Vecāku trūkuma iespaids uz bērna personības veidošanos .

Tēva trūkums.

Tēva trūkums mūsdienās ir nopietna problēma . Latvijā ir vairāk nekā 19000 vientuļo māšu , kas vienas pašas audzina bērnus , un , kā vēlāk redzēsim , šiem bērniem ir novērojamas dažādas īpatnības . Ilgu laiku tēvs ģimenē tika uzskatīts par it kā ne tik nozīmīgu personu emocionālā ziņā kā māte . Tomēr tagad plaši pazīstams ir uzskats , ka tēvs ir tikpat svarīgs . Viņam ir sava unikāla loma bērna personības attīstībā un tēva trūkums var izraisīt nopietnas problēmas bērna personības veidošanās procesā . Intrese par šāda veida pētījumiem pēdējā laikā pieaugusi vairāku iemeslu dēļ - pirmkārt , pieaug nepilno ģimeņu skaits , otrkārt daudzi tēvi velta ļoti maz laika saviem bērnien kas arī var radīt nelabvēlīgas sekas .


Tēva trūkuma iespaids uz zēniem :

1) Mazgadīgo noziedzība .

Daudzos pētījumos ir atklāta pozitīva korelācija starp mazgadīgajiem noziedzniekiem un zēniem , kas auguši bez tēva . Sheldon & Eleanor Glueck 1962. gadā  secināja , ka 61 % no visiem mazgadīgajiem noziedzniekiem , ko viņi pētīja , bija auguši ģimenēs bez tēva .Daži psihologi uzskata , ka tas tā ir tāpēc , ka šiem zēniem nav atbilstošs vīrišķais paraugs no kā mācīties uzvedību . Tā kā mazgadīgie noziedznieki visbiežāk nāk no sabiedrības zemākajiem sociālajiem slāņiem , daži pētnieki domā , ka šie vīrišķās uzvedības paraugi , ko viņi redz sev apkārt , pamudina viņus rīkoties šādā veidā - tas ir , vai nu noziedzīgi , vai nu arī agresīvi . Tāds ir šo bērnu priekštats par vīrišķīgu uzvedību , tomēr es domāju , ka tas patiešām būtu attiecināms uz zemākiem sociāliem slāņiem , lai gan arī vidējā sabiedrības slānī bērni visdrīzāk izvēlēsies tādus vīriešu modeļus , kādi ir populāri sabiedrībā , varbūt televīzijā .Šeit kļūst aktuāls jautājums par agresivitāti televīzijā un to , kā tā iespaido bērnus , raugoties no šī aspekta , kad tiek meklēts vīrišķais modelis.

2) Tēva trūkums un sexuālā identitāte.

Bieži ir novērots , ka zēni , kas dzīvo ģimenēs bez tēva , mācībās gūst sliktākus rezultātus nekā zēni , kas aug pilnās ģimenēs , Tāpat testos , kur tika pētīta sasniegumu motivācija , viņu rezultāti ir zemāki . Vēl interesantāks rezultāts ir tāds , ka zēni , kas aug bez tēviem , uzrāda labākus rezultātus , kā viņu vienaudži priekšmetos , kurus tradicionāli labāk apgūst meitenes , kā piemēram , valodas un literatūru, turpretī tādus priekšmetus kā matemātika viņi apgūst sliktāk .Šo faktu varētu pamatot tā , ka šīs  sexuālās lomas (zēns un meitene) ir it kā apmainītas
un zēnus , kas aug bez tēva ,  zemapziņā piesaista šādi sievišķīgi priekšmeti.                                                                                                           
Tas tomēr nenozīmē , ka šie zēni būtu sievišķīgāki par citiem , jo citos mācību priekšmetos , kā arī fiziskajā sagatavotībā vai emocionālo pārdzīvojumu biežumā un intensitātē šādas atšķirības neparādījās .


Daži pētnieki uzskata , ka zēniem , kas aug bez tēva , sexuālā identitāte ir neskaidra, taču dažādi pētījumi atklāj dažādus rezultātus . Viens uzskats ir tāds , ka zēniem , kas auguši bez tēva , parādās sievišķīgākas intereses, arī viņu darbībā vairāk ir novērojama rīcība , kas  vairāk atbilst standartizētajai sievietes rīcībai . Citi pētījumi apgalvo , ka zēni , kas aug bez tēva , gan izrāda zināmas sievišķības pazīmes dažās situācijās , bet tas nebūt neattiecās uz visām dzīves jomām . Pēc manām domām , visticamākais būtu skaidrojums , ko izvirzīja Billers  1970 , gadā . Tā galvenā doma ir tāda , ka zēni , kas aug bez tēva , zemapziņā jūtās mazāk vīrišķīgi un viņu priekštats par vīriešu modeli nav tik skaidrs un pilnīgs kā zēniem , kas aug pilnās ģimenēs , taču tas ne vienmēr atklāti parādās viņu darbībā . Pētījumā tika pētīti sešgadīgi zēni un atklājās , ka nav starpības starp  atbildēm , ko sniedza zēni no pilnām un nepilnām ģimenēm , uz jautājumiem par spēlēm , ko viņi labprāt spēlētu vai ar ko viņi vēlētos nodarboties , taču atšķirības parādījās testā , kas bija uzdots , lai bērni neapzināti atklātu savas izjūtas par dzimumidentitāti . Es domāju , ka zēnu normālai attīstībai ir nepieciešams šis vīrišķais paraugs kaut vai tāda iemesla dēļ , ka māte ir sieviete un viņas domāšanas veids atšķirās no vīrieša domāšanas veida , tāpēc māte var parādīt kādas problēmas risinājumu tikai no sievišķā viedokļa . Šī modeļa nepieciešamību var izskaidrot arī pēc Z.Freida teorijas . Balstoties uz Freida uzskatiem , galvenais sexuālās apzināšanās mehānisms ir IDENTIFIKĀCIJA - bērns identificē sevi ar sava dzimuma vecāku . Šajā identifikācijas procesā,  kas bieži ir neapzināts  , bērns pārņem no sava dzimuma vecāka personības īpatnības , arī tās , kas attiecās uz sexuālo lomu . Tas pats , protams , attiecās arī uz meitenēm . Ja bērnam nav ar ko identificēties , es pieļauju , ka viņš identificējas ar pretējā dzimuma vecāku , un tā rodas šīs sievišķības iezīmes zēnos .
Protams , ne visus zēnus tēva trūkums ietekmē vienādi . Pastāv uzskats , ka tas , cik stipra būs ietekme , ir atkarīgs no tā , cik ilgu laiku ir šis vīrišķīgā parauga jeb modeļa trūkums . Ir jāņem vērā arī zēna veccums .Tiek uzskatīts , ka bērnam sexuālā identitāte izveidojas jau līdz piecu gadu vecumam un vissmagākās sekas tēva zudumam ir tieši vecumā līdz pieciem gadiem . Tāpat ir svarīgi , tieši kādu iemeslu dēļ tēvs nav kopā ar ģimeni - vai viņš ir gājis bojā nelaimes gadījumā, miris (tiek uzskatīts , ka tad šīs sekas nav tik spēcīgas ) ,vai viņš ir šķīries , atstājis ģimeni , vai arī atrodas ieslodzījumā.

Tēva trūkuma iespaids uz meitenēm.

Ilgu laiku tika uzskatīts , ka tēva trūkums uz meitenēm vispār neatstāj nekādu iespaidu , vai katrā ziņā tas tika uzskatīts par nenozīmīgu . Tikai 1972. gadā Mavis Hetherinton uzsāka pētījumus par tēva nozīmi meitenēm , un atklājās , ka arī meitenes cieš no tēva trūkuma , tikai sekas ir savādākas kā zēniem . Ja zēniem šā vīrišķā modeļa trūkuma sekas ir redzamas jau bērnībā , meitenēm tās parādās tikai sākot ar pusaudžu vecumu . Šajos pētījumos atklājās arī tas , ka viskritiskākais vecums , lai šķirtos no tēva ir 0 - 5 gadi , un arī šīs sekas ir ļoti atkarīgas no šķiršanās iemesla . Tā , piemēram , meitenes , kuru tēvi bija miruši , spēja labāk saprasties ar savām mātēm , nekā tās meitenes , kuru tēvi bija atstājuši ģimenes dēļ šķiršanās . Tas varētu būt tāpēc, ka mātes , kuru vīri bija miruši , atceroties bijušo vīru , izturējās daudz pozitīvāk nekā tās , kuras bija šķīrušās .Tas varētu noteikt arī meitas attieksmi pret tēvu .


Es domāju ,ka meitenes , kuru mātes ir šķīrušās no vīra , varētu arī apzināti vai neapzināti vainot mātes pie šķiršanās , un tas varētu pasliktināt mātes - meitas attiecības .
Tāpat atšķirībā no zēniem , meitenēm nav problēmu ar sexuālo identitāti , kas varētu parādīties , ja šī sexuālā loma nebūtu skaidra . Atšķirībā no zēniem , meitenes , kas aug bez tēva , savā rīcībā un darbībā nav vīrišķīgākas vai kādā citā veidā atšķirīgas no citām meitenēm .Šīs atšķirības parādās situācijās , kas kaut kādā ziņā saistītas ar kontaktēšanos ar pretējo dzimumu . Kad šīs meitenes , kas augušas bez tēva , tika iesaistītas eksperimentā , kuros piedalījās eksperimentatori - vīrieši , viņas demonstrēja pavisam savādāku uzvedību , nekā tās meitenes , kuru tēvi bija pavadījuši ar viņām bērnībā . Meitenes , kuru tēvi bija miruši bija , rigīdas , kautrīgas , noslēgtas  eksperimentatoru klātbūtnē un viņas centās , cik vien iespējams , izvairīties no jebkāda tuvāka kontakta , taču meitenes , kuru ģimenes bija šķīrušās , izrādīja pavisam savādāka rakstura uzvedību .Viņas ļoti vēlējās pievērst sev šo vīriešu uzmanību un centās samazināt distanci starp sevi un eksperimentatoru , lai rastos kaut neliela tuvības atmosfēra.Šīs meitenes parasti ir tendētas uzsākt agru sexuālo dzīvi un parasti viņas agri nobriest .To varētu izskaidrot ar to , ka meitenes meklē tuvību un mīlestību no vīrieša , kas viņām ir pietrūcis bērnībā.
Es domāju , ka arī meitenēm , kas aug bez tēva , noteikti ir nepieciešams šis vīrišķais modelis , kas kaut kādā veidā varētu aizstāt tēvu . Ja meitenei nebūs šā vīrišķā parauga , viņai būs grūti izprast tās atšķirības , kādas ir starp vīriešiem un sievietēm gan fiziskajā , gan emocionālajā ziņā . Īpaši tādā gadījumā , ja meitenes māte par savu bijušo vīru runā ar naidu vai nepatiku , meitenēm var rasties absolūti nepareizs priekšstats par vīriešiem, jo viņa var sākt vispārināt šos mātes apgalvojumus, it sevišķi tad , ja viņa piekrīt uzskatam , ka viņas tēvs ir bijis slikts cilvēks.

Ģimenes, kurās bērni aug bez mātes.

Lai gan lielākā daļa pētnieku atzīst , ka māte  bērniem ir ļoti nozīmīga , faktiski gandrīz neaizstājama , tomēr ir maz pētījumu par to , kā izveidojas bērna personība , ja viņš aug ģimenē bez mātes . Domāju , ka tas ir tāpēc , ka tradicionāli tēvi ir tie , kas pamet ģimenes . Daudz retāk gadās tā , ka ģimenes pamet mātes . Protams , ir iespējamas slimības , nāve , taču mūsdienu sabiedrībā ir pieņemts uzskatīt , ka šādos gadījumos mātes lomu uzņemsies vai nu tante , vai vecmāmiņa , vai kaut kas tamlīdzīgs.
Es domāju ,ka mātes zaudējums , lai arī kādi būtu tā iemesli , ir liela trauma kā zēniem , tā meitenēm . Protams , ja ir labs un gādīgs tēvs , tad šī trauma nebūs tik spēcīga , tomēr , ja šī šķiršanās no mātes notiek tāpēc , ka māte vienkārši atstāj ģimeni, sekas tomēr būs jūtamas.

Mātes trūkuma ietekme uz meitenēm.

Pirmkārt , jau meitenēm tāpat trūkst šā sava dzimuma vecāka , ar ko identificēties, sevišķi , ja māte pamet ģimeni līdz bērna 5 gadu vecumam .
Ja meitenīte neatradīs kādu citu sievišķā dzimuma pārstāvi , tad viņā varētu parādīties zināmas vīrišķīgas uzvedības tendences - varbūt vīrišķīgākas , puiciskākas intereses kā citām viņas vecuma meitenēm , taču man šķiet , galvenā atšķirība ir emocionālā ziņā - tēvs nespēj sniegt meitai to , ko spēj māte -sievišķīgas izturēšanās , domāšanas paraugu. Iespējams , tas ir tikai mans pieņēmums . Šīs meitenes būs mazāk emocionālas un maigas kā citas meitenes viņu vecumā . Turklāt , kas man šķiet ļoti svarīgi , šīm meitenēm nebūs radies priekštats par to , kā mātei jāizturās pret saviem bērniem , un iespējams , viņām būs grūti izveidot emocionālo saiti ar saviem bērniem, jo viņām pašām trūkst šīs pieredzes.Mātes trūkuma ietekme uz zēniem.

Zēniem , kas aug bez mātes , noteikti būs vīrišķīgāki , neatkarīgāki par zēniem , kas aug parastās ģimenēs .Viņi būs it kā “agrāk pieauguši”. Tas ir atklāts pētījumos , ko veica Peterson & Zill 1986 . gadā  . Parsti šiem zēniem attiecības ar tēvu izveidojas kā līdzīgam ar līdzīgu , un tēvs var dalīties savā pieredzē ar dēlu , tomēr zēnam nav sievišķā parauga , ja vien viņš to neatrod kaut kur citur , kas būtu ļoti vēlams. Iespējams , ka šiem zēniem varētu  rasties kādas problēmas kontaktējoties ar pretējā dzimuma pārstāvēm , taču es domāju , ka drīzāk šie zēni ļoti vēlēsies kontaktēties ar meitenēm un vēlāk ar sievietēm.Taču nenoliedzams ir tas , ka viņi drīzāk meklēs nevis līdzvērtīgu partneri , bet gan kādu , kas it kā nostāsies mātes vietā un sniegs šo trūkstošo mātes mīlestību.

Audžuvecāku ietekme uz bērna personības veidošanos.

Liela daļa ģimeņu , kas izšķirās , pēc kāda laika apprecas vēlreiz . Lai gan otrās laulības parasti izrādās veiksmīgākas par pirmajām , kā to apgalvo Frustenberg , liela daļa problēmu , kas rodas šādās ģimenēs , ir saistītas ar iepriekšējo laulību bērniem . No teorētiskā viedokļa varētu spriest , ka šādas laulības ir ļoti pozitīvas - bērna attīstībai nāk par labu , ja viņš aug pilnā ģimenē , saņem mīlestību gan no vīrieša , gan sievietes . Turklāt ir arī katra dzimuma modeļi , ko bērns var ņemt par paraugu . Lai gan topošie vīrs un sieva bieži to apzinās , bērni tā uzskata nevienmēr. Bērnus var ļoti spēcīgi ietekmēt radušās pāmaiņas , kas saistītas ar jaunu , svešu , vai vismaz  ne tik tuvu cilvēku ienākšanu ģimenē . Ļoti bieži sastopama problēma ir tāda, ka bērni apzināti vai neapzināti mēģina izšķirt vecāku un  audžuvecāku  cerībā satuvināt īstos vecākus . Arī sabiedrībā bieži ir sastopams uzskats , ka pamātes ir ļaunas , ka viņas nespēj mīlēt svešus bērnus - iespējams , arī bērniem nākas dzirdēt šo uzskatu , un tas var ietekmēt viņu attieksmi pret audžumāti . Bieži vien bērni , kuru jaunajiem vecākiem arī ir bērni , jūtas greizsirdīgi uz saviem jaunajiem brāļiem un māsām , jo viņu tēvs vai māte , cenšoties izveidot labas attiecības ar pabērniem, pievērš tiem daudz uzmanības . Tā rezultātā bērni var justies atstumti un nevajadzīgi, jo viņiem vairs netiek pievērsts tik daudz uzmanības . Tāpat bērni var sākt justies nevajadzīgi , jo tagad viņu tēvs vai  māte pievērš daudz uzmanības jaunajam laulātajam draugam vai draudzenei , un bērnam ar to ir grūti samierināties .


Turklāt visa bērna dzīve praktiski izmainās . P Bohannan & R . Erickson izdala 4 galvenos problēmu veidus , ar ko jāsastopas bērniem , kuru ģimenē ienāk audžuvecāks :
1) ēšanas problēma.Ēšana ir svarīga fizioloģiska vajadzība un tas , ka tagad ierastā kārtība(ēdienriežu saturs , biežums , ilgums ) tiek izjaukta un tas var novest pat pie dažādām psihosomatiskām saslimšanām .
2)mājas kārtības problēma . Šis attiecās uz to , kurš veic kādus mājas darbus. Iespējams , bērnam jau ir izveidojusies sava noteikta sistēma , ko un kurā laikā viņš dara . Audžuvecāki var šo ierasto kārtību izjaukt . Šādā gadījumā bērns var justies tā , it kā ar viņa iecerēm vairs nerēķinās, liekot darīt nepatīkamus vai nepazīstamus darbus bērnam nepiemērotā laikā .
3)personīgā teritorija.Ja jaunā ģimene turpina dzīvot telpās , kur viņi dzīvojuši pirms tam , bieži rodās problēmas ar to , kurš un kā šo telpu izmantos . Tās personas , kas šai mājā ir dzīvojušas vispirms , nevēlas atteikties no savas dzīves telpas un tas var
novest pie strīdiem un nesaprašanās , kā sekas ir naidīga atmosfēra un iespējama nelabvēlība gan no bērna , gan no audžuvecāka puses.
4)disciplīna .Bērniem ir jāpieņem jauni uzvedības standarti un noteikumi , ko izvirza jaunie vecāki , kas bieži viņiem ir nepieņemami . Bieži bērni spītīgi atsakās tās izpildīt .Tas rada tādas sekas kā bērnu noslēgtība , naidīga izturēšanās pret audžuvecākiem - bērns jūtas tā , it kā viņam ierastā kārtība būtu pilnīgi izjaukta . Tā rezultātā bērns vairs mājās nejūtās labi un komfortabli . kas nenoliedzami rada problēmas gan mācībās , gan , ja bērns kļūst nervozs vai noslēgts , arī attiecībās ar vienaudžiem . Protams , ir arī bērni , kas labprāt pieņem audžuvecākus un iekļaujās jaunajā dzīves veidā . Pēc manām domām , tas ir atkarīgs no tā , kādā veidā bērna vecāki iepazīstina bērnu ar jauno vecāku un paskaidro savu lēmumu.


Izmantotā literatūra :

1) Shaffer David R. “ Developmental Psychology (Childhood and adolescence) . California 1989 .
2) Jerry I . Bigner “ Parent - Child Relations “ .NY 1985 .

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru