Ivans Mihailovičš Sečinovs


referāts psiholoģijas vēsturē.Ivans Mihailovičš Sečinovs piedzima kā piektais bērns atvaļināta oficiera ģimenē .Tēvam piederēja muiža , kurā Sečinovs dzīvoja līdz 14 gadu vecumam .Pēc tam viņš iestājās kara akadēmijā ar mērķi kļūt par inženieri . Taču mācību laikā viņš sāk interesēties par fizioloģiju , kas lēnām sāk aizņemt lielāko daļu viņa laika .Pēc tēva nāves pārdod brāļiem savu daļu muižas un dodas uz ārzemēm mācīties .Tur pavada ļoti ilgu laika periodu mācoties galvenokārt fizioloģiju . Taču reižēm šīs studijas tiek pārtrauktas lai papildinātu trūkstošās zināšanas citās jomās , piemēram ķīmijā .Viņš mācās pie sava laika progresīvākajiem pasniedzējiem un sasniedz ievērojamus panākumus .
Atrodoties Parīzē Sečinovs saņēma vēstuli no kāda žurnāla , ar lūgumu uzrakstīt rakstu par cilvēka psihes fizioloģiskajiem pamatiem . Raksta veidošana aizņem visu vasaru . Viņš bija pirmais , kas psihiskās parādības neskatīja no to veikšanas veida bet gan pārnesa uz fizioloģiskiem pamatiem. Viņa raksts uzskatāmi apgāza ideālistiskos uzskatus par cilvēka psihi . Līdz tam visi psihiskie procesi tika saistīti ar dvēseli. Līdz ar to materiālais un psihiskais tika strikti nošķirts . Sečenovs bija pirmais , kas parādija psihisko procesu materiāllistisko būtību .Raksta nosaukums bija ''Galvas smadzeņu refleksi ''. Sečinovs bija pirmais , kas sāka runāt par psihisko darbību reflektoro būtību , izvirzot un pamatojot teriju par domāšanas un apziņas saistību ar smadzeņu reflektoro darbību . Sečinovs atklāja jaunu fizioloģijas nodaļu , kura neatdalīja dvēseli no miesas .
Zinātnieks sāka ar loģiski redzamu faktu konstatēšanu : cilvēka psihiskā darbība tiek izteikta ar ārējām izpausmēm , pie tam, visa smadzeņu darbības ārējo izpausmju dauzdveidība beigās noved pie vienas darbības - muskuļu kustības . Pamatojoties uz to un uz refleksa loka pētijumiem viņš nonāk pie tam laikam noziedzīgas domas - smadzenes ir mehānisms , ''pats saržģītākais un jocīgākais mehānisms pasaulē'' . Šis apgalvojums bija pretrunā ar tā laika dogmām. Vai tad var salīdzināt ar mehānismu cilvēku , kurš ir radīts pēc Dieva līdzības ? Sečinovs pārliecinosi pierādīja , ka ne tikai muguras , bet arī galvas smadzenes ir pakļautas refleksa principam . Tas ļāva daudz plašāk skatīt galvas smadzeņu darbību .
Domāšanu viņsš formulē kā refleksa loka pirmās 2/3 ( bez muskuļu darbības , kas tiek apturēta ar specijālu mehānismu palīdzību)
Uz jautājumu , kas virza cilvēka psihisko attīstību Sečenovs atbild - maņu orgānu spēja uztvert ārējās ietekmes sajūtu formā , analizēt tās laikā un telpā un salīdzināt tās kopumā vai pa daļām dažādās grupās.
Taču raksta publicēšana nebija tik vienkārša kā domāts. Publicēt žurnālā to neatļāva cenzūra . Tika dota atļauja to publicēt specializētā medicīnas žurnālā . "Sāda aizlieguma mērķis bija ļoti vienkāršs- neļaut plašākām aprindām iepazīties ar raksta saturu . Taču neskatoties uz to raksts ātri kļuva slavens. Tas nebija nekas pārsteidzošs , jo līdz tam dominēja duālistiskie uzskati par miesu un dvēsesli , materiālo un psihisko kā divām dažādām pasaulēm.
Psihe un apkārtējā vide . Sečinovs uzskatīja , ka apkārtējai videi ir noteicoša loma psihes attīstībā . ''Organisms bez apkārtējās vides , kura palīdz viņa eksistencei , ir neiespējams .''Jebkuras darbības pamatā ir kāds iemesls ārpus cilvēka . Līdz ar to viņš nonāca pie secinājuma , ka galvenā loma personības veidošanās procesā ir apkārtējai videi jeb audzināšanai .
Taču tas nenozīmē , ka psihi var noreducēt uz refleksiem , šis jēdziens tika izmantots tikai lai parādītu psihes procesu kopējo formu un mehānismu. Psihes saturs ir objektīvās pasaules atspoguļojums , izziņas darbības rezultāts .
Viņa mācība kļuva par pamatu fizioloģijas turpmākajai attīstībai , uz kuras radās Pavlova teorija .
Lai gan Sečinova lielākie nopelni ir fizioloģijā , viņš interesējās arī par citām zinātnēm . Arī psiholoģijā viņšir devis vērā ņemamu ieguldījumu . Sākotnēji Sečinovu interesēja psiholoģijas medicīniskie aspekti , tās izmantošana ārstēšanas praktikā . Viņš gribēja ieviest psiholoģiju ārstu apmācības programmā . Taču vispirms bija jāpierāda , ka tas ir nepieciešams .
Sečinovs apgalvoja , ka jebkura ķermeņa slimība tiek pavadīta ar psihes darbības traucējumiem visdažādākajās formās , sākot ar garastāvokļa izmaiņām līdz pat prāta aptumsuma lēkmēm . Viņš uzskatīja , ka šīs paralēlās parādības ir pamestas novārtā tādēļ , ka ārstiem nav psiholoģiskās izglītības .Viņš ļoti uzsvēra to , ka psiholoģijai un fizioloģijai ir tieksme saplūst . Viņš uzsvēra arī tā laika psiholoģijas metožu būtiskos trūkumus .Šajā laikā psiholoģijas metodēs liela loma bija metafizikai , kuru Sečinovs pilnībā noliedza , viņš uzskatīja , ka psiholoģijai pilnībā jābalstās uz eksperimentiem . Sečinovs atdalīja psiholoģiju no filosofijas , uzstādot tai spēcīgus dabaszinātniskus pamatus un ieviešot pētniecības metodes.Viņš uzskatīja ka psihiskajai dzīvei ir jābūt pakļautai tikpat spēcīgām likumībām , kā materiālās pasaules parādībām .Šī doma ļāva viņam ķerties pie īsti zinātniskas psihisko parādību izstrādes . Psiholoģijai bija jāiemācās atdalīt un analizēt psihiskās parādības.Vēlāk viņš sāka pievērsties konkrētu procesu pamatošanai no fizioloģiskā aspekta . Īpaši liela nozīme ir viņa domāšanas pētijumiem.
Īsi sakot viņš atklāja psihes parādību reflektoro dabu , izstrādāja tādus fundamentālus jēdzienus kā sajūtas un uztvere , asociācijas , atmiņa domāšana u.c. Pirmo reizi psiholoģijas vēsturē viņš pirādīja , ka visa cilvēka izziņas darbība pēc būtības ir analītiski - sintētiska .Viņš noraidīja līdz tam plaši izplatīto introspekcijas metodi .

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru