Latviešu seriāla "Dzīvlokis" analīze


Latvijas Universitātes

Filoloģijas fakultātes

Komunikācijas un žurnālistikas katedras

Neklātienes 2.kursa studentes

Lindas Uzraugas

Elektroniskie mediji
TV intervijas raidījuma analīze
2000.g.
lekt. S.Kruks

 
Latviešu seriāla "Dzīvlokis" analīze


Seriāla nosaukums - Dzīvoklis
Kanāls - Latvijas televīzijas 2.kanāls (atkārtojumi LTV1)
Seriāla demonstrēšanas laiks - LTV2 no plkst. 19.15.-19.45.
 (no pirmdienas līdz piektdienai), LTV1 no plkst.19.35-20.00 (sestdien un svētdien)
Ievads Pašlaik seriāli aizņem aizvien lielāku daļu raidlaika dažādās Latvijas telekompānijās. Seriālus sāka demonstrēt 60 gados, šajā laikā bija raksturīgi seriāli, kas pievērsās  kādai atsevišķai profesijai. Tika rādītas daudzsēriju filmas par dzīvi, vesterni (horse operas), par ārstiem, advokātiem, skolotājiem u.c.  60.gadu sākumā populārākais žanrs bija komēdija (piem.seriāli "Lauķi no Beverlihilsas", "Viss ģimenē").
80 gados PSRS lielu atzinību bija ieguvušas tādas daudzsēriju TV  mākslas filmas kā "Četri tankisti un suns", "Septiņpadsmit pavasara mirkļi".
80.gadu beigās tika demonstrēti vieni no pirmajiem Brazīlijas un Meksikas seriāliem "Verdzene Izaura", "Bagātie arī raud" un "Vienkārši Marija".
Pašlaik Latvijas TV kanālos ir daudz lielākas izvēles iespējās, uz 2000.gada aprīli četros TV kanālos (LTV1, LTV2, LNT UN TV3) tiek raidīts 71 seriāls:
TV kanāls
TV-3
LNT
LTV-2
LTV-1
Seriālu skaits
30
25
11
6

90 gadu beigās ar Latvijā sāka veidot pirmos seriālus. Kopumā Latvijas TV kanālos ir raidīti šādi latviešu seriāli - "Dzīvoklis", "Tumsas puķe", "Starpbrīdis", "Sirdsmīļā Monika", "Tas notika Rīgā", "Cukura nams".
Šajā darbā analizēšu seriālu "Dzīvoklis"
Seriāla apraksts - Kā viens no populārākajiem un pirmajiem latviešu seriāliem ir "Dzīvoklis". Seriāla režisori un scenārija autori - Zigurds Neimanis un Voldemārs Šoriņš.  Kā rāda dažādās aptaujas un reitingi "Dzīvoklim" ir ļoti dažāda auditorija. Piemēram lielu daļu auditorijas sastāda jaunieši vecumā no 13 - 25 gadiem, kur seriāls pēc skatīšanās daudzuma ieņem 3 vietu, apsteidzot daudzus ārzemju populāros seriālus. Seriāla 'Dzīvoklis" popularitāti pierāda daudzās publikācijas masu medijos, kā arī dažādie raidījumi par to.
Popularitāti seriāls ieguvis ar savu vienkāršību, humorismu un interesanto sižetu.
Seriāla galvenā tēma ir vienkāršu cilvēku ikdienas atspoguļošana. Cilvēki tiek attainoti ļoti vienkārši, bet reizē arī neparasti. Lielākoties varoņu  ikdienas gaitas tiek atspoguļotas ar humoru un patiesi labiem jokiem. Visa darbība noris vienā telpā - dzīvoklī  
 Seriāla saturs - Seriāla galvenā varone Ženija (Helga Dancberga) ir dzīvokļa saimniece, pārējie seriāla varoņi ir šī saimnieces radinieki, nama īrnieki, kaimiņi vai ģimenes draugi. Galvenā darbība lielākoties noris ap Ženiju, dzīvoklī dzīvo viņas brālis - Artūrs, divi bērni Zigfrīds un Ingrīda ar savu vīru Migelu. Daļa dzīvokļa iemītnieku ir irnieki - Alise un Gvido, divas māsas Valērija un Viktorija ar vīru Alni un īrnieks Hugo. Šie ir tie varoņi, kuri ir galvenās darbības vietas - dzīvokļa iemītnieki. Lielākā varoņu daļa ir ģimenes draugi un kaimiņi - Ženijas draudzenes: Aisma un daktere Albiņa, pielūdzēji - Aleksandrs un Ziedonis. Artūra draugi - Leonīds un Marģerts, meita - Ilze. Kā vienus no komiskākajiem varoņiem uzskatu Valteru pāri - Žubīti un Jančuku.  Seriālā darbojās arī tadi varoņi, kuri filmējušies tikai dažās sērijās, piemēram, elektriķis - Elmārs, mākslinieks - Arvīds Zivtiņš, kaimiņiene - Probuhiene u.c. Seriāla beigās parādās negatīvie varoņi čigāniete Inese un Daumants.
Lielākoties seriāla varoņi ir Latvijā populāri aktieri, kopumā "Dzīvoklī" filmējies 31 aktieris:
Seriāla varoņa vārds
Aktiera vārds
Ženija Krumovica
Helga Dancberga
Artūrs Krumuvics (Arčijs)
Juris Lejaskalns
Zigfrīds Krumovics (Zigis)
Andris Norenbergs
Ingrīda
Daiga Gaismiņa
Migels
Ivars Sietiņš
Ilze
Ieva Puķe
Viktorija un Valērija
Indra Roga
Alnis
Aivars Pūcītis
Alise
Santa Didžus
Gvido Lepers
Egons Dumbrovskis
Maiga Valtere (Valteriene, Žubīte)
Ausma Ziemele
Jānis Valteris (Jančuks)
Dainis Ozoliņš
Leonīds (Kapitāns)
Ģirts Jakovļevs
Aisma
Ilze Vazdika
Daktere Mirdza Albiņa
Baiba Indriksone
Marģers Kurmīts
Aleksandrs Maižuks
Aleksandrs Austrums
Aivars Bogdanovičs
Ziedonis
Uldis Dumpis
Elmārs
Uldis Norenbergs
Linda (īstais vārds Inese)
Zane Burnicka
Daumants Mičeļonis
Leonīds Grabovskis
Hugo
Kaspars Pūce
Roberts Cālītis
Normunds Bērzs
Edvīns
Andris Keišs
Arvīds Zivtiņš
Ēriks Brītiņš
Rita
Evija Elste
Probuhas kundze (Probuhiene)
Vija Āboliņa
Alfons Šmits
Jānis Skanis
Biruta
Astrīda Vecvagare
Aleksandrs (Saša)
Marks Ļebeģevs
kāda sieviete
Anta Krūmiņa

Uzskatu, ka šis plašais aktieru klāsts ir viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc seriāls ir ieguvis tik lielu popularitāti.
Būtiska seriāla pazīme - nepārtraukti pieaug aktieru skaits. Serāla sākuma bija redzami tikai galvenie varoņi, bet pamazām plašajam aktieru lokam pievienojās arvien jauni aktieri.

Aktieru darbs - uzskatu, ka pateicoties daudzajiem Latvijā populārajiem aktieriem šis seriālsi ir ieguvis zināmu popularitāti. Domāju, ka režisori ir veiksmīgi piemeklējuši aktierus nepieciešamajām lomām un aktieri patiesi iejutušies šajās lomās, kā arī veikmīgi tās ir notēlojuši. Kā labākos gribētos atzīmēt Daini Ozoliņu un Ausmu Ziemeli, kuri attēloja Maigas un Jančuka lomas. Pēc manām domām, šis pāris piedeva seriālam "rozīnīti" un to padarīja vēl komiskāku. Gribētos pieminēt arī Indru Rogu, kura veiksmīgi tāloja divas atšķirīgas lomas - māsas dvīnes Valēriju un Viktoriju. Šīs it kā arēji tik līdzīgās, bet reizē atšķirīgās sievietes.
Arī pārējo lomu atveidotāji lielākoties lieliski veica savu darbu un patiesi iepriecināja skatītājus. Izdzirdot tādus aktieru vārdus kā Ģ.Jakovļovs, I.Roga, J.Skanis, H.Dancberga, U.Dumpis, I.Vazdika u.d.c. ir skaidrs, ka seriālā ir piedalījušies vieni no pieredzējušākiem Latviešu aktieriem. Tādēļ raksturojot aktieru darbu, varu pieminēt tikai labāko. 
Atšķirība no citiem seriāliem -  Latvijā veidotie seriāli ir ļoti atšķirīgi no dažādiem meksikāņu, brazīļu, argentīniešu un arī amerikāņu seriāliem. Latviešu seriālos tiek attainota vienkāršo cilvēku dzīve. Arī seriālu varoņi ir vienkāši, atšķirībā, piemēram, no amerikānu seriāliem, kur galveno lomu atviedotāji ir bagāti un ietekmīgi cilvēki. Seriālā "Dzīvoklis" tiek attainota, atbilstoši Latvijas apstākļiem, viduvējas ģimenes dzīve, ar visādām vienkāršam ģimenes dzīves problēmām, pārpratumiem un ikdienišķiem notikumiem. Ārzemju seriālos lielākoties sižets ir nereāls, kur vis ir sadalīts labajos un sliktajosun labie seriāla pēdējā sērijā vienmēr uzvar. Šis standara variants ir apnicīgs un arī neinteresants. Protams, neuzskatu, ka visi ārzemju seriāli tiek veidoti pēc šāda principa, lai gan latīņamerikas seriāliem ir šāda tendence. Piemēram seriālos "Hamelionu rotaļas", "Beverlihilza", gan arī daudzos meksikāņu seriālos varoņi ir netikai turīgi un ietekmīgi cilvēki, bet visbiežāk miljonāri. Būtiska pažīme neviens nekur nestrādā, neko nedara, bet visiem ir daudz naudas, greznas mājas un jaunas mašīnās. Salīdzinājumā ar seriālu "Dzīvoklis", kur varoņi ir vienkārši cilvēki un viņiem nekas tāds nepieder.Arzemju seriālos galvenās problēmas ir saistītas ar mīlestību, greizsirdību, vardarbību, arī narkotikām. Seriālā "Dzīvoklis" varoņiem ir sadzīviskas problēmas, kuras tiek attēlotas ar humoru. Laiz spilgtāk būtu iespējams salīdzināt seriālu "Dzīvoklis" ar ārzemju seriāliem, esmu izveidojusi šādu tabulu:


problēma
Ārzemju seriāli
Seriāls "Dzīvoklis"
Galvenās darbības vietas
Viesistabas, halles, kabineti, pieņemšanas istabas, biblotekas
Virtuve, koridoris varoņu dzīvojamās istabas, ar pavisam vienkāršām mēbelem (diezgan vecmodīgām)

Galvenās problēmas
Mīļestība, grizsirdība, seks, grūtniecība, narkotikas
Savstarpējās attiecības, sadzīves problēmas, sastībā gan ar pārtiku u.c. ikdienišāķam lietām

Varoņu ārējais izskats
Izskats vienmēr perfekts- moderns apģērbs, ideāzlas frizuras, nevaionojams grims, apģērbs praktiski nekad neatkārtōjās, vīrieši pārsvarā staigā uzvalkos (arī mājas apstākļos)

Ārēji vienkārši, ikdienišķš apģērbs, lielākoties vienkāršanas frizuras, varoņiem bieži atk;artojas viens un tas pats apģērbs
Sarunvaloda
Pārsvarā oficiāla, diezgan samākslota. Tiek lietoti tādi vārdi kā kundze, mis, kungs, misters (piem. Misters Foristers, Forestera kundze)

Varoņi lieto dažādus žargonus arī dažus lamu vārdus. Valodas stils - latvisks. Tiek lietotas diezgan daudz iesaukas
Varoņu raksturīgākā pazīmess
Sievietes - profesionāles jebkurā jautājumā. Vīrieši - lielākoties jūtīgi, bieži raud.
Varoņi ļoti emocionāli par jebkuru sīkumu ir gatavi uz slepkavību.
Bieži dzirdama frāze:"Man ar tevi jārunā"
Varoņi nekur nestrādā, bet ir ļoti bagāti.

Varoņi vienkārši cilvēki, ar latviešiem raksturīgām ikdienišķām problēmām un dzīves gaitām. Sievietes netiek raksturotas kā profesionālas, bet lielākoties kā mājsaimnieces. Seriālā nev visu varošu varoņu, nav arī bagātnieku, bet gan lielākā daļa tiek raksturoti kā vidusslānis vai pat trūcīgi cilvēki.
 
Kopiespaids - Kopumā seriāls atstāj labestīgu iespaidu, atšķirībā no daudziem amerikāņu un citu valstu seriāliem, kur lielākoties tiek attainota vardarbība. Seriāls atšķiras ar savu vienkāršību, neparasto sižetu un interesanto humoru. Labu iespaidu atstāj arī aktieru valoda, kura ir izteikti latviska, atšķirībā no citiem ārzemju seriāliem, kur sarunas tiek tulkotas. Ir interesanti vērot vienkāršu cilvēku ikdienas raizes un priekus, uzskatu, ka latviešu skatītājs var pielīdzināt varoņus dzīvi savai ikdienai. Varoņi ir vienkārši un atgādina parastu latviešu cilvēku. Seriāls māca prast pasmieties arī par savām kļudām.
Ir interesanti salīdzināt aktieru darbu un teātra skatuves un seriālā, jo visi aktieri vairāk vai mazāk ir redzēti teātra izrādēs. Ja lielākā daļa seriālu, pēc to noskatīšanos rada sasprindzinājumu, tad seriālu "Dzīvoklis" var skatīties kā atpūtu, lai atslabinātos pēc ikdienas darba. Seriāla varoņi rada mājīgu un gaišu atmosfēru.
Pēc manām domām šis seriāls "Dzūvoklis" ir bijis viens no veiksmīgākākajiem Latvijā veidotajiem seriāliem, kurš patiešam iekarojis skatītāju popularitāti. 

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru