л., 1948;
 • Кашафутдинов С.Т., Лушин В.Н., Атлас аэродинамических характеристик крыловых профилей, 1994.
 • Краснов Н.Ф., Аэродинамика. Том 1. Основы теории. Аэродинамика профиля и крыла, 1976
 • Лойцянский Л. Г., Механика жидкости и газа, 2 изд., М., 1957;
 • Никитин Г.А., Баканов. Е.А., Основы авиации, М.,1984.
 • Петров К. П., Аэродинамика элементов ЛА., Машиностроение. 1985 г
 • Прицкер Д.М., Сахаров Г.И., Аэродинамика, 1968.
 • Радченко П.И., Круговая обдувка профиля NACA 23012 в аэродинамической трубе Т-103Н ЦАГИ, 1959.
 • Ферри А., Аэродинамика сверхзвуковых течений, пер. с англ., М., 1953.


Anotācija


Cēlējspēks ir spēks, ar kādu šķidrums vai gāze darbojas uz ķermeni, kas tajā pārvietojas. Cēlējspēks ir perpendikulārs kustības virzienam. Ja kustība noris horizontāli, cēlējspēks ir augšupējs. Piemēram, lidmašīnas spārns ir asimetrisks un ar aptekošo gaisa plūsmu veido nelielu leņķi, un gaisa plūsmai virs spārna ir lielāks ātrums nekā zem spārna. Pēc aerodinamikas likumiem, plūsmas spiediens samazinās, palielinoties tās ātrumam, tāpēc spēks, kas darbojas uz spārnu no apakšas, ir lielāks nekā spēks, kurš darbojas no augšas. Cēlējspēka rašanos teorētiski izskaidrojis N. Žukovskis.
Aizspārni ir noraidāmie līmeņi, kas ir simetriski novietoti uz aizmugures eģes spārnā. Aizspārni aizvāktajā stāvoklī ir spārna plāknes turpinājums , bet izlaistajā stāvoklī var atiet no viņa ar spraugu izveidi. Tiek izmantoti nesēja spējas uzlabojumam spārnā, pacelšanas augstuma pieauguma, pazemināšanas un nolaišanas laikā, kā arī pie lidojuma uz maziem ātrumiem.
Priekšspārni  ir  noraidāmie līmeņi, kas ir uzstādīti uz spārna priekšējās eģes. Atvirzot izveido spraugu, kas ir analoģiski tads pats ka aizspārna spraugas. Priekšspārnus, kas neizveido spraugu, sauc par noraidāmajiem purniem. Kā likums, priekšspārni automātiski ir noraidāmi reizē ar aizspārniem, bet var arī vadīties neatkarīgi.


Аннотация

Подъёмная сила — составляющая полной аэродинамической силы, перпендикулярная вектору скорости движения тела в потоке жидкости или газа, возникающая в результате несимметричности обтекания тела потоком. В соответствии с законом Бернулли, статическое давление среды в тех областях, где скорость потока более высока, будет ниже, и наоборот. Создавшаяся разница давлений и порождает подъёмную силу. Полная аэродинамическая сила — это интеграл от давления вокруг контура крыла. Согласно теореме Жуковского, величина подъёмной силы пропорциональна плотности среды, скорости потока и циркуляции скорости потока.
Закрылки — отклоняемые поверхности, симметрично расположенные на задней кромке крыла. Закрылки в убранном состоянии являются продолжением поверхности крыла, тогда как в выпущенном состоянии могут отходить от него с образованием щелей. Используются для улучшения несущей способности крыла во время взлёта, набора высоты, снижения и посадки, а также при полётe на малых скоростях.

Предкрылки — отклоняемые поверхности, установленные на передней кромке крыла. При отклонении образуют щель, аналогичную таковой у щелевых закрылков. Предкрылки, не образующие щели, называются отклоняемыми носками. Как правило, предкрылки автоматически отклоняются одновременно с закрылками, но могут и управляться независимо.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru