Pārrunas ar uzņēmuma vadītāju par komandējuma akceptu. 

 

Darbības laiks:             jūnija pirmā nedēļa

Darbības vieta:             juridiskais birojs
Darbības dalībnieki:     2 advokāti, 1 māklere, 2 advokāta palīgi
Darbības mērķis:          komandējuma brauciens uz Vāciju
Darbības veids:            pārrunas ar biroja vadītāju, zv. advokātu

Šeit tiks apskatīti 4 vadītāja, šajā gadījumā zv. advokāta, tipi. Es, advokāts, kā menedžeris (man pakļauti ir adv. palīgi, otrs advokāts un māklere), centīšos atrast pareizo pieeju vadītājam, lai pārliecinātu to ļaut mums doties komandējumā uz Vāciju. Vācijas komandējuma programmā būtu paredzēti nedēļu ilgi kursi, bet pa vakariem ekskursijas un atpūta. Komandējuma apmaksai tiktu izmantota firmas nauda.
Darbība norit sekojoši:
es, advokāts, eju pie sava priekšnieka, lai vestu pārrunas ar viņu par brauciena nepieciešamību.
Mans uzdevums ir ar t.s. nelielu monologu pārliecināt vadītāju atļaut mums braukt uz Vāciju kā arī finansēt šo ceļojumu.

Zv. advokāts tiek apskatīts kā 4 veidu persona: pēc 4 vadītāja tipiem.

Vadītājs:           analītiķis
Monologs:        Mūsu firmai būtu dots liels ieguldījums, ja mēs, Jūsu darbinieki, varētu izglītoties arī ārzemēs. Daudzējādā ziņā tas vēlāk atmaksātos ar uzviju, jo mēs Vācijā varētu apgūt Rietumeiropas cilvēku izslavēto iniciativitāti, kas manāmi uzlabotu mūsu darbu. Tas tādēļ, ka ar iniciatīvas izrādīšanu mēs padarītu aktīvāku firmas darbu, ātri apgūstot jaunas jomas un meklējot jaunas iespējas. Tas savukārt atbrīvotu Jūs no liekām pārdomām un stresa, lai sagādātu mūsu firmai klientus, ar to nodarbotos mūsu komanda. Tāpat šis ārvalstu uzņēmumu apmeklējums mums ļautu apgūt arī modernās laika plānošanas metodes, kā arī darbu sadalīšanas efektivitāti. Tas tiks panākts gan ar datoru, gan ar interneta palīdzību. Darbinieku darba grafika apskate Jūs atbrīvotu no apgrūtinošās atsevišķu darbinieku kontroles nepieciešamības, bet atvieglotu sīkumu koordinēšanu ikdienas darbā.
                        Faktiski brauciena izmaksas un organizēšanas aspekti jau ir izpētīti un sakārtoti tā, lai mēs iztērētu pēc iespējas mazāk uzņēmuma finanses, kā arī neiekavētu darbu. Jūsu iespējamo lēmumu mēs novērtēsim, bet tāpat arī vēlamies teikt, ka mēs, kā darbinieki, kuri vēl savai firmai tikai labu, uzskatām: šis komandējums stiprinātu mūsu uzņēmuma darbinieku zināšanu bāzi un aktivizētu jaunu risinājumu meklēšanu un firmas pieaugumu. Jūsu pozitīvo lēmumu mēs novērtēsim ar pateicību.

Vadītājs:           vadošais
Monologs:        Esmu atnācis runāt par Vācijas braucienu. Mēs esam izpētījuši situāciju un te ir rezultāts: šis brauciens ne tikai netraucēs mūsu darba procesu, bet gan palīdzēs uzlabot darba rezultātu, efektīvāk valdot pār biroja darbu un veidojot savu darba menedžmentu. No tā var secināt, ka tas stipri ietaupītu darba veikšanas laiku, tā padarot ikdienas darbu firmā efektīvāku un rezultatīvāku. Mēs esam domājuši par tādu alternatīvu, kā datortīkla ieviešanu mūsu firmā. Tas Jums ļautu mūsu darbu koriģēt, netērējot laiku, apstaigājot katru darbinieku. Mēs šo ideju smēlāmies no Jūsu iniciatīvas censties vadīt mūsu kolektīvu efektīvāk un taupot laiku. Jebkuru Jūsu viedokli mēs novērtēsim un uzklausīsim.Vadītājs:           atbalstošais
Monologs:        Esmu nācis pie Jums kolektīva vārdā kā pie personības, kuru mēs dziļi cienām un kuras domas uzklausām. Kā Jūs zināt, 5 mūsu firmas darbiniekiem ir pavērusies iespēja aizbraukt uz Vāciju uz nedēļas komandējumu. Kā mūsu uzņēmuma ilggadēji darbinieki, no kuriem 3 strādā jau no uzņēmuma darbības pirmsākumiem, mēs domājam, ka rietumvalstu darba pieredzes apguve ļautu mums labāk sastrādāties, tā padarot darbu birojā gan rezultatīvāku, gan arī sociāli patīkamāku, tā kā Eiropā liels uzsvars tiek likts uz sociālo attiecību izpēti birojā. Mēs kā iniciatīvu varētu likt priekšā dažus risinājumus, kas atvieglotu darba un darba laika organizēšanu, kas stipri atvieglotu attiecības starp Jums un mūsu kolektīvu: firmas datortīkls, datorizēts laika menedžments, kā arī katra darbinieka individuāls darbs, kā arī tā attiecīgs novērtējums. Jums vairs nebūtu jākoriģē mūsu darbs tieši, bet gan jāievelk tikai līnijas, kas Jūsuprāt, varētu vest uz labiem rezultātiem. Tāpat tas arī novērstu neparedzētu situāciju veidošanos un stresa ietekmi uz darbiniekiem.
                        Bez tam, šis Vācijas apmeklējums ir arī sava veida atvaļinājums, jo pa vakariem mums ir pardzētas ekskursijas, kas paplašinātu arī mūsu redzesloku, palīdzētu iepazīt citas kultūras.
                        Domāju, finansu jautājums šajā gadījumā nevarētu būt izšķirošais, jo visiem ir zināms, kā Jūs rūpējaties par darba apstākļiem un darba atmosfēru. Katrā gadījumā, jautājums par komandējuma izmaksām jau ir izskatīts un var teikt, situācija ir mums par labu. Jūsu lēmumu mēs labprāt apspriestu kopā ar Jums. Esam pārliecināti, ka Jūs to pieņemsiet, rūpējoties par mūsu kolektīvu.

Vadītājs:           iniciatīvais
Monologs:        Labdien! Atnācu aprunāties ar Jums par mums atklājušos iespēju izglītoties Vācijā. Mēs ļoti novērtējam Jūsu lielo ieguldījumu firmas darbībā un darba organizēšanā. Jāsaka, ka Jūsu darbība iedvesmoja mūs censties pašiem izglītoties tādās jomās, kā laika menedžments, darba organizēšana un biroja darbs vispār, lai turpmāk mūsu firmā nekad nerastos neparedzētas situācijas, kas rada darbiniekiem stresu un Jums rūpes par problēmsituācijas pārvarēšanu. Mēs jau redzam mūsu firmas produktivitāti augam, jo darba laika organizēšana sniegtu mums iespēju Jūsu uzņēmuma produkcijas apjomus palielināt agrāk varbūt pat neiespējamā progresijā.
Jūs zināt, ka bieži mūsu birojā izceļas konflikti un problēmas, kas visbiežāk rodas, ja darbinieki nav sastrādājušies un nav laikus parūpējušies par to, lai šādas situācijas neizveidotos. Tieši tādēļ apmācība ārzemēs, kas, kā zināms, ir vērsta tieši vairāk uz kolektīva darbu, palīdzētu mums sastrādāties un vienoti sasniegt arī daudzkārt labāku rezultātu. Jāpiebilst, ka tieši datortīkls ļoti palīdzētu šādā kolektīva darbā, kā arī atvieglotu Jums darbinieku koriģēšanas darbu.
Mēs esam ļoti novērtējuši Jūsu firmu un Jūs kā vadītāju, un vēlētos nākotnē Jums atvieglot pūles, tajā pašā laikā saglabājot produktivitāti un pat paaugstinot to.
Finansu jautājums šī brauciena sakarā ir jau izpētīts un ar šo es Jums viņu arī nododu. Kā redzams, firmai finansēšana zaudējumus nerada. Jebkurā gadījumā, ja arī Jūs braucienam nepiekrītat, Jūsu lēmums tiks uzskatīts par pareizāko.

Manuprāt, katram no šiem tipiem var stāstīt to pašu informāciju, tikai ar citiem vārdiem un citu izteiksmi, zinot šī konkrētā cilvēka vājās vietas. Kā šeit redzams, visi šie vadītāju tipi gan ir vienoti tajā, ka visiem patīk darba novērtējums vai tā uztveršana par svarīgu, kā arī firmas darbinieku aktivitāte.
Šeit vienīgi stipri atšķiras tas runas veids, kādā var atskaitīties iniciatīvajam vadītājam, un kā var diskutēt ar atbalstošo vadītāju.
Tomēr viss ir atkarīgs no tā, cik ilgi pie konkrētā vadītāja cilvēks ir strādājis un kādas ir bijušas viņu attiecības laikā pirms šīs sarunas.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru