MMPI analīze.
Sieviete, 31g.


Skalā L T=47  Šī skala norāda un to, ka rezultāti var tikt analizēti, jo nav tendences pasniegt sevi vēlamā veidā. Skalā F T=75, tātad rezultāti var tikt analizēti, bet augstais rezultāts, manuprāt varētu norādīt uz tieksmi žēloties, parādīt savas situācijas traģiskumu, jo man sadarbojoties ar šo sievieti tāds iespaids par viņu radās. Skalā K T=49 un F-K >11,  tad rezultāti var tikt analizēti. Starpība ir ar + zīmi, kas norāda uz savu simptomu pārspīlēšanu, kas sakrīt ar manis novēroto un iepriekš izteikto minējumu.


1.skala – hipohondrija, superkontrole.
T=55, kas norāda uz T=74, kas norāda uz jūtīgumu, uzmanības pievēršanu negatīviem signāliem, vairīšanās no neveiksmēm, kļūdām tendenci.
8.skala – šizofrēnija, autizācija, individualitāte.
T=77, kas norāda uz šizoīda sindroma robežstāvokli – kontakta ar realitāti mazināšanos,.
2. skala – depresija, trauksme, pesimisms.
T=61, kas norāda ka konkrētajā  - testa veikšanas brīdī nav depresijas, pesimisma,  bijis vidējs  trauksmes līmenis, rezultāts norāda uz aktivitāti, enerģiskumu, sabiedriskumu, augstu pašvērtējumu.
3.skala – histērija, emocionālā labilitāte, trauksmes izsaucošā faktora izstumšana.
T=62, kas norāda uz emocionālu briedumu, noturīgu pašvērtējumu. Nav noviržu no normas.
4.skala – psihopātija, emocionālā sasprindzinājuma realizācija uzvedībā.
T=100, kas varētu norādīt uz spēcīgi izteiktu tendenci uz asociālu rīcību, izteiktām grūtībām kontrolēt savu rīcību, rīcības impulsivitāti, neprognozējamu uzvedību, tendenci uz konfliktiem un pārdzīvojumiem, vieglu aizkaitināmību. Pazīstot šo sievieti, to visu varētu patiešām attiecināt, bet manuprāt, šajā skalā izpaužās pārspīlēšana, par, ko runāts sākumā. 


5.skala – sievišķība.
T=45, kas norāda, ka neiezīmējas tādas iezīmes kā dominēšana, agresija, parādās zināma tendence uz  pakļāvību, izteiktakus maigums. Bet īpašu noviržu no normas nav.
6.skala – paranojalitāte, afektu rigiditāte, rigiditāte.
T=85, kas norāda uz tendenci uzkrāt afektus, apkārtējo uztvert ar aizdomām, egocentriskumu, jūtīgumu pret jebkuru netaisnību, grūtībām piemēroties jauniem apstākļiem, tā kā arī 8.skala ir paaugstināta, tad tas varētu norādīt uz paranoidālām iezīmēm.
7.skala – psihostēnija, trauksme.
T=74, kas norāda uz jūtīgumu, uzmanības pievēršanu negatīviem signāliem, vairīšanās no neveiksmēm, kļūdām tendenci.
8.skala – šizofrēnija, autizācija, individualitāte.
T=77, kas norāda uz šizoīda sindroma robežstāvokli – kontakta ar realitāti mazināšanos, nespēju izprast. Iespējams. Arī šeit vērojams pārspīlējums.
9.skala – trauksmes noliegšana, hipomaniakālas ievirzes, hipomānija, optimisms.
T=60, kas norāda uz aktivitāti, piepaceltām emocijām, labprāt veido attiecības, nenoliedz savu trauksmi.
 0.skala –intraversija – ekstraversija.
T=65, kas norāda uz gatavību veidot attiecības, sabiedriskumu, atklātību, bet tikpat lielā mērā – iekšēju diskomfortu, , pārdzīvošanu par neizveidotiem kontaktiem.


Profils.
Skalas L,F,K norāda, ka rezultāti ir ticami un var tikt interpretēti un analizēti.
4.*
6.”
7.8.`
3.0. –
1./
5.:
Redzams, ka virs atzīmes 90 atrodas  4. skala, kas norāda uz grūtībām kontrolēt savu rīcību, , uzvedības impulsivitāti, neprognozējamību, vieglu aizkaitināmību. Virs atzīmes 80 atrodās 6. skala, kas norāda uz tendenci uzkrāt afektus, apkārtējo uztvert ar aizdomām, egocentriskumu, jūtīgumu pret jebkuru netaisnību, grūtībām piemēroties jauniem apstākļiem, tā kā arī 8.skala ir paaugstināta, tad tas varētu norādīt uz paranoidālām iezīmēm. Virs atzīmes 70 atrodās 7. un 8. skalas, kas norāda uz jūtīgumu, uzmanības pievēršanu negatīviem signāliem, vairīšanās no neveiksmēm, kļūdām tendenci, šizoīda sindroma robežstāvokli – kontakta ar realitāti mazināšanos. Tas manuprāt, varētu būt arī pārspīlēts, jo pārspīlēšanas iespēja. parādījās arī sākuma skalās un manis novērotajā..
Kopumā parādās tādas iezīmes kā stēnisks reaģēšanas veids, kad dominē uzbudinājums, aktivitāte, kā arī ievirzes uz agresīvām reakcijām, eksplozīvs reaģēšanas veids, iekšējas pretrunas – agresīvo reakciju kontrole,  iekšēja trauksme, sasprindzinājums.
 Pārējās skalas iekļaujas normas robežās un kompensē iepriekšminētās iezīmes.  


 


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru