Kettela 12 PF bērnu varianta analīze.4

Meitene, 12.g.v.

Dzīvo nelielā lauku ciematā pilnā ģimenē, ir 2 jaunākas māsas. Māte nestrādā, tēvs – miris. Ģimenes materiālais nodrošinājums ir ļoti zems. Meitenes sekmes skolā zem vidējā. 

Rezultātu analīze.

¨     Skala A  ê
T=1, kas norāda uz to, ka meitene ir izteikti norobežojusies, noslēgta, neuzticas, ātri apvainojas, bieži negatīva, kritiska.
Skala E ê
T=4, kas norāda uz atkarības, paklausības, piekāpības dominēšanu.
¨     Skala H ê
          T=4, kas norāda uz biklumu, kautrību attiecībā pret pieaugušajiem, kā arī jūtīgu reaģēšanu pret pieaugušajiem ar ierobežotām interesēm.
¨     Skala F ê
T=3, kas norāda uz apdomīgumu, piesardzību, nopietnību, lēnīgumu, noslieci uz raizēšanos..
¨     Skala Q3 é
         T=8, kas liecina par labu paškontroli, sociālo normu izpratni, attīstītu gribu.¨     Skala C   ê
T=3, kas liecina par zemu Ego spēku, vieglu ievainojamību, nelīdzsvarotību, jūtīgu reaģēšanu, grūtībām adaptācijā.
¨     Skala D é
T=7, kas norāda, ka meitenei ir  uzbudināmības, vieglas satraucamības, nenoturīgas uzmanības.
¨     Skala O  é
      T=7, kas norāda uz noslieci raizēties, vainas apziņas, pesimisma, trauksmainības, iespējams, vientulības un depresijas iezīmēm.
¨     Skala G  ê
T=4, kas norāda uz zināmu tendenci izturēties nevērīgipret pienākumiem, nepastāvību, ne – mērķtiecīgumu, iespējami biežāk konflikti.
¨     Skala Q4  êé
         T=6, kas norāda zināmu saspringuma līmeni.
¨     Skala B ê
T=4, kas norāda uz konkrētās domāšanas tendenci, zināmām grūtībām izprast abstrakto, nogurdināmību, kā arī pazeminātām sekmēm skolā, kas atbilst patiesībai.
¨     Skala I é
          T=7, kas norāda uz  samērā izteiktu noslieci uz jūtīgumu, atkarību, bagātu iztēli, mīlīgumu uzvedībā un attiecībās, estētiskām interesēm.

Secinājumi.

1.                 Iezīmējas tādas tendences kā viegla ievainojamība, uzbudināmība un satraucamība, nelīdzsvarotība, jūtīgums, tendence raizēties, kā arī ļoti iespējama vientulības un depresijas iezīmes.
2.                 Rezultāti liecina par samērā izteiktu intraversiju, noslēgtību, biklumu, norobežošanos, atkarību, piesardzību, noslieci raizēties.
3.     Skalās kā vairāk izteikta parādās atkarība.
4.     Neiezīmējas īpašas apdāvinātības tendences.
5.     Iespējamas zināmas problēmas adaptēšanās spējām.
6.     Visas atbilstošās skalas liecina par zemu sekmību.
7.     Iezīmējas zemas verbālās spējas.
8.     Īpašas delikventas uzvedības iezīmes neparādās.
        
Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru