Kettela 16 PF analīze. 3
Vīrietis (A), 18g.
Sekundāro faktoru analīze.
 F1
Samērā augsts rezultāts (T=8), kas liecina par samērā augstu trauksmainību un neapmierinātību ar sasniegto.
F2
Iegūtais samērā zemais rezultāts (T=4) liecina par intraversiju.
F3
Iegūtais augstais rezultāts (T=9)  liecina par izteiktu līdzsvarotību, spēju risināt problēmas, ātri pieņemt lēmumus. 
F4
Iegūts augsts rezultāts (T=8), kas liecina par neatkarību un pašpaļāvību.


Faktoru grupu analīze.
q  Intraversija – ekstraversija.
Skalā A iegūts zems rezultāts (T=2), kas norāda uz  rezervētu attieksmi pret citiem cilvēkiem, personīgo standartu orientētāciju  uz precīzu darbu, objektivitāti, turēšanos savrup.
Skalā F iegūts vidējs rezultāts (T=6), kas liecina par to, ka A nav izteikti dzīvespriecīgs vai noraizējies. Domājams, visas šīs iezīmes mijās atkarībā no dažādiem apstākļiem.
Skalā H iegūts samērā zems rezultāts, kas norāda uz atturīgumu,kautrīgumu, savaldīguma, noteikumu ievērošanas tendenci.
Skalā Q2 iegūts vidēji augsts rezultāts (T=7), kas norāda uz pašpietiekamības, atbildības uzņemšanās tendenci un  neatkarību no grupas.
Kopumā šajā skalu grupā iezīmējas, atbildības uzņemšanās, neatkarība no grupas, pašpietiekamība, atturīgums, kautrīgums, rezervēta attieksme pret citiem cilvēkiem, turēšanās savrup – tātad, - introversijas iezīmes, kā arī savaldīgums, noteikumu ievērošanas tendence, personīgo standartu orientāciju  uz precīzu darbu, objektivitāte.

q  Atkarība – neatkarība.
Skalā E iegūts vidējs rezultāts (T=5), norāda uz to, ka nav izteiktu tendenču uz atkarību vai dominēšanu, taču vērojama nenozīmīga nosliece uz nedrošumu, kas sakrīr ar iepriekš aprakstītajām introversijas īpašībām.

Skalā Q1 iegūts augsts rezultāts (T=9), kas norāda uz novatorismu, jaunu ideju veidošanas spējām. Tas varētu liecināt arī par zināmu kriticismu un to, ka vairāk paļaujās uz loģiku nekā jūtām.

Skalas N zemais rezultāts (T=3)  liecina par B sirsnīgumu, vienkāršību, dabiskumu, neviltotību, ka arī uz  zināmu neveiklumu.
Skalā M iegūts samērā zems rezultāts (T=4), kas liecina par noslieci uz prakticismu, rūpēm par patreizējām vajadzībām. Saistot to kopā ar skalu I, kur ir ļoti zems rezultāts, var secināt, ka pētāmais ir ļoti praktisks un vienmēr piemērojas situācijai. 
Skalā L iegūts vidējs rezultāts (T=5), kas ir labs rādītājs – A. ir spējīgs un gatavs uzticēties cilvēkiem, pielāgoties nepieciešamības gadījumā, tāpat šīs skalas rezultāts norāda uz pacietību.
Kopumā šajā apakšskalu grupā iezīmējas tādas īpašības kā novatorisms, loģika, prakticisms, spēja pielāgoties situācijai, dzīves izpratne, spēja un gatavība uzticēties, pielāgoties, pacietība. q  Praktiskums.
Skalā I iegūts maksimāli zems rezultāts (T=1), kas norāda uz praktiskumu, loģiku, pašpietiekamību, nerēķināšanos ar kultūras ieradumiem, iespējams, ka ļoti apspiež savu emociju izpausmes.
Skalā M iegūts samērā zems rezultāts (T=4), kas liecina par tendenci uz praktisko pieeju, loģiku, reālu pieeju dzīvei.
Maksimālais augstais rezultāts sklalā B norāda uz augstu inteliģences līmeni, spējām ātri apgūt jaunu materiālu, neatlaidību, neatlaidību interešu īstenošanā un abstraktās domāšanas dominanti.
Kopumā šajā grupā iezīmējas tendence uz praktiskumu, loģiku, reālu pieeju dzīvei, pašpietiekamību, augstu inteliģences līmeni, abstrakto domāšanu, neatlaidību mērķu sasniegšanā.

q  Paškontrole.
Skalā G iegūts vidējs rezultāts (T=6), kas liecina par to, ka A.. ir gatavs un spējīgs godprātīgi izpildīt pienākumus, kā arī rezultāts norāda uz uzticamību.
Skalā Q3 iegūtais rezultāts (T=4), kas liecina par to, ka iezīmējas neliela tendence uz disciplinētības trūkumu un vāju vēlmju kontroli, iespējamas grūtības ar trauksmes pārvarēšanu, kas ir raksturīgi jauniem cilvēkiem.
Kopumā šajā grupā iezīmējas neliela tendence uz  disciplinētības trūkumu un vāju vēlmju kontroli, bet rezultāti tāpat norāda arī uz saviem vērtību kritērijiem (G=6).

Trauksmes faktors.
Skalā Q4 iegūtais vidēji augstais rezultāts (T=7) liecina par vieglas sakaitināmības, neapmierinātīguma un darbīguma tendencēm.

Skalā O iegūtais samērā augstais rezultāts (T=7) norāda uz zināmu trauksmes līmeni, kas var izpausties kā vainas apziņa, bažīgums, drūmas nojautas.

Skalā C iegūtais minimālais rezultāts norāda uz jūtīgumu, emocionālu nelīdzsvarotību.

Kopsavilkums.
Testa rezultāti norāda uz vairākām spēcīgi izteiktām tendencēm. Tās ir : samērā augsta trauksmainība un neapmierinātība ar sasniegto.
Tāpat daudzu skalu rezultāti norāda uz samērā izteiktu intraversiju, kas izpaužās tādās īpašībās kā - atbildības uzņemšanās, neatkarība no grupas, pašpietiekamība, atturīgums, kautrīgums, rezervēta attieksme pret citiem cilvēkiem, turēšanās savrup kā arī  neatkarība un pašpaļāvība.
Tāpat parādās arī tādas īpašības kā, izteikta līdzsvarotība, savaldīgums,  pacietība.
Testa rezultāti norāda uz  labās spējām risināt problēmas, ātri pieņemt lēmumus, kā arī praktiskumu, loģiku, reālu pieeju dzīvei, pašpietiekamību, augstu inteliģences līmeni, abstrakto domāšanu, neatlaidību mērķu sasniegšanā arī - novatorismu, loģiku, prakticismsu spēju pielāgoties situācijai, dzīves izpratni, spēju un gatavību uzticēties, pielāgoties.
Iezīmējās arī noteikumu ievērošanas tendence, personīgo standartu orientāciju  uz precīzu darbu, objektivitāte.
Parādās neliela tendence uz  disciplinētības trūkumu un vāju vēlmju kontroli, bet rezultāti tāpat norāda arī uz saviem vērtību kritērijiem.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru