16 PF analīze. 2
Sieviete, 18.g.
Sekundāro faktoru analīze.
 F1
Iegūts izteikti augsts rezultāts (T=9,4), kas liecina par augstu trauksmainību, neapmierinātību ar sasniegto. Iespējams, tas ir ilgstoša stresa rezultāts. Tā kā C skalā ir samērā zems rezultāts, tad tas tikai apstiprina iepriekš minēto.

F2
Iegūtais vidējais rezultāts (T=6) liecina par to, ka nav izteiktas ne ekstraversijas, ne intraversijas, tomēr minimāls pārsvars ir ekstraversijas pusē
F3
Iegūtais vidējais rezultāts (T=6)  liecina par to, ka nav izteikta ne pilnīga līdzsvarotība, ne arī izteikts emocionālais jūtīgums. Tas varētu nozīmēt to, ka jūtu nekonrolēšana vienās situācijās mijās ar labām spējām risināt problēmas un pieņemt lēmumus citās situācijās.
F4
Iegūtais vidējais rezultāts (T=5,4) varētu  liecināt par to, ka zināmās reizēs un situācijās Vita varētu izrādīt neatkarību, pašpietiekamību un citās reizēs pakļāvīgāku uzvedību – tātad nav izteiktas atkarības vai neatkarības.

F5

Pazeminātie G (T=4) un Q3 (T=2) varētu liecināt par iespējamo patvaļīgumu, nerēķināšanos ar  sociālajām prasībām, vāju paškontroli.

Faktoru grupu analīze.
q  Intraversija – ekstraversija.
Skalā A iegūts vidēji augsts rezultāts (T=7), kas norāda uz to, ka Vita ir gatava samērā viegli veidot attiecības, sadarboties, uzticēties, pielāgoties grupai, iespējama arī atkarības no grupas veidošanās.
Skalā F iegūts vidējs rezultāts (T=6), kas liecina par to, ka Vitai nav izteiktas tādas galējas iezīmes kā nopietnība, apdomība, raizes vai dzīvesprieks, entuziasms, bezrūpība. Domājams, visas šīs iezīmes mijās viena ar otru atkarībā no dažādiem apstākļiem.
Skalā H (T=3) iegūts samērā zems rezultāts, kas varētu norādīt uz noslieci būt nedrošai, kautrīgai, atturīgai, līdz ar to palielinās spriedzes līmenis, diskomforta sajūta. Tātad šī skala  it kā dod  lielāku skaidrību par F skalu, jo tās sasaucās tādās iezīmēs kā nedrošums, kautrīgums, atturība.
Skalā Q2  iegūts samērā zems rezultāts (T=4), kas varētu norādīt uz atkarību no grupas, ģimenes un atbalsta nepieciešamību, arī to, ka vairāk tendēti uz darbu grupā, iespējamas arī tādas iezīmes kā pašizlēmības trūkums, lēmuma pieņemšanā nepieciešams grupas atbalsts.
Tātad introversijas – ekstraversijas grupā iezīmējās tādas īpašības kā gatavība veidot attiecības, uzticēties, sadarboties, kā arī zināms atturīgums, kautrīgums, nedrošība.

q  Atkarība – neatkarība.
Skalā E iegūts augsts rezultāts (T=8), kas varētu norādīt uz zināmu uzstājību, dominēšanu, citu ietekmēšanu, gatavību konkurēt. Iespējama nerēķināšanās ar pieņemtajām normām.
Skalā Q1 iegūts samērā augsts rezultāts (T=7), kas varētu norādīt uz zināmu brīvdomību, gatavību mainīt  ierastos domāšanas veidus, bet savus uzskatus pārāk neuztiepjot citiem.
Skalā M iegūts samērā augsts rezultāts (T=7), kas varētu norādīt uz attīstītu iztēli, radošumu, entuziasmu, bet īslaicīgu. Tā kā B ir augsts rezultāts, tas varētu norādīt uz to, ka Vita varētu būt vēl radošāka, bet nosliece uz trauksmainību to kavē. Zemais rezultāts šajā skalā varētu liecināt arī par nerēķināšanos ar pienākumiem.
Skalā L iegūts maksimālais rezultāts (T=10), kas norāda uz izteiktiem saviem uzskatiem, aizdomīgumu, ietiepību, vieglu aizvainojamību, un prasību citiem paklausīt, piekrist viņai arī to, ka vairāk tendēti uz darbu grupā, iespējamas arī tādas iezīmes kā pašizlēmības trūkums, lēmuma pieņemšanā nepieciešams grupas atbalsts. Tas nonāk pretrunā ar iepriekš teikto, taču to varētu skaidrot ar to, ka Vita dominē, ir uzstājīga, bet grupa viņai ir nepieciešama lai to varētu īstenot vai arī otrādi. To varētu salīdzināt ar tādu kā bērna ietiepību. Tas pats – iekšēja nedisciplinitāte, vāja vēlmju kontrole   parādās arī skalā Q3.
Skalas N augstais rezultāts (T=8) varētu norādīt uz aprēķinātāja tendencēm, citu izmantošanu, manipulēšanu ar cilvēkiem, kas sakrīt ar citām skalām.
Kopumā šajā apakšskalu grupā iezīmējas tādas īpašības kā dominēšana, manipulēšana atkarība, viegla aizvainojamība, iztēle, radošums, kā arī iespējama nerēķināšanās ar pieņemtajām normām.   Praktiskums.
Skalā I iegūts vidējs rezultāts (T=6), kas norāda uz to, ka Vitai nav raksturīgs izteikts praktiskums, reālums, neatkarība, ne arī pretējās iezīmes tomēr minimāla tendence vērojama uz patstāvības trūkumu, sensitivitāti, jūtīgumu, atkarību, intuīcuju. Visas šīs iezīmes varētu mainīties viena ar otru atkarībā no dažādiem apstākļiem, situācijām.

Skalā M iegūts samērā augsts rezultāts (T=7), kas varētu norādīt uz attīstītu iztēli, radošumu, entuziasmu, bet īslaicīgu. Tā kā B ir augsts rezultāts, tas varētu norādīt uz to, ka Vita varētu būt vēl radošāka, bet nosliece uz trauksmainību to kavē. Zemais rezultāts šajā skalā varētu liecināt arī par nerēķināšanos ar pienākumiem.

Skalas B augstais rezultāts (T=8) varētu norādīt uz samērā augstu inteliģences līmeni, spējām ātri apgūt jaunu materiālu, neatlaidību.

Kopumā šajā grupā iezīmējas spēja rīkoties atbilstoši reālajai situācijai, spēja ātri apgūt jaunu materiālu, samērā augsts intelekta llīmenis.
Paškontrole.
Skalā G iegūts samērā zems rezultāts (T=4), kas varētu norādīt uz tādām iezīmēm kā bezatbildība, vieglprātība, laiskums, pieņemto normu neatzīšana, lai arī to zināšana.
Skalā Q3 iegūts zems rezultāts (T=2), kas norāda uz iekšēju nedisciplinētību, vāju vēlmju kontroli, spontānu rīcību iespējamību, , sociālo noteikumu neievērošnu.
Kopumā šajā grupā iezīmējas – normu neievērošana, iekšēja nedisciplinētība, vāja vēlmju kontrole, atbildības trūkums. 

Trauksmes faktors.

Skalā Q3 iegūts samērā augsts rezultāts, kas norāda uz  paaugstinātu spriedzes līmeni, saspringtību, raizēm, frustrācijām, vieglu sakaitināmību.
Skalā C iegūts samērā zems rezultāts (T=4), kas norāda uz jūtīgumu, emocionālu nelīdzsvarotību.


Kopsavilkums un profila apskats.
Skatoties profilu iezīmējas daži pīķi – skala L, kas norāda uz saviem uzskatiem ,dominēšanu, uzstājību, skala Q3, kas norāda uz iekšēju nedisciplinētību, vāju vēlmju kontroli, skala F1, kas norāda uz paaugstinātu trauksmainību, neapmierinātību ar sasniegto.
Iezīmējas arī tādas īpašības kā gatavība veidot attiecības, uzticēties, sadarboties, tajā pašā laikā zināms atturīgums, kautrīgums, nedrošums un atkarība no grupas, sekošana tai.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru