Jaunākā skolas vecuma bērna psiholoģiskā izpēte. Zane.

1. Demogrāfiskie dati :
¨     Vecums - 11 gadi 2 mēneši
¨     Izglītība - lauku vidusskolas 5. klases skolniece

¨     Dzīvesvieta - pagasta apakšciemata daudzdzīvokļu mājas 3     istabu dzīvoklis ar ērtībām

¨     Ģimenes sastāvs  Zane uzaugusi pilnā ģimenē ar māti un tēvu, ir 1 gadu un 3 mēnešus vecāka māsa

¨     Ziņas par vecākiem – māte – 34 g.v. dramaturģe, rakstniece, tēvs – 34. g.v. šoferis   
¨     Ģimenes materiālais nodrošinājums – zem vidējā (manuprāt un kā atzīst arī māte). Ģimene tiek uzskatīta par labvēlīgu.

2. Nozīmīgāko dzīves vēstures faktu izvērtējums.


Fakts

 Iespējamais atstātais iespaids uz bērnu


¨     Grūtniecība iestājas 6 mēnešus pēc pirmajām dzemdībām, Zanes gadu starpība ar vecāko māsu ir 1 gads un 3 mēneši.

Mātes organisms iespējams, vēl nav atpūties no pirmās grūtniecības, kas varētu negatīvi ietekmēt Zanes fizisko attīstību pirmajos grūtniecības mēnešos 


¨     Grūtniecība nav plānota  

Mātei tas varētu būt papildus stress, kas varētu negatīvi ietekmēt bērna fizisko attīstību, veselību

¨     Lai arī māte grūtniecības laikā nestrādā, savas pūles prasa- saimniecība, rūpes par vecāko meitu

 

Papildus stress.


¨     Māte nejūtas lutināta, atpūtusies kā tas bijis 1. grūtniecības laikā

Papildus stress.

 

¨     Grūtniecība norit bez sarežģījumiem

 

¨     Vieglas dzemdības, bez sarežģījumiem

 

¨     Zane svēra 3,7 kg un bija 54 cm gara

 

¨     Zane ēda un gulēja  ļoti labi

 

¨     Līdz gadam un arī vēl tagad bieži slimo ar saaukstēšanās slimībām – klepu, angīnām, ir gulējusi pat slimnīcā, kur radās problēmas, jo meitene nepanes penicilīnu

Iespējams, tās ir sekas grūtniecības apstākļiem.

¨     Sāk saprotami runāt 1,5 g.v.

Valodas attīstība noris normāli

¨     Iemīļotās rotaļas – kluču būvēšana, celšana

 

¨     Zane bija ļoti kustīga

 

¨     Kontaktus gan ar vienaudžiem, gan pieaugušiem, gan svešiniekiem veido samērā ātri un viegli

 

¨     3 gadu vecumā sāk piedalīties bērnu dejošanas un dziedāšanas pulciņā 

¨     No 4 gadu vecuma un arī pašlaik Zane ir bērnu teātra studijas, kuru vada meitenes māte, dalībniece

 

¨     Skolai Zane ir gatava – prot lasīt, rakstīt un elementāri rēķināt

 

¨     Sekmes skolā ļoti labas

 

¨     Kā Zanes patreizējās īpašības  māte nosauc

           - emocionālitāte, bet viņa to vairāk pārdzīvo iekšēji, neizrādot uz āru

           - sievišķība

           - koķetērija 

           - dzīvošana uz citu rēķina,

           - zemāka atbildības sajūta
-         “samērā klusa, bet kad tiek pie runāšanas, tad jābrīnās no kurienes tas viss viņai nāk ārā”

 

¨     Kā īpašības, kas mātei Zanē ļoti patīk tiek nosauktas

            - dzīves vieglums, dzīves uztveres vieglums

            -    sievišķība

           -  tas, ka Zane raksta foršus, emocionālus,  dzejoļus

Rakstot dzeju, iespējams, Zane “izliek” uz āru savu noskaņojumu, izjūtas

¨     Pašreizējo Zanes dzīves periodu māte raksturo kā smagu, jo meitenes klase skolā tiek uzskatīta un deklarēta kā sliktā klase un, lai gan Zane ir labiniece, viņa  to ļoti pārdzīvo 

Iespējams Zanekautrējās vai arī jūtās it kā vainīga savas klases vārdā, kaut gan viņa nav slikta, vai arī Zanes pašsajūta nav laba tādēļ ka ,iespējams, jūtās nepiederīga savai klasei, tieši tādēļ, ka ir atšķirīgaPiezīmes.
          Izpēte tiks veikta  pēc mātes pasūtījuma, galvenokārt Zanes pašreizējā emocionālā stāvokļa dēļ.3. Kontakts ar Zani.

          Par Zani iepriekš es zināju tikai to, ka viņa tāda vispār ir un, ka viņa ir konkrētās sievietes (Zanes mātes) meita.
          Zane ir savam vecumam atbilstoša auguma, akurāta izskata meitene – sakopts apģerbs, izskats.
                Kontakts ar Zani izveidojās uzreiz. Meitene izrādīja interesi par gaidāmo sadarbību. Tikšanās sākumā parunājām par skolu, gan par Zanes, gan arī pēc Zanes lūguma es pastāstīju par mācībām augstskolā.
Zane uzreiz droši iesaistās sarunā, uzdod daudz jautājumus, izsaka savas domas, runa šķiet ļoti emocionāla, bagāta. Bieži joko, lieto salīdzinājumus.
 Meitenes runa ir emocionāli piesātināta ar dažādām intonācijām un žestiem. Kustības brīvas, nepiespiestas. Veido acu kontaktu. Atsaucīga pret izpēti, vēlas zināt rezultātus  (“kāda tad es esmu”).

4. Hipotēze.

Pamatojoties uz  iegūto informāciju no mātes, pieļauju, ka Zanei varētu būt paaugstināts trauksmes līmenis, tādēļ pētīšu Zanes personības sfēru.
          Lai gūtu pilnīgāku priekšstatu par Zanes personību, papildus pētīšu arī Zanes kognitīvo sfēru.


      5. Izmantotās metodes

Personības ssfēras pētīšanai
Kettela testa bērnu variants
Projektīvie zīmējumi
Nepabeigtie teikumi

Kognitīvās sfēras pētīšanai
Uzmanībai – Korektūru proves kvadrātu modifikācija
                   Šultes tabulas
Atmiņai – 10 vārdu tests
                 Asociāciju pāru iegaumēšana
                 Redzes atmiņas pārbaude
Domāšanai – Klasifikācija
                    Vārdu izslēgšana          
                      Ravēna tests6. Iegūto datu interpretācija.

6.1. Personības sfēra.

¨     Kettela testa bērnu variants.
              Pazeminātās D, E, G, H un Q3 skalas norāda uz atkarību, piekāpību, nedrošību, pašpietiekamību, bezatbildīgumu, vieglprātību,  kautrību, vāju vēlmju kontroli un impulsivitāti.
              Paugstinātās I, O un Q4 skalas norāda uz nerealitāti, patstāvības trūkumu, bažīgumu, vainas apziņu, drūmu nojautu esamību, trauksmainību,  darbīgumu, nepacietību.

¨ Projektīvie zīmējumi un nepabeigtie teikumi. (zīmējumus un teikumus sk. pielikumā )

              Manuprāt, zīmējumos parādās zināms trauksmes līmenis, nedrošība. Piemēram, koks – uzzīmēts mazs lapas pašā stūrī un par koku tiek sāstīts, ka šis bērzs jūtas bailīgi, un domā kaut to nenocirstu – to varētu attiecināt uz Zanes iekšējo stāvokli – pati Zane jūtas par kaut ko nedroša. Uz trauksmi norāda arī tāds teikums kā – ir brīži, kad es gribu nomirt.
              Nepabeigtajos teikumos parādās arī problēma par ko runāja māte, tas ir Zanes pašsajūta saistībā ar skolu. Uz to, ka tādas problēmas eksistē norāda ādi teikumi kā – man ir kauns par savu klasi, es ienīstu savas klases zēnus, mani apbēdina tas, ka mana klase ir tik traka.
              Zīmējumos izdalās arī vientulības fenomens – māja, kura tiek raksturota kā nedzīva, kura jūtas vientuļa un vēlas, lai tajā kāds ievāktos dzīvot. Arī ģimenes zīmējums darbībā , manuprāt nepauž pozitīvas izjūtas- ģimene tiek zīmēta guļot, katrs savā gultā, apsegušies ar segām – manuprāt tas varētu norādīt uz emocionālu vēsumu, it kā norobežošanos vienam no otra. Zane sevi ir uzzīmējusi ar acīm vaļā, it kā nevarētu aizmigt, bet pārējos guļam, kas manuprāt varētu norādīt uz kaut kādu satraukumu, domām, kas neļauj iemigt – tātad trauksmi.
              Uz zināmām problēmām ģimenē norāda arī tādi nepabeigto teikumu turpinājumi kā – ja vien es spētu saprast mammu, mammai vajadzētu uzklausīt mūs, es uztraucos par savu ģimeni, visvairāk man gribētos būt labai māsai, tajā pašā laikā, protams, mīlos savu ģimeni.   Māja, šķiet līdzinās cietoksnim – ļoti biezām sienām, maziem lodziņiem, kas varētu norādīt uz zināmu noslēgšanos.
              Trauksmes iemesli varētu būt gan situācija sklolā, gan nesaprašanās ģimenē. Šī trauksme varētu būt arī psiholoģiskais iemesls biežajai slimošanai. Slimošana varētu būt arī veids kā neapzināti pievērst sev mātes uzmanību.              Secinājumi.
-         Zīmējumos uz teikumos parādās  trauksme
-         Zīmējumi un teikumi norāda uz zināmu noslēgtību, vientulības sajūtu.

Secinājumi par Zanes personību.
-         Visas izmantotās metodes norāda uz zināmu trauksmi – bažīgumu, vainas apziņu, drūmu nojautu esamību, kā arī uz nedrošību, kautrību, noslēgtību, vientulības izjūtu.


6.2. Kognitīvā sfēra.

Uzmanība.
¨     Korektūru proves kvadrātu modifikācija. (rezultātus sk. pielikumā )
              Zane darbu uzsāk ar augstu darba tempu, tālāk tam svārstoties un līdz darba beigām – 6 minūšu laikā tā arī neatrodot optimālo darba tempu – iestrādāšanās nenotiek uzreiz un vienmērīgi. Kļūdu skaits vidēji ir samērā mazs, kas norāda samērā labām koncentrēšanās spējām. Līdz ar to darba laikā saglabājas augsta precizitāte.

              Secinājumi.
- Optimālais darba temps jaunā situācijā netiek atrasts uzreiz un vienmērīgi, ko varētu skaidrot ar šāda veida darba uzsākšanas tehniku (iespējams, pēc ilgāka laika temps noregulētos) vai samērā nenoturīgu uzmanību;
-  Visu darba laiku saglabājas augsta precizitāte;
- Darbs laikā saglabājas  samērā augsti koncentrēšanās rādītāji, kas norāda uz labām koncentrēšanās spējām.

¨Šultes tabulas. ( rezultātus sk. pielikumā )
              Rezultāti norāda uz ļoti labām uzmanības pārslēgšanas spējām.

Secinājumi par uzmanību.     
-         Optimālais darba temps jaunā situācijā netiek atrasts uzreiz un vienmērīgi, ko varētu skaidrot ar šāda veida darba uzsākšanas tehniku (iespējams, pēc ilgāka laika temps noregulētos) vai samērā nenoturīgu uzmanību;
-         Visu darba laiku saglabājas augsta precizitāte;
-Darbs laikā saglabājas  samērā augsti koncentrēšanās rādītāji, kas norāda uz labām koncentrēšanās spējām;
-Tiek uzrādītas ļoti labas uzmanības pārslēgšanās spējas.
 Atmiņa.
¨10 vārdu tests  ( rezultātus sk. pielikumā ).
              Pirmajā reizē tiek reproducēti 7 vārdi, kas norāda uz vidējām īslaicīgās mehāniskās atmiņas spējām. Bet mācāmībai augot, visi 10 vārdi precīzi tiek reproducēti 3.reizē, kas ir labs rezultāts un norāda uz labu īslaicīgo mehānisko verbālo atmiņu.  4. un 5. reizēs tiek reproducēti visi 10 vārdi. Pēc 2 stundām tiek reproducēti visi 10 vārdi, kas norāda uz ļoti labu mehānisko ilgstošo atmiņu.

              Secinājumi.
-         Zanei ir laba īslaicīgā un ilglaicīgā mehāniskā verbālā atmiņa.

¨Asociatiīvā atmiņa ar dotu balsta vārdu ( rezultātus sk. pielikumā ).
              Pirmajā reizē tiek reproducēti 8 vārdi, kas ir samērā labs rezultāts, ar 2. reizi precīzi tiek reproducēti visi 11 vārdi, kas norāda uz labu īslaicīgo atmiņu izmantojot dotu atbalsta vārdu.

              Secinājumi.
-         Zanei ir laba īslaicīgā asociatīvā atmiņa izmantojot dotu atbalsta vārdu.

¨ Redzes atmiņa.
              Zanei tika piedāvāti 7 attēli, kuri vēlāk bija jāatpazīst starp 18 dažādiem attēliem, kuru vidū ir 7 iepriekšredzētie. Zane precīzi atpazina visus 7 attēlus, nenosaucot nevienu lieku.

              Secinājums.
-         Zanei ir precīzas vizuāla materiāla reproducēšanas spējas.

Secinājumi par atmiņu.
-         Zanei ir laba īslaicīgā un ilglaicīgā mehāniskā verbālā atmiņa.
-         Zanei ir laba īslaicīgā asociatīvā atmiņa izmantojot dotu atbalsta vārdu.
-         Zanei ir precīzas vizuāla materiāla reproducēšanas spējas.

Domāšana.

¨ Vārdu izslēgšana. ( rezultātus sk. pielikumā ).
              Precīzi Zane ir izslēgusi 86,7% vārdu, kas norāda uz labām anlīzes, būtisko pazīmju izdalīšanas spējām.

              Secinājums.
-         Zanei ir labas analīzes, būtisko pazīmju izdalīšanas spējas.¨Klasifikācija. ( rezultātus sk. pielikumā ).

              Pirmajā  kartiņu dalīšanas reizē Zane adekvāti izdala 7 grupiņas (augi, dzīvnieki, cilvēki, mēbeles, priekšmeti, transporta līdzekļi, apģērbs.), kas norāda uz labām loģisko operāciju, vispārināšanas spējām.
              Pēc aicinājuma paskatīties vai nevarētu apvienot kādas grupiņas, Zane kopā saliek cilvēku un transporta grupiņas un kopā to apvienojot tādā veidā, ka cilvēki izmanto transportu, lai varētu visur aizbraukt. Zane līdzīgā savdabīgā veidā  apvieno pārējās grupiņas, kas, manuprāt norāda uz subjektīvās pieredzes ietekmi uz domāšanas īpatnībām, tā  varētu būt arī sava veida radoša pieeja darbam. Apgalvot, ka Zanei nebūtu raksturīga abstraktā domāšana nebūtu pareizi, jo sākumā grupiņas tika sadalītas, izdalot būtiskās pazīmes.

              Secinājumi.
-  Zanei ir labas loģiskās operācijas, vispārināšanas spējas.
-         Domāšanas īpatnība  - Zanei raksturīgs subjektīvās pieredzes     ietekme uz domāšanas operācijām.

¨ Ravēna tests. ( rezultātus sk. pielikumā ).
                   Precīzi veikti 91,7 % uzdevumu, kas ir ļoti labs rezultāts un norāda uz adekvātu, formas, lieluma un izvietojuma uztveri, ne tikai vienas un divu pazīmju situācijā, bet arī daudzpazīmju situācijā. Zanei ir labas salīdzināšanas, analīzes un sintezēšanas spējas iekšējā telpiskajā struktūrā.

                   Secinājumi.
-         Zanei ir adekvāta formas, lieluma, izvietojuma uztvere gan vienas, divu, gan daudzpazīmju sistēmā.
-         Zanei ir labas salīdzināšanas, analīzes un sintezēšanas spējas attiecībā uz iekšējās telpiskās struktūras izvērtēšanu.

Secinājumi par domāšanu.
-         Zanei ir labas analīzes, būtisko pazīmju izdalīšanas spējas.
-   Zanei ir labas loģiskās operācijas, vispārināšanas spējas.
-         Domāšanas īpatnība  - Zanei raksturīgs subjektīvās pieredzes     ietekme uz domāšanas operācijām.
-      Zanei ir adekvāta formas, lieluma, izvietojuma uztvere gan vienas, divu, gan daudzpazīmju sistēmā.
-      Zanei ir labas salīdzināšanas, analīzes un sintezēšanas spējas attiecībā uz iekšējās telpiskās struktūras izvērtēšanu.
Secinājumi par Zanes kognitīvo sfēru.

-         Zanei ir labi attīstīta mehāniskā īslaicīgā un ilglaicīgā, asociatīvā un redzes atmiņa.
-         Zanes uzmanības īpatnības ir – ļoti labas uzmanības pārslēgšanas spējas, samērā labas koncentrēšanās spējas, augsta precizitāte un samērā nenoturīga uzmanība vai arī darba uzsākšanas tehnika ar ilgu adaptācijas periodu.
-Zanes domāšanas īpatnības ir -  labas analīzes, būtisko pazīmju izdalīšanas spējas,  labas loģiskās operācijas, vispārināšanas spējas, subjektīvās pieredzes     ietekme uz domāšanas operācijām, labas telpiskās domāšanas spējas.
Kopsavilkums par Zani.

           Zane ir 11 gadus jauna, savam vecumam atbilstoša auguma, akurāta, ārēji dzīvespriecīga meitene. Zane apmeklē masu skolas 5. klasi un ir bērnu teātra studijas dalībniece.
                Kontakts ar Zani izveidojās uzreiz. Meitene izrādīja interesi par gaidāmo sadarbību. Tikšanās sākumā parunājām par skolu, gan par Zanes, gan arī pēc Zanes lūguma es pastāstīju par mācībām augstskolā.
Zane uzreiz droši iesaistās sarunā, uzdod daudz jautājumus, izsaka savas domas, runa šķiet ļoti emocionāla, bagāta. Joko, lieto salīdzinājumus.
 Meitenes runa ir emocionāli piesātināta ar dažādām intonācijām un žestiem. Kustības brīvas, nepiespiestas. Veido acu kontaktu. Atsaucīga pret izpēti, vēlas zināt rezultātus  (“kāda tad es esmu”).
              Uzdevumus Zane veic ar interesi, labprāt iesaistoties sarunā.
Zanei ir samērā augstas darbaspējas. Zanes uzmanības īpatnības ir  ļoti labas uzmanības pārslēgšanas spējas, samērā labas koncentrēšanās spējas, augsta precizitāte un samērā nenoturīga uzmanība vai arī darba uzsākšanas tehnika ar ilgu adaptācijas periodu.
Zanei ir labi attīstīta mehāniskā īslaicīgā un ilglaicīgā, asociatīvā un redzes atmiņa.
Zanes domāšanas īpatnības ir - labas analīzes, būtisko pazīmju izdalīšanas spējas, labas loģiskās operācijas, vispārināšanas spējas, interesants fakts ir subjektīvās pieredzes ietekme uz domāšanas operācijām. Zanei ir labi attīstīta telpiskā domāšana – adekvāta formas, lieluma, izvietojuma uztvere, labas salīdzināšanas, analīzes un sintezēšanas spējas attiecībā uz iekšējo telpisko struktūru.
Zanei ir bagāts aktīvo vārdu krājums, savā runā  meitene iemanto dažādus valodas izteiksmes līdzekļus – intonāciju, mīmiku, žestus. Par bagātu aktīvo vārdu krājumu liecina arī tas, ka Zane raksta dzejoļus. Šķiet, Zanei ir laba humora izjūta, arī pati bieži izsaka dažādas asprātīgas domas.
              Attiecībā uz personības sfēru -lai gan Kettela testā uzrādās tas, ka Zane samērā labi veido attiecības un sadarbojās, tomēr tas prasa zināmu piepūli, kas ir zināma nedrošība, kautrība.
              Visas izmantotās metodes  personības sfēras pētīšanā norāda uz zināmu trauksmi – bažīgumu, vainas apziņu, drūmu nojautu esamību, kā arī uz  zināmu noslēgtību, vientulības izjūtu. To varētu saistīt ar situāciju skolā – to, ka Zane nejūtās labi savā klasē, kur viņai jāpavada liela daļa savas dienas un arī situāciju ģimenē –to, ka Zane nejūtas pilnībā saprasta un uzklausīta no mātes puses.
              Izpētē atklājās arī tādas īpašības kā zināma vieglprātība, bezatbildība, patstāvības trūkums kas saskan ar mātes stāstīto.
              Kā pozitīvos aspektus var minēt labi attīstītos visus psihiskos procesus un domājams, ka Zanes vispārīgais psihiskās attīstības līmenis ir līdzīgs kā 11 gadīgiem bērniem vidēji.
              Īsumā sakot Zanei ir labi attīstīti visi psihiskie procesi. Personības sfērā iezīmējas zināms trauksmes līmenis un noslēgtība.
              Hipotēze, ka Zanei varētu būt paaugstināts trauksmes līmenis izpētes laikā apstiprinājās.
              Attiecībā uz pašsajūtu saistībā ar skolu mani ieteikumi varētu būt vai nu ar profesionāļa vai kādas uzticamas personas palīdzību Zanei palīdzēt saprast, ka viņai nav sevi jāidetificē sevi ar savu “slikto“ klasi un ja viņa ir atšķirīga no savas klases nav jākaunās vai jājūtas vainīgai pie tā, ko viņa nemaz nav darījusi vai kā uzvedusies. Ideāli būtu nomainīt klasi, bet tad varētu rasties citas problēmas, piemēram adaptēšanās grūtības. Attiecībā uz situāciju ģimenē, būtu nepieciešams vairāk uzzināt par mātes personību, un tad mēģināt risināt attiecību problēmas, kas pēc Zanes izjūtas pastāv. Attiecības ar māti varētu skaidrot arī ar Zanes pusaudža vecumu, kad uzskati parasti ir atšķirīgi un pusaudžiem parasti šķiet, ka vecāki viņus nesaprot. 
               

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru