VIZĪTKARTE
RAKSTUROJUMS
Vizītkarte ir plaši izplatīts līdzeklis tiešu un neklātienes kontaktu nodibināšanai un uzturēšanai starp uzņēmumu pārstāvjiem, valsts oficiālajām personām, diplomātiskā korpusa, lietišķo un sabiedrisko aprindu pārstāvjiem.
Vizītkartes aizpildīšanas prakse lielā mērā ir atkarīga no konkrētas valsts paražām. Piemēram, ASV prominentas amatpersonas lieto vizītkartes, kurās ir uzrādīts tikai tituls, neminot vārdu un adresi. Diplomātiskajiem pārstāvjiem ir četru veidu vizītkartes:
Ø  oficiālā vizītkarte, kurā norādīts uzvārds, vārds, rangs un diplomātiskā pārstāvja adrese;
Ø  vizītkarte, kurā norādts tikai vārds un uzvārds neoficiāliem gadījumiem;
Ø  vizītkarte, kurā norādīts diplomātiskā pārstavja sievas vārds;
Ø  diplomātiskā pārstāvja un vina sievas kopējā vizītkarte.
Uzvārdu un vārdu vizītkartēs norāda bez saīsinājumiem, pilnībā raksta ieņemamo amatu un labajā apakšējā stūrī - diplomātiskā pārstāvja uzturēšanās valsts galvaspilsētu. Finansu, biznesa, žurnālistu aprindu pārstāvju vizītkartēs praktisku apsvērumu dēļ norādīts dienesta stāvoklis, telefona, telefaksa numurs un firmas vai iestādes adrese.
Vizītkartes izmēriem un burtu rakstībai nav stingri noteikta standarta. Tā ir vizītkartes īpašnieka gaumes un subjektīvo vēlmju lieta. Tomēr starptautiskajā saskarsmē visizplatītākie izmēri vīriešu vizītkartēm ir 90x50 mm un sieviešu - 80x40 mm (Lielbritānijā sieviešu vizītkartes ir nedaudz lielākas par vīriešu vizītkartēm). Izmērs, kas lielāks vai mazāks par norādīto, ir estētiski nepievilcīgs un arī neērts lietošanai. Vizītkartes izgatavo no stingra labas kvalitātes papīra, tās pavairo tipogrāfiski (ASV dažreiz pat gravē), uzraksti vienmēr ir uz vienas puses un tiek rakstīti uzturēšanās valsts valodā. Tas ir praktiski, ja vizītkarte ir vairākās valodās. Ar vizītkartēm apmainās personiski, un, tā kā vizītkarte darbojas īpašnieka vārdā, to var sutīt arī iepriekšējās iepazīšanās nolūkā.
Aizsūtīta vizītkarte ir līdzvērtīga vizītei, kaut gan par pieklājīgāku uzskata tās personīgu pasniegšanu. Ja vizītkarti nodod personīgi, tad uz aploksnes raksta ar zīmuli, ja sūta pa pastu, tad raksta ar tinti. Vizītkarti, kuru diplomāts atstāj personīgi, aizloka. Atkarībā no protokola prakses aizloka vizītkartes augšējo vai apakšējo kreiso stūri. Lai izvairītos no pārpratumiem, ieteicams aizlocīt visu vizītkartes kreiso dalu. Vizītkarti, kuru sūta pa pastu vai ar kurjeru, nekad neaizloka.
Sieviete nekad neatstāj savu vizītkarti neprecēta vīrieša mājās. Precēta pāra mājās vīrietis atstāj divas vizītkartes. Pēc iepazīšanās ar sievieti vīrietis sūta savu vizītkarti arī vinas dzīvesbiedram. Pēc iepazīšanās pirmais savu vizītkarti pasniedz tas, kura stāvoklis ir zemāks. Vienādu apstākļu gadījumā ņem verā vecumu - pirmais vizītkarti sniedz jaunākais. Tomēr visparpieņemta ir norma, ka pirmais to dara tas, kurš ir pieklājīgāks.
Viesiem, kuri piedalījušies pieņemšanā, ir jāizsaka pateicība, aizsūtot vizītkartes mājasmātei, ja viņi savu pateicību neizsaka rakstiski.
Uz atsūtītu vizītkarti jāatbild 24 stundu laikā. Atrodoties uztu-rēšanās valstī, augstu stāvošas oficiālās personas izsūta savas vizītkartes 24 stundu laikā pēc ierašanās.
Vizītkarti var izmantot arī apsveikšanai, pateicības vai līdzjūtības izteikšanai. Vizītkarti var nosūtīt kopā ar ziediem, suvenīriem, dāvanu utt. Starptautiskajā praksē ir pieņemti simboliski apzīmējumi vizītkartes īpašnieka attieksmes izteikšanai pret personu, kurai to sūta. Šos simbolus, standarta izteicienu sākum-burtus, raksta ar zīmuli kreisajā stūrī:
Ø  pateicības izteiksana                  P.R. (pour remercier)
Ø  apsveikums                         P.F. (pour feliciter)
Ø  prieks par iepazīšanos               P.F.C. (pour faire connaissance)
Ø  apsveikums Jaunajā gadā        P.F.N.A. (pour feliciter Nouvelle Annēe)
Ø  iepazīšanās neklātienē                P.P.( pour presentation)
Ø  atvadīšanās neklātienē               P.P.C. (pour prendre conge)
Ø  līdzjutības izteiksana                  P.C. (pour condoleances)
Savu attieksmi var izteikt arī uzrakstot uz vizītkartes kādu teikumu, piemēram, "pateicos par uzmanību", "pateicos par apsveikumu".
Tādējādi vizītkarte ir līdzeklis, ar kuru var pārstāvēt tās īpašnieku un izteikt noteiktu attieksmi pret kādu personu.

VIZĪTKARŠU PARAUGI

Vārds  Uzvārds


adrese                      tālrunis
 


Vārds  Uzvārds

nodarbošanas

adrese                      tālrunis
  
Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru