Protokols Nr.2. Jaunākā skolas vecuma bērna izpēte.


Protokols Nr.2.
Jaunākā skolas vecuma bērna izpēte.

Demogrāfiskie dati.

Šifrs : Dainis.
Vecums: 9.g.8.mēn.
Nodarbošanās: masu skolas 4. klases skolnieks.

Informatīvie jautājumi.

Dainis sarunu uzsāk viegli, manāma intrese par to, kas notiks. Viņš loģiski un saprotami atbild uz jautājumiem par sevi, sava ķermeņa shēmu, savu ģimeni. Dainis pilnībā izprot laika jēdzienu, ir zināšanas par dažādiem laika sadalījumiem, prot tos pielāgot pašreizējam laika momentam.
Laba krāsu un skaita izpratne.

Uzmanības izpēte.

1. Korektūras proves kvadrātu modifikācija.

Rezultāti.

T, min.
Izsk.zīmju sk.
Kļūdas.
Precizitāte.
Koncentrēšanās.
1.
75
2
0.96
2,67
2.
69
1
0.97
1,45
3.
65
1
0.97
2,21
4.
78
3
0.95
3,85
5.
72
2
0.96
2,78
6.
70
0
1
0
Vid.
71.5
1.5
0.97
2.16


Analīze.
Dainis uzsāk ar augstu darba tempu, taču nespēj to noturēt. Mazinoties darba tempam, mazinās arī kļūdu skaits. Tas nozīmē, ka sākotnējais darba temps ir bijis pārāk augsts. Taču 4 darba minūtē darba temps strauji aug, bet līdz ar to aug arī kļūdu skaits. Par optimālo darba tempu Dainim var atzīt aptuveni 70 zīmes minūtē, jo tieši šādā darba tempā Dainim ir vismazāk kļūdu. Kļūdu skaits vidēji ir zems. Visu darba laiku saglabājas augstas koncentrēšanās spējas un precizitāte.

Secinājumi.
·     Dainim ir augstas darbaspējas.
·     Viņš nespēj uzreiz noteikt optimālo darba tempu.
·     Tomēr darba veikšanas laikā saglabājas augsta koncentrēšanās spēja un precizitāte.

2. Šultes tabulas.
   Rezultāti.
Visi skaitļi uz priekšu - 70s. (ilgāk meklētie skaitļi 5,9,13,18)
Visi skaitļi atpakaļ - 76s. (ilgāk meklētie skaitļi 7,11,18)
Pāra skaitļi - 48s. (ilgāk meklētie skaitļi 4,14)

Secinājumi.
·     Dainim ir labas uzmanības pārslēgšanas spējas.

Secinājumi par uzmanību.
·     Dainim ir augstas darbaspējas.
·     Optimālā darba tempa atrašana jaunās situācijās nenotiek uzreiz.
·     Visā darba veikšanas laikā saglabājas augstas darbaspējas un precizitāte.
·     Dainim ir laba uzmanības pārslēgšanas spējas.

Atmiņas izpēte.
1.Asociatīvā atmiņa.
Asociāciju pāri/atk.reize
1.
2.
3.
Upe - laipa
+
+
+
Bēdas - asaras
+
+
+
Skolnieks - uzcītība
+
+
+
Dzīvnieks - vilks
+
+
+
Mežs - mēbeles
-
-
+
Iela - steiga
+
+
+
Jūra - sāls
+
+
+
Sals - slidas
-
+
+
Tūrists - ceļš
+
+
+
Rotaļa - bumba
-
+
+
Govs - saldējums
+
+
+
Labība - maize
+
+
+
Kļūdu skaits.
3
1
0
No piedāvātajiem 12 vārdu pāriem Dainis pirmajā reizē pareizi reproducēja 9, otrajā 11, bet trešajā visus. Visgrūtāk viņam bija iegaumēt vārdu savienojumu mežs - mēbeles.
Secinājums.
·     Dainim ir laba asociatīvā atmiņa, ja ir dots atbalsta vārds.

2. 30 attēlu tests.
Piedāvātie attēli: kāposts, burkāns, sīpols, tulpe, maijpuķīte, egle, nazis, katliņš,krūze, zilonis, aita, suns, zirgs, bērns, jaka, kurpe, gulta, galds, krēsls, šķēres, slota, karote, gaļasmašīna, lāpsta, zīmulis, grāmata, kuģis, lidmašīna, automašīna, slēpes.
Attēli tika piedāvāti sajauktā secībā.

Rezultāti.Dainis reproducē 28 vārdus, izņemot 2( egle, grāmata, )saucot tos pa grupām.
Secinājumi.
·     Dainim ir ļoti laba īslaicīgā redzes atmiņa.
·     Dainim ir labas sintēzes spējas.

Secinājumi par atmiņu.
·     Dainim ir laba asociatīvā atmiņa, ja ir dots atbalsta vārds.
·     Dainim ir ļoti laba īslaicīgā redzes atmiņa.
·     Dainim ir labas sintēzees spējas.

Domāšanas pārbaude.

1.Vārdu izslēgšana.
Precīzi veikti 80% piemēru, kas ir ļoti labs rezultāts.
Piedāvātie vārdi.
+    Grāmata, portfelis, čemodāns, maciņš
-     Krāsns, lampa, svece, elektriskā plītiņa
+    Pulkstenis, brilles, svari, termometrs
+    Laiva, ķerra, motocikls,ritenis
+    Lidmašīna, nagla, bite, ventilātors,
+    Taurenis, cirkulis, svari, šķēres
+    Koks, plaukts, slota, dakša
+    Vectētiņš, skolotāja, tētis, mamma
+    Sarma, putekļi, lietus, rasa
-     Ūdens, vējš, ogles, zāle
-     Ābols, grāmata, kažoks, roze
+    Piens, krējums, siers, maize
+    Bērzs, priede, oga, ozols
+    Minūte, sekunde, stnda, vakars
+    Jānis, Pēteris, Māris, Lapiņš
Secinājumi.
·     Dainim ir ļoti labas analīzes , būtisko pazīmju izdalīšanas spējas.

2.Ravēna tests.

Sēr./Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kopā%
A
+
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
-
75
AB
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
-
83,3
B
+
+
+
+
+
+
-
+
+
-
+
-
75
Kopā
77,8

Secinājumi.
·     Dainim ir laba , adekvāta formas un lieluma uztvere, gan vien- , gan daudzpazīmju sistēmā.
·     Labas salīdzināšanas, analīzes un sintezēšanas spējas iekšējā telpiskajā struktūrā.

3.Verbālās domāšanas tests.

Iegūti 28 punkti, kas ir labs rezultāts.
Secinājumi.
·     Dainim ir labas zināšanas un izpratne par apkārtējās pasaules notikumiem, likumsakarībām.
·     Dainis labi prot analizēt salīdzināt dažādus jēdzienus.


Secinājumi par domāšanu.
·     Dainim ir ļoti labas analīzes , būtisko pazīmju izdalīšanas spējas.
·     Dainim ir laba , adekvāta formas un lieluma uztvere, gan vien- , gan daudzpazīmju sistēmā.
·     Labas salīdzināšanas, analīzes un sintezēšanas spējas iekšējā telpiskajā struktūrā.
·     Dainim ir labas zināšanas un izpratne par apkārtējās pasaules notikumiem, likumsakarībām.
·     Dainis labi prot analizēt salīdzināt dažādus jēdzienus.
KOPSAVILKUMS.

Dainis ir deviņi gadi un astoņi mēneši vecs. (4.kl.) Atbilstoša auguma, ārēji sakopts, mazliet nekārtīgs.Sarunu uzsāk viegli, izrāda intresi par notiekošo.Uzdevumus veic ar entuziasmu.
Instrukcijas saprot viegli, kritiski attiecas pret savām kļūdām, cenšas tās labot, Uzdevumu izpildes laikā nogurums īpaši neparādās.Precīzi atbildēja uz informatīvajiem jautājumiem , izpratne par savu ķermeni, apkārtējo vidi , telpas, krāsu un skaita izpratne.
Dainim ir laba telpiskā uztvere reālajā telpā un testos.
Dainim ir noturīga uzmanība, augsta precizitāte, labas koncentrēšanās spējas.Ļoti laba asociatīvā atmiņa. Labas zināšanas un izpratne par apkārtējās pasaules notikumiem spēj analizēt un salīdzināt dažādus jēdzienus . Kļūdas uztver veselīgi , izprot, mēģina labot.Augstas darbaspējas.Valoda attīstīta normāli, pietiekami bagāta , izmanto intonāciju un mīmiku.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru