16 PF analīze. 1


16 PF analīze.

Vīrietis (A), 20g.
Sekundāro faktoru analīze.
 F1
Samērā zems rezultāts, kas liecina par samērā zemu trauksmainību un apmierinātību ar sasniegto.

F2
Iegūtais vidējais rezultāts liecina par to, ka nav ne izteiktas ekstraversijas, ne intraversijas, tomēr minimāls pārsvars ir ekstraversijas pusē
F3
Iegūtais vidējais rezultāts liecina par to, ka nav izteikta ne pilnīga līdzsvarotība, ne arī izteikts emocionālais jūtīgums.
F4
Iegūts vidēji augsts rezultāts, kas liecina par neatkarības un pašpaļāvības dominanti pār pakļāvību un pieskaņošanos.


Faktoru grupu analīze.
q  Intraversija – ekstraversija.
Skalā A iegūts vidējs rezultāts, kas liecina, ka šim cilvēkam nav izteiktas tendences attiecībā uz sadarbību un attiecību veidošanu, viņš var būt gan atturīgs, gan sadarboties gatavs, iespējams – atkarībā no situācijas.
Skalā F iegūts vidējs rezultāts, kas liecina par to, ka A nav izteikti dzīvespriecīgs vai noraizējies. Domājams, visas šīs iezīmes mijās viena ar otru atkarībā no dažādiem apstākļiem.
Skalā H iegūts vidējs rezultāts, kas liecina par to , ka tādu īpašību kā drosme vai kautrība izpausmes ir atkarīgas no ārējiem apstākļiem, un neviena no tām nedominē.
Skalā Q2 iegūts samērā zems rezultāts, kas norāda uz atkarību no grupas, ģimenes un atbalsta nepieciešamību, kā arī to, ka A vairāk tendēts uz darbu grupā, iespējamas arī tādas iezīmes kā pašizlēmības trūkums, lēmuma pieņemšanā nepieciešams grupas atbalsts.
Tātad introversijas – ekstraversijas grupā iezīmējas vienīgi atkarība no grupas un atbalsta nepieciešamība. Pārejās īpašībās šajā skalā neiezīmējas konkrētas tendences par labu vienai vai otrai galējībai.

q  Atkarība – neatkarība.
Skalā E iegūts vidēji augsts rezultāts, norāda uz zināmu uzstājību un  dominēšanu. Tas liecina par gatavību konkurēt un cīnīties par savām tiesībām.
Skalā Q1 iegūts vidēji augsts rezultāts, kas norāda uz novatorismu, jaunu ideju veidošanas tendenci. Tas varētu liecināt arī par zināmu kriticismu un to, ka vairāk paļaujās uz loģiku nekā jūtām.
Skalā M iegūts rezultāts, kas liecina par tendenci uz subjektīvismu, kā arī uz radošu pieju un attīstītu iztēli. Tas varētu liecināt arī par zināmu bezrūpību.
Skalā L iegūts mazliet smazināts rezultāts, kas liecina par tendeci viegli adaptēties, prasmi labi sadarboties grupā, rēķināšanos ar citiem. Viegli veido attiecības, iespējams ka bērnišķīgs.
Kopumā šajā apakšskalu grupā iezīmējas tādas īpašības kā dominēšana, iztēle, radošums , tieksme uz subjektīvismu.

q  Praktiskums.
Skalā I iegūts vidējs rezultāts, kas norāda uz to, ka A nav raksturīgs izteikts praktiskums, reālums, neatkarība, ne arī pretējās iezīmes tomēr minimāla tendence vērojama uz patstāvības trūkumu, sensitivitāti
Skalā M iegūts rezultāts, kas liecina par tendenci uz subjektīvismu, kā arī uz radošu pieju un attīstītu iztēli. Tas varētu liecināt arī par zināmu bezrūpību.

Kopumā šajā grupā iezīmējas viegla tendence uz rado;sumu un attīstītu iztēli, kā arī uz zināmu subjektīvismu..

q  Paškontrole.
Skalā G iegūts galēji zeākais rezultāts, kas liecina par nerēķināšanos ar grupas standartiem, iecietību pret sevi, saistību neievērošanu un vieglprātību.
Skalā Q3 iegūts vidējs rezultāts, kas liecina par to, ka ka nav izteiktu nedisciplinētības vai atbildīguma tendenču.
Kopumā šajā grupā iezīmējas – bezatbildība, vieglprātība, kā arī vāja tendence uz iekšēju nedisciplinētību un vāju vēlmju kontroli.

 

Q4

Iegūts vidējs rezultāts, kas liecina ka A ir vidējs spriedzes līmenis, un viņam nav tendences ne uz vienu no galējībām. Spriedzes līmenis varētu būt vairāk atkarīgs no ārējiem apstākļiem..

N

Vidējs rezultāts, kas liecina, ka A nav izteiktu tendenču, taču viņš mazliet vairāk ir tendēts uz aprēķinu un diplomātiju.

B

Samērā augstais rezultāts norāda uz samērā augstu inteliģences līmeni, spējām ātri apgūt jaunu materiālu, neatlaidību, neatlaidību interešu īstenošanā. Kopsavilkums un profila apskats.

Skatoties profilu iezīmējas daži pīķi – skala B, kas norāda uz abstrakto domāšanu un intelektu, skala G, kas norāda uz bezatbildību, pieņemto normu nepieņemšanu, skala O, kas norāda uz pašpaļāvību un mieru. Pārejās skalas lielākā vai mazākā mērā svārstās ap vidējiem rādītājiem, un neparāda izteiktas tendences.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru