Pirmsskolas vecuma bērna izpēte.


Protokols Nr.1.
Pirmsskolas vecuma bērna izpēte.

Darba uzdevumi:
1. Kontakta dibināšana.
2. Krāsu, formas, laika, telpas uztveres izpēte.
3. Psihisko procesu - atmiņas, domāšanas, uzmanības izpēte.
4. Emocionālās un saskarsmes sfēras izpēte.
5. Katras izpētes rezultātu analīze.
6. Kopsavilkuma veidošana.Demogrāfiskie dati.

Jānis - 5 gadi un 2 mēneši. Apmeklē bērnudārza vecāko grupiņu.

Kontakta dibināšana.

Jānis uzreiz, ar prieku veido kontaktu ar mani - svešu cilvēku, labprāt, aizrautīgi atbild uz uzdotajiem jautājumiem un iesaistās sarunā.
Saruna:
Es:Sveiki, mani sauc Knuts, kā sauc tevi?
Jānis: Jānis Caune(mainīts vārds, arī turpmākie vārdi ir mainīti).
E.:Cik tev ir gadu?
J.: Man nesen palika pieci gadi.
E.:Pastāsti kā sauc un  ko dara tava mama?
J.:Viņu sauc Santa Caune, viņa ir pārdevēja kafejnīcā.
E.:Pastāsti par savu tēti.
J.:Viņu sauc Kaspars Caune. Viņš ir taxi šoferis un vadā cilvēkus, kur viņiem vajag.
E.: Vai tev ir kāds brālis vai māsa?
J.:Man ir brālis. Viņam ir desmit gadi un viņš iet skolā. Viņš ir šitik garš (rāda sev virs galvas).
Uz jautājumiem par ķermeņa shēmu, labo, krieso pusi, Jānis var visu parādīt, dara to ar prieku, aizrautīgi.

Secinājumi.
·     Jānis droši, labprāt iesaistās konaktā ar svešu cilvēku. Atsaucīgs.
·     Ir vecumam atbilstošas zināšanas par sevi, ķermeņa shēmu.
·     Ir vecumam atabilstošas zināšanas par savu ģimeni.
Laika izpratne.

E.:Kas tagad ir, diena vai nakts?
J.:Diena.
E.:Bet kā Tu to zini?
J.:Dienā ir gaišs, bet naktī tumšs.
E.:Vai tu zini, kas šodien par dienu?
J.:Piektdiena.
E.:Un vakar?
J.:Ceturtdiena.
E.:Un kas par dienu būs rīt?
J.:Sestdiena.
E.:Vai tu zini cik nedēlā dienas un kādas?
J.:Jā, .........(nosauc visas dienas pareizā secībā).
E.:Vai tu zini kāds šodien datums?
J.:Nezinu.
E.:Bet mēnesis?
J.:Oktobris.
E.:Kurā mēnesī tev ir dzimšanas diena?
J.:Augustā, 15.augustā.
E.:Nosauc, kādus vēl tu zini mēnešus?
J.:(Nosauc mēnešus mazliet neprecīzā secībā)
E.:Kāds tagad ir gadalaiks?
J.:Rudens
E.:Nosauc man pārējos gadalaikus.
J.:.........(nosauc visus gadalaikus pareizā secībā)
E.:Vai tu zini cik tagad ir pulkstens?(parādu)
J.:Es nezinu.
E.:Ja tu no rīta ēdi brokastis, tad ko tu ēdīsi pusdienlaikā un vakarā?
J.:Pusdienas un vakarīņas.

Secinājumi.
·     Jānim ir laba laika izpratne lielajās laika vienībās - gadalaikos, mēnešos, dienās, nepazīst pulksteni, kas, manuprāt, ir normāli šajā vecumā.
·     Zināšanas par laika sadalījumu spēj pielāgot patreizējam laika stāvoklim.
Telpas izpratne.

Jānis pilnībā izprot labās, kriesās puses jēdzienus, kā arī vārdu  uz, zem, aiz , pie nozīmi.

Secinājums.
·     Jānim ir ļoti laba telpas izpratne reālajā telpā.

Krāsu izpratne.
Jānis pazīst visas pamatkrāsas, kā arī atšķir lillā, oranžo, pelēko.

Secinājums.
·     Jānim ir savam vecumam atbilstoši ir ļoti laba krāsu izpratne.

Skaita izpratne.
Jānis spēj nosaukt , cik viņam gadu, cik būs nākošajā, aiznākošajā dzimšanas dienā. Prot parādīt palūgto pirkstu skaitu. Prot saskaitīt, atņemt, izmantot redzamus priekšmetus - klučus. Galvā prot skaitīt un atņemt nelielus skaitļus.

Secinājumi.
·     Jānim ir ļoti laba skaitlisko jēdzienu izpratne.
·     Precīzi saskaita un atņem izmantojot nelielus priekšmetus.
·     Galvā spēj veikt vienkāršākas darbības.


Krāsas un formas uztvere.

Piramīdas(9 stāvi).
Salīdzināšana notiek galvā.

Segana dēlis.
Spēj salikt pēc parauga.Figūru un iedobīšu salīdzināšana notiek galvā.

''Zilonītis''.

Jānis norāda pareizi. Uz jautājumu kāpēc, Jānis atbild:''Meitenīte sēž un skatās no šitās puses un puika sēž un skatās no otras puses, tāpēc viņiem sanāca tā.''
·     Veicot uzdevumu, kurā nepieciešama adekvāta telpiskā orientācija, Jānis ievēro būtiskās pazīmes - telpiskās attiecības.

Attēlu atpazīšana.
Jānis visu nosauc precīzi, vienīgi attēlā ar atvērtām šķērēm, nosauc gan šķēres, gan nazi.

Secinājumi.
·     Jānis spēj atšķirt vairākas figūras, ja tās sazīmētas kopā vai sasvītrotas.
·     Ir zināšanas par sadzīves priekšmetiem.

Secinājumi par krāsas un formas uztveri, valodu.
·     Jānim ir ļoti laba telpiskā uztvere un domāšana.
·     Ir zināšanas par sadzīves priekšmetiem.
·     Bagāts aktīvo vārdu krājums.


Uzmanības pārbaude.

Labirinti.Sajauktās līnijas.
Jānis veiksmīgi tiek galā ar abiem uzdevumiem. Uzdevumu veikšanas laikā uzmanība sakoncentrēta tikai uz uzdevumu.

Attēlu salīdzināšana.
Piedāvātajos divu attēlu komplektos, Jānis no 10 esošajām atšķirībām atrod visas. Uzmanība sakoncentrēta tikai uz uzdevumu.

Korektūru proves modifikācijas ar figūrām.
Rezultāti.
Vajadzīgās figūras tiek iegaumētas uzreiz. Visa matrica, izņemot pirmo - izmēģinājumu rindu, tiek izpildīta 2min.35sek.

T
N
n
1.min.
50
-
2.min.
54
-
35sek.
27
-
T- laiks    N-izskatīto zīmju skaits.  n-kļūdu skaits.


Secinājumi.
·     Jānim neilgā sprīdī ir augsts darba temps
·     augstas koncentrēšanās spējas
·     augsta precizitāte
·     tā kā laiks ir samērā īss, nav iespējams precīzi noteikt darba tempa dinamiku.


Domāšanas pārbaude.

Notikumu secības
à     par sivēnu, kurš ēd torti.
Jānis saliek attēlus un stāsta:''Viņš sēž un domā kaut ko, izdomā uztaisīt torti, uztaisīja torti un tad to ēda.''

à     Par suni kurš nozog vistu.
Saliek un sāk stāstīt:''Suns iet aiz viņiem, palecās un paņem vistu, un tad cilvēki aiziet uz parciņu un grib ēst vistu, bet ierauga,ka vista ir pazudusi. ''
à     par sniegavīru un zaķi.
Saliek un izstāsta:''Zaķis izjauca sniegavīru, apēda burkānu , tad sēdēja un domāja, un izdomāja uztaisīt jaunu, labāku sniegavīru.''
à     Saliek un izstāsta:''Putnīņš būvē mājiņu, tad pasilda oliņas un izšķīlās cālīši.''


Secinājumi.
·     Jānis ar izpratni vērtē apkārtējas pasaules likumsakarības.
·     Loģiski izklāsta savas domas.
·     Bagāts aktīvo vārdu krājums.
·     Izteiksmes līdzekļu - intonācijas izmantošana.


Sagrieztie attēli.
Veikli un precīzi , salīdzināšanas operācijas veicot galvā, saliekot 15 gabaliņu puzli, vēlāk saliek pat 100 un vairāk gabaliņu puzli. Mēģinājumu - kļūdu metode tiek pielietota tikai pāris reizes daudzo gabaliņu puzlī.

Secinājums.
Jānis ļoti labi prot galvā analizēt atsevišķas detaļas un savienot tās veselumā.

Kļūdainie zīmējumi.
·     par taureni akvārijā.
Turentiņš ir iekšā ūdenī, ........ bet taurentiņi vienmēr ir ārā no ūdens.
·     par begemotu, kurš ganās kopā ar mājdzīvniekiem.
''Begemots nekad nav kopā ar govīm un aitām.''
·     Par ziemu un pavasari vienā atttēlā.
''Šitais bērns ir pliks, bet citi saģērbušies.''
·     Par dejotāju, kurai katra kurpe ir savādāka.
''Dejotājai viena kurpe ir citādāka''
·     Par vāveri un ezi kokā.
''Ezim nevajag būt kokā, viņš nemaz nevar tur uzrāpties.''
·     Par pēdām sniegā aiz bērniem.
''Bērni iet , bet te viss ir pareizi!''
·     Par bumbieriem dadzī.(tika dots paskaidrojums, ka attēlā ir domāti bumbieri un dadža lapas)
·     Par dūmiem un karogu vēja laikā uz pretējām pusēm.
''Tur ir rūpnīca. Un te nekas nav nepareizi!''


Secinājumi.
·     Uzdevuma būtība tiek uztverta jau sākumā. Atjautīgs.
·     Loģiski spēj pamatot atrastās kļūdas.
·     Zīmējumus izprot pēc būtības , uztver būtiskās pazīmes.
·     Bagātīgs aktīvo vārdu krājums.
·     Tiek lietoti valodas izteiksmes līdzekļi.


Trūkstošās detaļas.
·     Zēnu bez ausīm.
''Viņam nav piezīmētas ausis!''
·     Ritenis bez spieķiem.
Norāda uz spieķiem un saka, ka trūkst dubļu bleķi.
·     Gailis bez sekstes
Norāda pareizi.
·     Telefons bez ripas.
''Te nav kur griezt ciparus''norāda pareizi.
·     Gaisa balons otrādi.
Griež lapu otrādi un saka:''Te ir otrādi uzzīmēts!''
·     Ķerra bez roktura.
Norāda pareizi.
·     Dejotājas dažādās kurpes.
Viņa nevarēs dejot, ja katra kurpe ir cita.''
·     Par pēdām sniegā .
''Bērni pastaigājas un viss!''

Secinājumi.
·     Uzmanība tiek pievērsta uz būtiskajām pazīmēm.
·     Ir zināšanas par apkārtējās pasaules likumsakarībām.

Klasifikācija.
Tiek piedāvātas šādas 5 grupas:
·     Cilvēki - bērns, pavārs, policists, muzikants.
·     Augļi - apelsīns, banāni, vīnogas, ābols.
·     Mēbeles - grāmatplaukts, gulta, krēsls, skapītis.
·     Transporta līdzekļi - automašīna, motocikls, kuģis, tramvajs.
·     Dzīvieki - kaķis, suns, lauva, stirna.

Jānis precīzi veic šo uzdevumu - gan kartiņas pielikšanu pie attiecīgās grupas, gan vispārināšanu. Spēj nosaukt, kas attēlots katrā kartiņā.


Secinājumi.
·     labas vispārināšanas spējas.
·     Ir zināšanas par šiem priekšmetiem.


''4 liekā tests''

Kartiņas Nr.
Abstrahētā lieta.
Vispārinājums.
1.
Zaļais kvadrāts
pārējie ir zili
2.
Māja
dzīvnieki
3.
Mazais kvadrāts
pārejie ir lieli
4.
Televizors
cilvēks
5.
Baltmaize
kārumi
6.
Četrstūris
tie ir spicāki
7.
Gailis
mēbeles
8.
Zaķis
dārzeņi
9.
Ritenis
drēbes
10.
Zemenes
puķes
11.
Bitte
putni
12.
Svece
pārejie neizkūst
13.
Kāja
kurpes
14.
Norāda uz mežragu
tie nav tik lieli
15.
Bērzs
augļi
Kopā
86,66%
86,66%


Secinājumi.
·     Jānim ir labas absrahēšanas un vispārināšanas spējas.
·     Bagātīgs aktīvo vārdu krājums.

Ravēna tests.
Sēr./Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kopā
%
A
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
75
AB
+
+
+
+
+
+
-
+
-
+
+
-
75
B
+
+
+
+
-
+
-
-
-
-
-
-
41,6
Kopā
63,9
Testa veikšanas laiks - 7 min. 25.sek.


Sērija A.
Jānis ir sasniedzis augstus rezultātus.Tas nozīmē, ka viņam ir adekvāta formas, lieluma uztvere, spēja analizēt iekšējo telpisko struktūru.

Sērija AB.
Jānis ir sasniedzis ļoti augstus rezultātus, atbilstoši viņa vecumam. Tātad, Jānim, savam vecumam atbilstoši, ir ļoti labas, adekvātas telpisko attiecību analīzes un sintēzes spējas , gan pēc formas, gan izvietojuma.

SērijaB.
Sarežģītākajā sērijā nedaudz mazāk kā puse piemēru ir veikta pareizi, jo šie piemēri prasa sarežģītākas spējas , t.i. analīzes un sintēzes spējas daudzpazīmju situācijā. Vienkāršākajos piemēros Jānis saprot figūrās variējošo visu pazīmju savstarpējo sakarību, veicot analīzi un sintēzi vairākpazīmju situācijā.

Secinājumi.
·     Jānim, atbilstoši savam vecumam ir ļoti laba , adekvāta formas un lieluma izpratne , spēja analīzēt iekšējo telpisko struktūru.
·     Jānim,atbilstoši savam vecumam, ir ļoti labas , adekvātas telpisko attiecību analīzes  un sintēzes spējas , gan pēc formas , gan izvietojuma.
·     Jānim ir pamatiemaņas analīzes un sintēzes spējas daudzpazīmju situācijā.
·     Jānim, atbilstoši savam vecumam , ir ļoti labās telpiskās izpratnes, spējas, ne tikai reālajā telpā, bet arī abstraktās situācijās, t.i. attēlos.

Secinājumi par domāšanas īpatnībām.

·     Jānim ir izpratne par apkārtējās pasaules likumsakarībām.
·     Loģiski izsaka savas domas.
·     Ļoti labas spējas atsevišķu detaļu analizēšanā un to savienošanā vienā veselā, veicot šīs operācijas galvā.
·     Ļoti labas būtisko pazīmju izdalīšanas spējas
·     Ļoti labas abstrahēšanas un vispārināšanas spējas.
·     Jānim, savam vecumam atbilstoši , ir ļoti labas telpiskās izpratnes spējas, ne tikai reālajā telpā, bet arī abstaktās situācijās, t.i. attēlos.
·     Bagātīgs aktīvo vārdu krājums.
Atmiņas pārbaude.

10 vārdu tests.

Vārds/atk.reize
1
2
3
4
5
Gulta
1
1
1
1
1
Kāja
2
2
2
2
2
Nazis

3
3
3
3
Egle
4
4
4
4
4
Papīrs

6
5
5
5
Sēta
5
7

6
6
Mute
6
5
6
7
7
Siena

8

8
8
Mēness


7
9
9
Kaķis
3
9
8
10
10
 Pirmajā reizē tiek reproducēti 6 vārdi, kas ir labs rezultāts. Turpmākajās reizēs ir ļoti labi rezultāti, vārdi tiek nosaukti līdzīgā secībā, kā dots.

Secinājums.
·     Jānim ir izcila īslaicīgā - mehāniskā verbālā dzirdes atmiņa.


Redzes atmiņas pārbaude.

Jānis precīzi nosauc visus piedāvātos augļu attēlus un precīzi tos reproducē.Starp 14 attēliem bija jāatpazīst 6.

Secinājums.
·     Jānim ir ļoti laba īslaicīgā redzes atmiņa.
·     Precizitāte reproducēšanā.

Nosauktais vārds
Izvēlētais vārds
Paskaidrojums
Reproducētie vārdi, nosaukšanas kārtība.
Ziema
Sniegavīrs
Sniegavīru ceļ ziemā
Ziema+
Piens
Govs
Gotiņa dod pienu
Piens +
Braukt
Tramvajs
Tramvajs brauc
Braukt +
Spēlēties
Lelle
Ar lelli var spēlēties
Spēlēties +
Vakars
Lampa
Vakarā dedz lampu
Vakars +
Griezt
Šķēres
Ar šķērēm griež
Griezt +
Muša
Taurenis
Taurenis un muša abi lido
Muša +
Ola
Vista
Vista dēj olas
Olas +
Kompots
Ķirši
No ķišiem var taisīt kompotu
Kompots +
Zobi
Zobu birstes
Ar zobu birsti mazgā zobus
Zobi +
Skolnieks
Tāfele
Skolnieks raksta uz tāfeles
Skolnieks
Mācīties
Grāmatas
No grāmatām mācās
Mācīties +

Precīzi reproducēti 100%

Secinājumi.
·     Loģiski spēj pamatot izvēlētā attēla piemērotību iegaumēšanai.
·     Ļoti laba, precīza īslaicīgā atmiņa, izmantojot pastarpināšana.

Secinājumi par atmiņas īpatnībām.
·     Izcila īsalaicīgā  - mehāniskā verbālā atmiņa.
·     Ļoti laba, precīza īslaicīgā redzes atmiņa.
·     Ļoti laba pastarpinātā iegaumēšana, reproducēšana.
·     Loģiski prot pamatot savas domas.Kopsavilkums.

Jānis ir piecus gadus un divus mēnešus vecs, savam vecumam atbilstoša auguma, akurāts zēns. Apmeklē bērnu dārza vecāko grupiņu . Viegli un ātri atrod kontaktu ar svešu cilvēku, labprāt iesaistās sarunā un piedāvāto uzdevumu risināšanā. Uzdevumus veic aizrautīgi , ar entuziasmu. Augstas darbaspējas. Jānis labprāt sadarbojas ar citiem bērniem, iesaistās rotaļās . Aktīvs, kustīgs, labā garastāvoklī.
Jānis pilnigi izprot sevi un savu ģimeni, prot saprotami un loģiski izstāstīt par šīm lietām.
Jānim ir laba laika izpratne. Ir zināšanas par dažādiem laika sadalījumiem un prot tos pielāgot atbilstošajam laika momentam.
Jānim ir ļoti laba krāsu izpratne, ne tikai pamatkrāsās, bet arī dažās papildkrāsās.
Jānis pilnībā izprot labās un kreisās puses jēdzienu nozīmi, savu ķermeņa shēmu. Savam vecumam atbilstoši, Jānim ir ļoti labi attīstīta telpiskā domāšana , uztevere un izpratne.
Jānis pilnībā izprot skaitlisko jēdzienu nozīmi. Prot saskaitīt un atņemt, izmantojot redzamus palīgmateriālus. Galvā spēj veikt vienkāršākās darbības.
Jānim ir ļoti labas koncentrēšanās spējas , augsta precizitāte uzdevumu veikšanai, neilgā laika sprīdī, jo pēc komplicētāku uzdevumu veikšanas jāim ir nepieciešama pauze. Šādā vecumā tas ir pilnīgi normāli un atbilstoši.
Jānis izprot apkārtējās pasaules likumsakarības. Loģiski prot izteikt un pamatot savas domas. Ļoti labas analizēšanas , sintezēšanas abstrahēšanas un vispārināšanas spējas . Šīs spējas Jānim ir vienlīdz labi attīstītas.
Jānim ir izcila īslaicīgā mehāniskā atmiņa, kā arī loti laba precīza īslaicīgās redzes atmiņa un pastarpinātā iegaumēšana , reproducēšana. Visi šie atmiņas veidi ir vienlīdz labi attīstīti , tādēļ nav iespējams izdalīt vadošo atmiņas veidu.
Jānim ir bagātīgs aktīvo vārdu krājums. Jāņa valoda ir saprotama, loģiska ,bagātināta ar dažādiem valodas izteiksmes līdzekļiem. Arī pats Jānis uzreiz saprot viņam dotās instrukcijas.
Grūti kaut ko pateikt par kritiskumu , savu kļūdu atzīšanu, jo Jānim tādu, var teikt nebija.
Par uzslavām Jānis ir lepns , pasmaida, priecājas. Pārliecināts par savām spējām.
Kopumā varētu teikt , ka Jānim ir ļoti labi attīstīti visi psihiskie procesi. Viņa psihiskās attīstības līmenis, pēc manām domām , ir augstāks par vidējo psihiskās attīstības līmeni 5 gadīgiem bērniem.

Piezīmes.

Pavisam man ar Jāni bija divas tikšanās , kuras ilga katra apmēram 2 stundas. Tikšanās vieta bija Jāņa bērnu dārzs. Līdz tam , Jānis un es pazīstami nebijām. Jānis pats man pienāca klāt un sāka runāt. Šajās divās tikšanās reizēs  mēs ne tikai veicām uzdevumus, bet arī Jānis izrādīja man savasmantas un darinājumus, par kuriem pats ļoti ir lepns, kopīgi rotalājāmies ar klučiem un citām mantām.

Testu veikšanas secība.
1.diena.
·     Iepazīšanās un informatīvie jautājumi
·     Piramīdas
·     Atēlu atpazīšana
·     Kogana dēlis
·     Korektūru proves modifikācijai ar figūrām . Pauze.
·     Zīlonītis
·     Kļūdainie attēli
·     10 vārdu atmiņas tests.
·     Labirinti, sajauktās līnijas.

2.diena.
·     Aprunāšanās par nedēļā notikkušo
·     Puzles
·     Klasifikācija
·     Notikumu secības.Attēlu salīdzināšana.Pauze.
·     Trūkstošās detaļas.
·     Redzes atmiņas pārbaude.
·     ''4 liekā'' tests.Pauze.
·     Pastarpinātā iegaumēšana.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru