MMPJ analīze. 2


MMPJ analīze.

Sieviete, 46g.v.


Skalā L T=50  Šī skala norāda un to, ka rezultāti var tikt analizēti, jo nav tendences pasniegt sevi vēlamā veidā. Skalā F T=65 ,tātad rezultāti var tikt analizēti. Skalā K T=62 un F-K >11, tad rezultāti var tikt analizēti.


1.skala – hipohondrija, superkontrole.
T=64. Šis rezultāts norāda, ka šai sievietei ir raksturīgs normāls somatizācijas līmenis, normāla paškontrole.
2. skala – depresija, trauksme, pesimisms.
T=62, kas norāda ka šim cilvēkam ir normāls trauksmes līmenis un nav tendences uz depresiju.
3.skala – histērija, emocionālā labilitāte, trauksmes izsaucošā faktora izstumšana.
T=51, kas norāda uz emocionālu briedumu, noturīgu pašvērtējumu. Nav noviržu no normas, taču iespējama nosliece uz intraversiju, spontanitātes trūkums.
4.skala – psihopātija, emocionālā sasprindzinājuma realizācija uzvedībā.
T=56, kas norāda uz aktivitāti, meklējošu dzīves pozīciju, spēju konkurēt, kontrolēt savu rīcību, pašpārliecinātību. Stresu rada ārēja kontrole. Spēja saglabāt mērķus, uzvedība noturīga, iespējams aspontāna. Kopumā nav noviržu no normas. 
5.skala – sievišķība.
T=52, kas norāda, ka neparādās tādas iezīmes kā dominēšana, agresija, kā arī neparādās tādas īpašības kā pakļāvība, izteikts maigums. Nav noviržu no normas.
6.skala – paranojalitāte, afektu rigiditāte, rigiditāte.
T=74, Šī skala profīlā atrodas robežstāvoklī, kas norāda uz robežu starp mērķtiecīgumu, pietiekamu pacietību, racionālām prāta spējām, veselīgu skepsi un afektu uzkrāšanu, aizdomīgu apkārtējā uztveri. Iespējama vēlme kritizēt, augstprātība.

7.skala – psihostēnija, trauksme.
T=67, kas norāda uz atbildības sajūtu, jūtīgumu pret citu emocionālo noskaņu, bezkonfliktu un mierīgām, līdzsvarotām attiecībām attiecībām, kā arī jūtīgumu pret vides maiņu.
8.skala – šizofrēnija, autizācija, individualitāte.
T=57, kas norāda uz analītisku domāšanas stilu, noslieci uz introspekciju, zināmu radošumu, oriģinalitāti spriedumos, izskatā, izvēlīgumu kontaktu dibināšanā, orientāciju uz intuīciju, grūtībām pieņemt sabiedriskās normas, augstu pretenziju līmeni.
9.skala – trauksmes noliegšana, hipomaniakālas ievirzes, hipomānija, optimisms.
T=58, kas norāda uz dzīvesprieku, aktivitāti un pozitīvu pašvērtējumu.
0.skala –intraversija – ekstraversija.
T=55, kas norāda uz to, ka viegli vedo attiecības, ir sabiedriska, atklāta.


Profils.
Skalas L,F,K norāda, ka rezultāti ir ticami un var tikt interpretēti un analizēti.
 6.`
 1.,2.,7. -
3.,4.,5.,8.,9.,0.  /
4:10:19
Redzams, ka virs atzīmes 70 atrodas  6. skala, kas norāda uz robežu starp mērķtiecīgumu, pietiekamu pacietību, racionālām prāta spējām, veselīgu skepsi un afektu uzkrāšanu, aizdomīgu apkārtējā uztveri. Iespējama vēlme kritizēt, augstprātība
Kopumā profils atrodas normas robežās bet lielākā daļa skalas atrodas robežās starp 50 un 60.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru