Kettela 12 PF bērnu varianta analīze. 1

Meitene, 11.g.v.

Dzīvo nelielā lauku ciematā pilnā ģimenē, ir vecāks brālis un māsa. Māte  - bezdarbniece, tēvs strādā gadījuma darbus, bieži lieto alkoholu. Ģimenes materiālais nodrošinājums zem  vidējā. Meitenes sekmes skolā zem vidējā. 

Rezultātu analīze.

¨     Skala A  êé
T=5, kas norāda uz to, ka meitene ir ir gatava sadarboties, uzticēties, veidot attiecības.
¨     Skala E ê
T=3, kas norāda uz atkarības, paklausības, piekāpības dominēšanu.
¨     Skala H êé
          T=5, kas norāda uz drīzāk drošām, nepiespiestām attiecībām ar pieaugušajiem.
¨     Skala F ê
T=3, kas norāda uz apdomīgumu, piesardzību, nopietnību, lēnīgumu, noslieci uz raizēšanos.
¨     Skala Q3 ê
         T=3, kas liecina par vāju paškontroli,  nepilnīgu sociālo normu izpratni,iegribu dominēšanu, impulsivitāti.
¨     Skala C   ê
T=4, kas liecina par zemu Ego spēku, vieglu ievainojamību, nelīdzsvarotību, jūtīgu reaģēšanu, grūtībām adaptācijā.
¨     Skala D ê
T=4, kas norāda, ka meitenei ir flegmātiskas iezīmes, kā arī atturība.
¨     Skala O  é
      T=8, kas norāda uz noslieci raizēties, vainas apziņas, pesimisma, trauksmainības, iespējams, vientulības un depresijas iezīmēm.


¨     Skala G  êé
T=5, kas norāda uz minimālu tendenci  godprātīgi izpildīt pienākumus.
¨     Skala Q4  êé
         T=6, kas norāda zināmu saspringuma līmeni.
¨     Skala B é
T=9, kas norāda abstraktās domāšanas pārsvaru.
¨     Skala I é
          T=9, kas norāda uz  samērā izteiktu noslieci uz jūtīgumu, atkarību, bagātu iztēli, mīlīgumu uzvedībā un attiecībās, estētiskām interesēm.

Secinājumi.

1.     Neizdalās izteiktas ekstraversijas vai intraversijas iezīmes.
2.     Iezīmējas nelielas trauksmes esamība.
3.     Iezīmējas atkarība no grupas, pakļaušanās, pien;akumu pildīšana.
4.     Neizīmējas īpašas apdāvinātības tendences.
5.     Iespējamas adaptēšanās problēmas.
6.     Paredzama zema sekmība.
7.     Iezīmējas vidējas verbālās spējas.
8.     Neiezīmējas delikventas uzvedības iezīmes.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru