MMPJ analīze.


MMPJ analīze.

Vīrietis, 21g.v.


Skalā L T=40  Šī skala norāda un to, ka rezultāti var tikt analizēti, jo nav tendences pasniegt sevi vēlamā veidā. Skalā F T=58 ,tātad rezultāti var tikt analizēti. Skalā K T=65 un F-K >11, tad rezultāti var tikt analizēti.


1.skala – hipohondrija, superkontrole.
T=66. Šis rezultāts norāda, ka šim cilvēkam ir raksturīgs normāls somatizācijas līmenis, normāla paškontrole.
2. skala – depresija, trauksme, pesimisms.
T=70, kas norāda, ka šim cilvēkam ir paaugstināts trauksmes stāvoklis, taču spriežot pēc kopējā profila, tas varētu izpausties kā pārlieka aktivitāte, enerģiskums. Iespējams, ka uz šo cilvēku neiedarbojas uzmundrinājumi, viņā nav izteiktas vēlmes uzvarēt.
3.skala – histērija, emocionālā labilitāte, trauksmes izsaucošā faktora izstumšana.
T=68, kas norāda uz emocionālu briedumu, noturīgu pašvērtējumu. Nav noviržu no normas.
4.skala – psihopātija, emocionālā sasprindzinājuma realizācija uzvedībā.
T=68, kas norāda uz aktivitāti, meklējošu dzīves pozīciju, spēju konkurēt, kontrolēt savu rīcību, pašpārliecinātību. Stresu rada ārēja kontrole, ietekme. Nav noviržu no normas. 
5.skala – vīrišķība.
T=67, kas norāda, ka neiezīmējas tādas iezīmes kā dominēšana, agresija, kā arī neparādās tādas īpašības kā pakļāvība, izteikts maigums. Nav noviržu no normas.6.skala – paranojalitāte, afektu rigiditāte, rigiditāte.
T=55, kas norāda uz mērķtiecīgumu, pietiekamu pacietību,  racionālām prāta spējām, veselīgu skepsi, tendenci uz greizsirdību. Šī skala profīlā ir viszemākā, taču atrodas normas robežās.
7.skala – psihostēnija, trauksme.
T=60, kas norāda uz atbildības sajūtu, jūtīgumu pret citu emocionālo noskaņu, bezkonfliktu un mierīgām, līdzsvarotām attiecībām, kā arī jūtīgumu pret vides maiņu.
8.skala – šizofrēnija, autizācija, individualitāte.
T=61, kas norāda uz analītisku domāšanas stilu, noslieci uz introspekciju, zināmu radošumu, oriģinalitāti spriedumos, izskatā, izvēlīgumu kontaktu dibināšanā, orientāciju uz intuīciju, grūtībām pieņemt sabiedriskās normas, augstu pretenziju līmeni.
9.skala – trauksmes noliegšana, hipomaniakālas ievirzes, hipomānija, optimisms.
T=68, kas norāda uz dzīvesprieku, aktivitāti un pozitīvu pašvērtējumu. Nedaudz piepaceltas emocijas, kas sasaucās ar 2. skalu.
0.skala –intraversija – ekstraversija.
T=48, kas norāda uz to, ka viegli veido attiecības, ir sabiedrisks, atklāts.


Profils.
Skalas L,F,K norāda, ka rezultāti ir ticami un var tikt interpretēti un analizēti.
 2.`
 1.,3.,4.,5.,8.,9. -
6.,7. /
0 :
1:6:21
Redzams, ka uz atzīmes 70 atrodas  2. skala, kas norāda uz tendenci šim cilvēkam ir paaugstināts trauksmes stāvoklis, taču spriežot pēc kopējā profila, tas varētu izpausties kā pārlieka aktivitāte, enerģiskums. Iespējams, ka uz šo cilvēku neiedarbojas uzmundrinājumi, viņā nav izteiktas vēlmes uzvarēt.. Zem atzīmes 40 atrodas 0. skala, kas norāda nevis uz novirzi no normas, bet gan uz izteiktāku ekstraversiju.
Kopumā profils atrodas normas robežās bet lielākā daļa skalas atrodas robežās starp 60 un 70. Tas norāda uz iespējamu robežas tuvumu starp normu un adaptācijas grūtībām. Visaugstākās ir skalas 2 (70) un 9 (69) kas varētu norādīt uz garastāvokļa maiņām.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru