Kettela 12 faktoru bērnu varianta analīze. 2

Meitene, 12.g.v.

Dzīvo nelielā lauku ciematā pilnā ģimenē, ir 5 jaunāki un vecāki brāļi un māsas. Ģimenes materiālais nodrošinājums ir samērā zems. Mācās pamatskolas 5.klasē, sekmes skolā ir samērā zemas. Skolā meitene rotaļājās ar citām metenēm.


Rezultātu analīze.

¨      Skala A 
T=7, kas liecina par atsaucības, sabiedriskuma, emocionalitātes dominēšanu.
¨      Skala B
T=3, kas norāda uz samērā izteiktas konkrētās domāšanas tendenci, zināmām grūtībām izprast abstrakto, nogurdināmību, kā arī pazeminātām sekmēm skolā, kas atbilst patiesībai.
¨      Skala C  
T=5, kas nozīmē, ka nav pilnīgi pārliecināta par savām spējām, drīzāk tas norāda uz  jūtīgumu, pazeminātu pašvērtējumu,  iespējamām grūtībām  jūtu  kontrolēšanā. 
¨      Skala D
T=6, kas norāda, ka meitenei tendence nedaudz nosliecās uz uzbudināmību, vieglu satraucamību, aktivitāti, iespējams – nenoturīgu uzmanību.
¨      Skala E
T=1, kas norāda uz atkarības, paklausības, piekāpības izteiktu dominēšanu.
¨      Skala F
T=4, kas norāda uz piesardzīguma, apdomīguma, introspektīvisma, lēnīguma, tendences uz raizēšanos pārsvara.


¨      Skala G 
T=6, kas norāda uz tendenci izpildīt pienākumus, godprātību, mērķtiecīgumu.
¨      Skala H
            T=3, kas norāda uz biklumu, kautrību attiecībā pret pieaugušajiem, kā arī jūtīgu reaģēšanu pret pieaugušajiem ar ierobežotām interesēm.
¨      Skala I
            T=7, kas norāda uz noslieci pret jūtīgumu, atkarību, bagātu iztēli, mīlīgumu uzvedībā un attiecībās, estētiskām interesēm.
¨      Skala O 
            T=7, kas norāda uz noslieci raizēties, vainas apziņas, pesimisma, trauksmainības, iespējams, vientulības un depresijas pārsvaru pār bezrūpību, pašpaļāvību.
¨      Skala Q3
           T=7, kas liecina par samērā labu paškontroli un  samērā labi attīstītu gribu, kā arī par samērā ātrām situācijas apgūšanas spējām.
¨      Skala Q4 
           T=5, kas nenorāda uz izteiktu saspringumu, aizkaitināmību, bet tomēr minimālu tendenci uz šīm iezīmēm, kā arī uz to, ka iespējams dotumi metenei ir, bet viņa tos neizmanto.

Kopsecinājums.

           Ekstraversijas skalās neparādās ne izteikta ekstraversija, ne intraversija, ar vienaudžiem meitene sevi “novērtē” kā samērā sabiedrisku, bet ar pieaugušajiem atturīgu, bailīgāku. Lai arī arī ne izteikts, bet tomēr parādās zināms trauksmes līmenis, parādās  samērā pamanāma nelīdzsvarotības tendence. Iezīmējās zināma atkarība no grupas,  pakļaušanās, pienākumu pildīšana, kas parasti raksturīgs metenēm. Parādās tas, ka nav apdāvinātības iezīmju, ka dominē konkrētā domāšana un raksturīgas viduvējas verbālajās spējas,  rezultāti norāda uz iespējamu zemu sekmību. Iespējamas zināmas grūtības ar adaptēšanos. Neparādās delikventas uzvedības tendences.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru