Kettela 12 faktoru bērnu varianta analīze. 3

Meitene, 10.g.v.

Dzīvo nelielā lauku ciematā pilnā ģimenē, ir vienīgais bērns ģimenē. Vecāki – alkoholiķi, bezdarbnieki. Līdz ar to ģimenes materiālais nodrošinājums ir ļoti zems. Sekmes skolā zem vidējā. 

Rezultātu analīze.

¨      Skala A 
T=5, kas liecina par to, ka meitenei nav izteikta ne atsaucības, sabiedriskuma, emocionalitātes dominēšana, ne pretējās īpašības – norobežotība, noslēgtība. Tomēr minimāla it tendence uz sabiedriskumu.
¨      Skala B
T=1, kas norāda uz izteiktas konkrētās domāšanas tendenci, zināmām grūtībām izprast abstrakto, nogurdināmību, kā arī pazeminātām sekmēm skolā, kas atbilst patiesībai.
¨      Skala C  
T=6, kas nozīmē, ka nav pilnīgi pārliecināta par savām spējām, tomēr arī nav pilnīgi nedroša, nelīdzsvarota.
¨      Skala D
T=5, kas norāda, ka meitenei tendence nedaudz nosliecās uz nesteidzīgumu, emocionālu līdzsvarotību, pašpietiekamību.
¨      Skala E
T=4, kas norāda uz atkarības, paklausības, piekāpības dominēšanu.
¨      Skala F
T=6, kas drīzāk norāda uz bezrūpības, enerģiskuma nelielu pārsvaru.
¨      Skala G 
T=6, kas norāda uz tendenci izpildīt pienākumus, godprātību, mērķtiecīgumu.
¨      Skala H
            T=3, kas norāda uz biklumu, kautrību attiecībā pret pieaugušajiem, kā arī jūtīgu reaģēšanu pret pieaugušajiem ar ierobežotām interesēm.

¨      Skala
            T=8, kas norāda uz  samērā izteiktu noslieci uz jūtīgumu, atkarību, bagātu iztēli, mīlīgumu uzvedībā un attiecībās, estētiskām interesēm.
¨      Skala O 
            T=8, kas norāda uz noslieci raizēties, vainas apziņas, pesimisma, trauksmainības, iespējams, vientulības un depresijas pārsvaru pār bezrūpību, pašpaļāvību.
¨      Skala Q3
           T=4, kas liecina par samērā vāju paškontroli, impulsivitāti, sociālo normu neizpratni.
¨      Skala Q4 
           T=4, kas norāda uz mierīguma, nesatraucamības pārsvaru un atbbrīvotības sajūtu.

Kopsecinājums.

           Ekstraversijas skalās parādās ekstraversijas iezīmes, ar vienaudžiem meitene sevi “novērtē” kā samērā sabiedrisku, bet ar pieaugušajiem atturīgu, bailīgāku. Lai arī arī ne izteikts, bet tomēr parādās zināms trauksmes līmenis, iezīmējas    minimāla līdzsvarotības tendence. Iezīmējās zināma atkarība no grupas,  pakļaušanās, pienākumu pildīšana, kas parasti raksturīgs metenēm. Parādās tas, ka nav īpašu apdāvinātības iezīmju, ka dominē konkrētā domāšana un raksturīgas viduvējas verbālajās spējas,  rezultāti norāda uz iespējamu pazeminātu sekmību. Neparādās delikventas uzvedības tendences.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru