Pieauguša cilvēka psiholoģiskā izpēte.


Protokols Nr. 4.
Pieauguša cilvēka psiholoģiskā izpēte.Demogrāfiskie dati.

Vārds ……………...Artis

Dzimšanas dati ……23.11.73.

Nodarbošanās …….. Strādā  apdrošināšanas firmā par ekspertu, papildus                 studē jurispodenci 3.kursā, neklātienē. Iegūta  mākslinieciskā galdnieka profesija.

Uzmanības pārbaude.


1.     Landolta gredzeni.
Min.
N
n
P
K
1.
106
6
5,7
0,95
2.
107
6
5,6
0,89
3.
102
7
6,9
0,87
4.
82
2
2,3
0,95
5.
94
6
6,4
0,88
6.
113
9
7,8
0,85
Vid.
100,7
6
5,8
0,90

Secinājumi.
v Optimālais darba temps tiek atrasts uzreiz.
v Darba temps ir vienmērīgs un samērā augsts.
v Labas koncentrēšanās spējas un samērā augsta precizitāte saglabājas visu testa veikšanas laiku.

1.     Mjunstenberga metode.
Tieši 2 min. tiek izskatīts viss teksts. Izlaisti  3 lietvārdi un 3 īsie darbības vārdi.

Secinājumi.
v Augsts darba temps arī pie traucējumiem.
v Samērā labi koncentrēšanās rādītāji traucējumu gadījumā.

Secinājumi par uzmanību.
v Optimālais darba temps tiek atrasts uzreiz.
v Darba temps ir vienmērīgs un samērā augsts.
v Labas koncentrēšanās spējas un samērā augsta precizitāte saglabājas visu testa veikšanas laiku.
v Augsts darba temps arī pie traucējumiem.
v Samērā labi koncentrēšanās rādītāji traucējumu gadījumā.
Atmiņas pārbaude.


1.     20 vārdu iegaumēšanas tests.
Vārds/atk.reize
1
2
3
4
5
Ilgst.
Politika
+
+
+
+
+
+
Kapitulācija
-
-
+
+
+
+
Mīlestība
+
+
+
+
+
+
Pārveidojums
-
+
-
+
+
-
Ironija
-
-
+
+
+
-
Dedukcija
+
+
+
+
+
+
Tehnoloģija
-
+
+
+
+
+
Izmisums
-
-
-
+
+
-
Ilūzija
-
+
-
+
+
+
Varbūtība
-
-
+
+
+
+
Disputs
-
+
+
+
+
+
Humānisms
+
+
-
-
+
+
Motovācija
+
-
+
+
+
+
Leģenda
+
+
+
+
+
+
Monopols
+
+
+
+
+
+
Šaubas
+
+
+
+
+
+
Paradums
-
-
+
+
+
-
Ģenētika
+
+
+
+
+
+
Satraukums
+
+
+
+
+
+
Domāšana
+
+
+
+
+
+
kopā
55%
70%
80%
95%
100%
80%

          Pirmajā reizē tiek reproducēti 55% vārdu, kas ir labs rezultāts. Ar katru nākošo atkārtojuma reizi, mācāmība pakāpeniski aug un 5 atkārtojuma reizē reproducēti visi vārdi.Secinājumi.
v Artim ir ļoti laba  un precīza īslaicīgā un ilgstošā mehāniskā verbālā atmiņa.
v Mācāmība aug samērā strauji.

2.Asociatīvā atmiņa ar paša veidotu balsta vārdu.

Nr.
Dotais vārds
Izvēlētais vārds
1
Atļauja
Aizliegums   +
2
Iztēle
Fantāzija       +
3
Noskaņojums
Garastāvoklis    +
4
Slēdziens
Secinājums     +
5
Ticamība
Procenti          +
6
Intuīcija
Nojauta           +
7
Pārliecība
Ticība              +
8
Izturība
Spēks              + 
9
Jēdziens
Nozīme           +
10
Darbība
Virzība            +
11
Atruna
                    +  
12
Telpa
Birojs               +
13
Būtne
Radība              +
14
Likums
Noteikumi         +
15
Vientulība
Tukšums           +
16
Spējas
Prasmes            +
17
Iegaumēšana
Atcerēšanās      +
18
Indukcija
Dedukcija         +             
19
Sacerējums
Domas               +
20
Relativitāte.
Fizika                 +

Kopā
                  100%    


Secinājumi.
v Arta paša veidotās asaciācijas ir pietiekoši stipras,lai reproducētu 100 % vārdus.
v Asociācijas, galvenokārt ir vispārpieņemtas, acīmredzot pieņemtas kā subjektīvās.

2.     Operatīvā atmiņa, izmantojot redzes kanālu.
Pilnīgi precīzi reproducēti  14 no 15 piedāvātajām punktu kombinācijām.

Secinājums.
v Artim ir ļoti laba, precīza redzes atmiņa.


Secinājumi par atmiņu.

v Artim ir Loti laba  un precīza īslaicīgā un ilgstošā mehāniskā verbālā atmiņa.
v Mācāmība aug samērā strauji.
v    Arta paša veidotās asaciācijas ir pietiekoši stipras,lai reproducētu 100 % vārdus.
v  Asociācijas,galvenokārt ir vispārpieņemtas, acīmredzot pieņemtas kā subjektīvās.
v  Artim ir ļoti laba, precīza redzes opereratīvā atmiņa.Domāšanas pārbaude.

1.     Ravēna tests.
Sēr./
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Ko-
A
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
100%
B
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
100%
C
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
100%
D
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
100%
E
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
+
83.3%
kopā
96.75Secinājumi.
v Artim ir adekvāta formas, lieluma un izvietojuma uztvere gan vienas, gan daudzpazīmju sistēmā.
v Ir ļoti labas spējas analizēt raksta iekšējo telpisko struktūru.
v Ir prasme salīdzināt un analizēt pazīmes, sintezēt veselo.
v  Ļoti labi attīstīta spēja atklāt pazīmju savstarpējo kvantitatīvo un telpisko loģiku.
v Ir attīstīta spēja atrast pazīmju kombinēšanās loģiku un šo kombināciju variāciju loģiku.
v Artim ir ļoti ir dinamiska domāšana.

2.     Skaitliskās analoģijas.
No 35 piemēriem precīzi veikti 33, jeb  94.3%.
Secinājums.
v Ļoti labas loģiskās (matemātiskās) analīzes spējas.

3.     Vārdu izslēgšana.
Precīzi veikti 12 no 15 piemēriem.(80%).
Secinājums.
v Samērā labas verbāli loģiskās analīzes spējas, būtisko pazīmju izdalīšanas spējas.

4.     Sinonīmi.
Kad piedāvāju atrast sinonīmus bez dotām atbildēm, Artis varēja nosaukt tikai dažus, sakot, ka viņam katrs no šiem vārdiem ir pats par sevi, neatkarīgs, ka viņš nevar to izpildīt. Tad, lai saprastu, vai Artim ir zināma šo vārdu nozīme, piedāvāju atbildes variantus.

Nr.
Piedāvātais vārds
Izvēlētais sinonīms.
1.
anulēšana
atcelšana
2.
ideāls
pilnība
3.
arguments
uzskats
4.
mīts
teiksma
5.
amorāls
netikumisks
6.
etalons
paraugs
7.
sociāls
sabiedrisks
8.
gravitācija
pievilkšanās
9.
agrārs
Saistīts ar zemi
10.
eksports
izvešana
11.
efektīvs
sekmīgs
12.
negatīvs
noraidošs
13.
progresīvs
intelektuāls
14.
morāle
ētika
15.
subjektīvs
personisks
16.
sentimentāls
jūtīgs


100%


Secinājums.
v Artim  ir sapratne par šo jēdzienu nozīmi, lai gan vārdu krājumā nav pietiekoši daudz jēdzienu, lai bez atbildes variantiem izvēlētos sinonīmus.

Secinājumi par domāšanu.
v Artim ir adekvāta formas, lieluma un izvietojuma uztvere gan vienas, gan vairāku pazīmju sistēmā.
v Ir ļoti labas spējas analizēt raksta iekšējo telpisko struktūru.
v    Ir prasme salīdzināt un analizēt pazīmes, sintezēt veselo.
v     Ļoti labi attīstīta spēja atklāt pazīmju savstarpējo
kvantitatīvo un telpisko loģiku.
v    Ir attīstīta spēja atrast pazīmju kombinēšanās loģiku un šo kombināciju variāciju loģiku.
v    Artim ir ļoti ir dinamiska domāšana attiecībā uz telpas, lieluma, izvietojuma un formas uztveri.
v    Ļoti labas loģiskās (matemātiskās) analīzes spējas.
v    Samērā labas verbāli loģiskās analīzes spējas, būtisko pazīmju izdalīšanas spējas.
v    Lai gan vārdu krājumā nav pietiekoši daudz jēdzienu, lai bez atbildes variantiem izvēlētos sinonīmus, Artim  ir sapratne par sarežģītāku jēdzienu nozīmi.         
Kopsecinājums.

Artis ir nepilnus 25 gadus vecs.  Strādā  apdrošināšanas firmā par ekspertu, papildus studē jurispodenci 3.kursā, neklātienē. Iegūta  mākslinieciskā galdnieka profesija.
          Uzmanības testā  optimālais darba temps tiek atrasts uzreizun tas ir
vienmērīgs un samērā augsts.Labas koncentrēšanās spējas un samērā augsta precizitāte saglabājas visu testa veikšanas laiku. Augsts darba temps arī pie traucējumiem un samērā labi koncentrēšanās rādītāji arī traucējumu gadījumā.
          Artim ir ļoti laba  un precīza īslaicīgā un ilgstošā mehāniskā verbālā atmiņa. Mācāmība aug samērā strauji. Arta paša veidotās asaciācijas ir pietiekoši stipras, lai reproducētu . Arta veidotās asociācijas, galvenokārt ir vispārpieņemtas, acīmredzot pieņemtas kā subjektīvās.
Artim ir ļoti laba, precīza redzes opereratīvā atmiņa, iespējams tā ir “uztrennēta” mācoties par galdnieku.
          Tikai no šiem veiktajiem testiem ir samērā grūti precīzi izdalīt vadošo atmiņas veidu, bet kopumā artim ir laba atmiņa.
Artim ir adekvāta formas, lieluma un izvietojuma uztvere gan vienas, gan vairāku pazīmju sistēmā. Ir ļoti labas spējas analizēt raksta iekšējo telpisko struktūru un prasme salīdzināt un analizēt pazīmes, sintezēt veselo. Ļoti labi attīstīta spēja atklāt pazīmju savstarpējo    kvantitatīvo un telpisko loģiku, kā arī spēja atrast pazīmju kombinēšanās loģiku un šo kombināciju variāciju loģiku.kopumā sakot Artim attiecībā uz telpas, formas, lieluma un izvietojuma uztveri ir ļoti dinamiska domāšana.
Artim ir ļoti labas loģiskās (matemātiskās) analīzes spējas.
Verbāli loģiskās analīzes spējas, būtisko pazīmju izdalīšanas spējas Artim ir samērā labas.
Lai gan vārdu krājumā nav pietiekoši daudz jēdzienu, lai bez atbildes variantiem izvēlētos sinonīmus, Artim  ir sapratne par sarežģītāku jēdzienu nozīmi.
Kopumā sakot , Artim labāk padodas, nevis verbālā loģiskā domāšana, bet loģiskā matemātiskā, telpiskā domāšana – tātad, ekzaktās, nevis humanitārās lietas. To Artis ir ņēmis vērā un  izvēlējies par savas dzīves jomu ekzaktās zinātnes, nevis humanitārās.

Tomasa Kilmena tests.
1.A
B
2.

B
A


3.
AB
4.A
B
5.

A
B


6.
A


B

7.


B
A

8.
A
B9.
B


A

10.
A

B


11.

A


B
12.


B
A

13.
B

A


14.
B
A15.B
A
16.
BA
17.
A


B

18.


B

A
19.

A

B

20.

A
B


21.

B


A
22.
B

A


23.

A

B

24.


B

A
25
AB
26.

B
A


27.A
B
28.
A
B29.


A
B

30.

B


A

         …………….             …………..       ……………      ……………        …………...
           konkurence               sadarbība          kompromiss       izvairīšanās        pielāgošanās   

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru