Bērna psiholoģiskā izpēte. 3Anna.
 Demogrāfiskie dati:
Vecums ……….. 12 gadi.
Nodarbošanās……….. lauku vidusskolas 6. klases skolniece
Dzīvesvieta – lauku ciemata daudzdzīvokļu mājas 3istabu dzīvoklis
Ģimenes stāvoklis. ģimenē A. ir vecākā meita, dzīvo kopā ar gadu jaunāku māsu māti un tēvu. Māte – sociālais darbinieks,  tēvs – patreiz bez patstāvīgas darba vietas. Ģimenes materiālais nodrošinājums, manuprāt, zem vidējā.

Attīstības vēstures svarīgākie dati.
Grūtniecība.

A. bija nepareiza, sākumā tūpļa, beigās gūžas guļa.
Iespējams, traucēta bērna normāla fiziskā attīstība.
   Slikto dūšu no rītiem nav, bet ļoti nepatīkamas izjūtas izraisīja dažādas smakas.

  Anēmija – dzelzs preperātu lietošana.
Medikamentu lietošana atstāt negatīvu iespaidu uz bērnu.
Tūskas (pampumi).

Neskatoties uz to – visu laiku pacilāts garastāvoklis.

Māte jūtaslabi, kas ir pozitīvi arī topošajam bērnam.
Dzemdības.

Dzemdības no vieniem naktī līdz 9 no rīta, it kā priekš 1.dzemdībām normāls laiks, bet viss varēja notikt ātrāk, ja būtu pareiza guļa.  Tās skaitījās smagas dzemdības. Ļoti ilgi nenāca ārsts.

Annai pie dzemdībām galvas hematoma.
Iespējama kāda galvas trauma, līdz ar to kaut kāda ietekme var būt atstāta uz psihiskajiem procesiem.
A. bija 3,6 kg  52 cm
Normāls svars, garums.
Nav nesta vairākas dienas barot.

Mātei pēc dzemdībām augsta temperatūra (39,2), ļoti daudz piens.

Dzemdību namā jūtas ļoti labi, laimīga – palātā 3 draudzenes.


Līdz 1.gada vecumam.

A. ļoti raud, neguļ pa naktīm (audzina pēc grāmatas).

Līdz gadam un arī vēlāk alerģijas  - visādas un vis kaut pret ko, pārsvarā uz ādas.
Zāles pret alerģiju (neatcerās), dažādas smēres.


Līdz 3 gadiem

Sāk ātri prasīties uz podiņā – nedaudz pēc gada.

Sāk runāt ļoti ātri  -  nedaudz pēc gada.

Ļoti kustīga – kur gāja, tur visu apgāza.

Patika  kluču krāmēšana, būvēšana, tādas lietas.

Ātri atrada kopīgu valodu gan ar bērniem, gan pieaugušajiem, gan arī svešiniekiem.


Līdz skolas vecumam

No 3.g.v. dzied, dejo bērnu grupiņā.

Ļoti gaida skolu. Gatava skolai – lasa, rēķina. Skolā iejūtas ļoti labi.


A. tagadējās īpašības pēc mātes apraksta.

Ļoti patstāvīga, tieksme būt godkārīgai, lielummānija, emocionāla, labestīga, izpalīdzīga,  uz A. var paļauties.
Izsaka savas  domas, jūtas,  arī nelāgās, mēģina noskaidrot kapēc tas ir tieši tā – nesabrūk grūtību priekšā. Apzinīga.Kontakta veidošana ar Madaru.
                    Madara uzreiz droši iesaistās sarunā, uzdod daudz jautājumus, izsaka savas domas, runa šķiet ļoti emocionāla, bagāta. Veido acu kontaktu. Atsaucīga pret izpēti, vēlas zināt rezultātus – vai ir/ nav psiha. Bieži joko. Meitene izskatās sakopta, akurāta. Kustības brīvas, nepiespiestas.

Hipotēze.        
Pamatojoties uz mātes sniegto informāciju, pētīšu Annas kognitīvo  sfēru, papildus dodot Kettela testu ieskatam personības struktūrā.
Kognitīvā sfēra.
Uzmanības izpēte.

1.  Korektūras proves kvadrātu modifikācija.( rezult. sk. Att.1.)
Secinājumi.
·      Annai ir augstas darbaspējas.
·      Optimālais darba temps netiek atrasts uzreiz.
·      Tomēr darba veikšanas laikā saglabājas augsta koncentrēšanās spēja un precizitāte.
·      Samērā nenoturīgs darba temps
2. Šultes tabulas.
   Rezultāti.
Visi skaitļi uz priekšu - 36s. (ilgāk meklētie skaitļi 13,17)
Visi skaitļi atpakaļ - 31s. (ilgāk meklētie skaitļi 9)
Nepāra skaitļi - 25s. (ilgāk meklētie skaitļi 15)
Secinājums.
·      Annai ir ļoti labas uzmanības pārslēgšanas spējas.

Secinājumi par uzmanību.
·      A. ir augstas darbaspējas.
·      Optimālā darba tempa atrašana jaunās situācijās nenotiek uzreiz.
·      Visā darba veikšanas laikā saglabājas augstas darbaspējas un precizitāte.
·      A. ir ļoti labas uzmanības pārslēgšanas spējas.
·      Samērā nenoturīgs darba temps

Atmiņas izpēte.

1.Mehāniskā atmiņa – 10 vārdu tests. (rezult. sk. att.2.)
Samērā labs rezultāts (pirmajā reizē 6 v.), iegaumēšanas process ir dinamisks – ar katru reizi iegaumēto vārdu skaits palielinās. 3. reizē tiek iegaumēti visi vārdi.
Secinājums.
¨      Annai ir laba īslaicīgā un ilgstošā mehāniskā atmiņa.
¨      Dinamisks iegaumēšanas process.


2. Asociatīvā atmiņa. (rezult. sk. att.3.)
            Secinājums.
¨       A. ir  ļoti laba asociatīvā atmiņa, ja ir dots atbalsta vārds.

Secinājumi par atmiņu.
¨      Annai ir laba īslaicīgā un ilgstošā mehāniskā atmiņa.
¨      Dinamisks iegaumēšanas process.
¨      A. ir  ļoti laba asociatīvā atmiņa, ja ir dots atbalsta vārds.

Domāšanas pārbaude.
1. Vārdu izslēgšana. (rezult. sk. att.4.)
Precīzi veikti 80% piemēru, kas ir ļoti labs rezultāts.
Secinājums.
·      A. ir ļoti labas analīzes , būtisko pazīmju izdalīšanas spējas.

2.Ravēna tests. (rezult. sk. att.5.)

Secinājumi.
·      A. ir ļoti laba , adekvāta formas un lieluma uztvere, gan vienas un divu pazīmju, gan daudzpazīmju sistēmā.
·      Ļoti labas salīdzināšanas, analīzes un sintezēšanas spējas iekšējā telpiskajā struktūrā.

Secinājumi par domāšanu.
·      A. ir ļoti labas analīzes , būtisko pazīmju izdalīšanas spējas.
·      A. ir ļoti laba , adekvāta formas un lieluma uztvere, gan vienas un divu pazīmju, gan daudzpazīmju sistēmā.
·      Ļoti labas salīdzināšanas, analīzes un sintezēšanas spējas iekšējā telpiskajā struktūrā.
Secinājumi par Annas kognitīvo sfēru.
¨      ir augstas darbaspējas.
¨    Optimālā darba tempa atrašana jaunās situācijās nenotiek uzreiz.
¨    Visā darba veikšanas laikā saglabājas augstas darbaspējas un precizitāte.
¨      ir ļoti labas uzmanības pārslēgšanas spējas.
¨      Annai ir laba īslaicīgā un ilgstošā mehāniskā atmiņa.
¨      Dinamisks iegaumēšanas process.
¨      A. ir  ļoti laba asociatīvā atmiņa, ja ir dots atbalsta vārds.
¨      ir ļoti labas analīzes , būtisko pazīmju izdalīšanas spējas.
¨      ir ļoti laba , adekvāta formas un lieluma uztvere, gan vienas un divu pazīmju, gan daudzpazīmju sistēmā.
¨    Ļoti labas salīdzināšanas, analīzes un sintezēšanas spējas iekšējā telpiskajā struktūrā.


Personības sfēra.
1.    Kettela 16 PF bērnu variants. (profilu sk. att. 6.)
Rezultātu analīze.

¨      Skala A
T=8, kas liecina par atsaucības, sabiedriskuma, emocionalitātes dominēšanu.
¨      Skala B
T=7, kas liecina par abstaktās domāšanas dominanti pār konkrēto domāšanu.
¨      Skala C
                   T=4, kas norāda uz jūtīgumu, iespējamu emocionālo nelīdzsvarotību.
¨      Skala D
T=6, kas norāda uz vieglas uzbudināmības tendenci, vieglu satraucamību, iespējams – nenoturīgu uzmanību.
¨      Skala E
T=6, kas norāda uz  to, ka dominēšana vai piekāpība kā uzvedības stils ir vairāk atkarīga no situācijas, un ka neviens no šiem stiliem nav dominējošais.
¨      Skala F
      T=8, kas norāda uz dzīvesprieku un entuziasmu.
¨      Skala G
       T=6, kas norāda uz  tendenci izpildīt pienākumus, godkārību, mērķtiecīgumu.
¨      Skala H
        T=5, kas norāda uz to, ka līderība vai nedrošība ir vairāk atkarīga no dotās situācijas, nevis kāda no šīm pazīmēm ir dominējoša uzvedības forma.
¨      Skala I
     T=10, kas norāda uz patstāvības trūkumu, vāju realitātes apziņu, bagātu iztēli.
¨      Skala O
                  T=7, kas norāda uz noslieci realizēties, vājas depresijas un vainas apziņas iezīmes.
¨      Skala Q3
        T=4, kas norāda uz impulsivitātes pārsvaaru pār paškontroli un atbildības sajūtu.
¨      Skala Q4
        T=8, kas norāda uz neapmierinātību ar paveikto, darbīgumu.

Kopsecinājums.
Testa  rezultāti Annu raksturo kā ekstravertu, jūtīgu, emocionālu, dzīvespriecīgu. Spēcīgi iezīmējās tādas īpašības kā patstāvības trūkums un atkarība no grupas vērtējuma. Raksturīga arī impulsivitāte un darbīgums.


Kopsavilkums.

Anna ir 12 gadus veca, savam vecumam atbilstoša auguma,  akurāta izskata meitene. Anna uzreiz droši iesaistās sarunā, uzdod daudz jautājumus, izsaka savas domas, runa šķiet ļoti emocionāla, bagāta. Veido acu kontaktu. Atsaucīga pret izpēti, vēlas zināt rezultātus – vai ir/ nav psiha. Bieži joko. Meitene izskatās sakopta, akurāta. Kustības brīvas, nepiespiestas.
Kognitīvo izpēti veicu pamatojoties uz mātes stāstīto par grūtniecības un dzemdību norisi (nepareiza guļa, smagas dzemdības, galvas hematoma pie dzemdībām), lai noskaidrotu vai un kādas sekas  varētu būt atstājusi dzemdību trauma.
Izpētot Annas psihiskos procesus, noskaidroju, ka Annai ir  augstas darbaspējas. Optimālā darba tempa atrašana jaunās situācijās nenotiek uzreiz. Visā darba veikšanas laikā saglabājas augstas darbaspējas un precizitāte. Annai ir ļoti labas uzmanības pārslēgšanas spējas. Annai ir laba īslaicīgā un ilgstošā mehāniskā atmiņa un dinamisks iegaumēšanas process. Annai ir   ļoti laba asociatīvā atmiņa, ja ir dots atbalsta vārds. Annai ir ļoti labas analīzes , būtisko pazīmju izdalīšanas spējas,  adekvāta formas un lieluma uztvere, gan vienas un divu pazīmju, gan daudzpazīmju sistēmā. Ļoti labas salīdzināšanas, analīzes un sintezēšanas spējas iekšējā telpiskajā struktūrā.
Tātad kopumā Annai nav vērojamas novirzes attiecībā uz psihiskajiem procesiem – labi attīstīti visi psihiskie procesi, vienīgi attiecībā uz uzmanības noturīgumu – tā ir samērā nenoturīga, lai arī koncentrēšanās ir augsta. Iespējams, tās ir dzemdību traumas sekas.
 Par personīhu - Kettela testa  rezultāti Annu raksturo kā ekstravertu, jūtīgu, emocionālu, dzīvespriecīgu, impulsīvu. Spēcīgi iezīmējās tādas īpašības kā patstāvības trūkums un atkarība no grupas vērtējuma. Raksturīga arī impulsivitāte un darbīgums.
Kā ieteikums attiecībā uz Annas uzmanības īpatnību, skolotājiem varētu būt individuāla pieeja, pastāvīgs pamudinājums, kas palīdzētu noturēt uzmanību vajadzīgajam uzdevumam.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru