Pusaudzis analīze


Analīze.
            Darbs tiek uzsākts ar maksimālo tempu, tad tam strauji krītoties un pakāpeniski atkal augot un nostabilizējoties. Tātad Vitas darba uzsākšanas tehnika ir sākumā saforsēt tad it kā saprast, ka šis darba temps ir par strauju un pamazām to nolīdzināt.
            Kļūdu skaits 1. Minūtē ir maksimālais.Pārējās minūtēs tas ir neliels.
            Koncentrēšanās rādītājs vidēji ir augsts, vienīgi adaptācijas minūtē tas ir zemāks.
            Precizitāte vidēji ir augsta, vienīgi adaptācijas minūtē pie augstākā darba tempa , kad koncentrēšanās rādītājs ir zemākais, arī precizitāte ir zemākā.

Secinājumi.
v  Vitai ir augsts darba temps.
v  Optimālais darba temps tiek atrasts pēc meklēšanas posma – sākumā saforsējot, tad krasi samazinot darba tempu un tikai tad  nolīdzinot tempu.
v  Vidēji darbs tiek veikts ar augstām koncentrēšanās spējām un augstu precizitāti.

2.Mjunstenberga metode.
           


2 minūšu laikā ir atrasti 10 vārdi, izlaisti 3 lietvārdi un 2 īsi darbības vārdi.
            Secinājumi.
v  Vidējs darba temps attiecībā uz traucējumiem.
v  Koncentrēšanās rādītājs gadījumā, kad ir traucējumi, ir zemāks nekā tad, ja traucējumu nav (korektūras prove).

Secinājumi par uzmanību.
v  Vitai ir augsts darba temps.
v  Optimālais darba temps tiek atrasts pēc meklēšanas posma – sākumā saforsējot, tad krasi samazinot darba tempu un tikai tad  nolīdzinot tempu.
v  Vidēji darbs tiek veikts ar augstām koncentrēšanās spējām un augstu precizitāti.
v  Vidējs darba temps attiecībā uz traucējumiem.
v  Koncentrēšanās rādītājs gadījumā, kad ir traucējumi, ir zemāks nekā tad, ja traucējumu nav (korektūras prove).Atmiņas pārbaude.
1.      Skaitļu iegaumēšana.
Vita precīzi reproducējusi 8 ciparus.
Secinājumi.
v  Vitai ir ļoti laba īslaicīgā mehāniskā  atmiņa attiecībā uz ciparu iegaumēšanu.2.      20 vārdu iegaumēšanas tests.
Vārds/atk.reize
1
2
3
4
5
Ilgst.
Politika
+
+
+
+
+
+
Kapitulācija
+
+
+
+
+
+
Mīlestība
+
+
+
+
+
+
Pārveidojums
-
-
-
+
+
+
Irpnija
+
+
+
+
+
+
Dedukcija
+
+
+
+
+
-
Tehnoloģija
+
+
+
+
+
+
Izmisums
-
-
-
+
+
+
Ilūzija
-
+
-
+
+
+
Varbūtība
-
-
+
+
+
-
Disputs
-
+
+
+
+
+
Humānisms
-
-
-
-
+
-
Motovācija
+
-
+
+
+
+
Leģenda
-
+
+
+
+
+
Monopols
-
+
+
+
+
+
Šaubas
-
+
+
+
+
+
Paradums
-
-
+
_
+
-
Ģenētika
+
-
+
-
+
+
Satraukums
+
+
+
+
+
+
Domāšana
+
+
+
+
+
+
Papildus
Strīds, lēmums
Despots, pieradums
iztēle
Iztēle, instrukcija
iztēle

kopā
50%
65%
80%
85%
100%
80%

Analīze.
            Pirmajā reizē tiek reproducēti 50% vārdu, kas ir labs rezultāts. Ar katru nākošo atkārtojuma reizi, mācāmība pakāpeniski aug un 5 atkārtojuma reizē reproducēti visi vārdi. Bet īpatnība ir tā, ka Vita ir nosaukusi klāt vēl citus vārdus, veidojusi pati savas asociācijas, kas ir šķērslis pilnīgai precizitātei. Nākošajā dienā reproducēti 80% vārdu, kas ir labs rezultāts.
Secinājumi.
v  Vitai ir laba īslaicīgā un ilgstošā mehāniskā verbālā atmiņa.
v  Sakarā ar pašas veidotām asociācijām rodas neprecizitātes reproducēšanā.

3.      Piktogrammas.Precīzi reproducēti  81,25% vārdu, kas ir samērā labs rezultāts. Piktogrammas galvenokārt ir konkrētas, nevis simboliskas. 50% piktogrammu ir veidotas , izmantojot cilvēka figūras un sejas. Tas var liecināt par to, ka vitai vēl nav pilnībā attīstīta simboliskā domāšana, vai arī konkrētie tēli palīdz vieglāk iegaumēt vārdus, kas principā arī ir  apliecinājums tam, ka nav pilnībā attīstītas šīs domāšanas spējas.

Secinājumi.
v  Vitai ir laba asociatīvā atmiņa, izmantojot piktogrammas kā pastarpinājumu.
v  Vitai nav pilnībā attīstītas simboliskās domāšanas spējas, labāk orientējas konkrētās lietās.

Secinājumi par atmiņu.
vVitai ir ļoti laba īslaicīgā mehāniskā  atmiņa attiecībā uz ciparu iegaumēšanu.
v   Vitai ir laba īslaicīgā un ilgstošā mehāniskā verbālā atmiņa.
v   Sakarā ar pašas veidotām asociācijām rodas neprecizitātes    reproducēšanā.
v   Vitai ir laba īslaicīgā un ilgstošā mehāniskā verbālā atmiņa.
v   Sakarā ar pašas veidotām asociācijām rodas neprecizitātes reproducēšanā.


Domāšanas pārbaude.
1.      Vienkāršās analoģijas.
Precīzi izpildīts 88% 7 minūtēs.


Secinājumi.
v  Ir izpratne par elementārām apkārtējās pasaules likumsakarībām.
v  Labas analīzes, sintezēšanas un vispārināšanas spējas.

2.      Vārdu izslēgšana.Precīzi izslēgti 66%.

Secinājums.
v  Vitai ir nelielas grūtības būtisko pazīmju analīzē sarežģītākos verbālos piemēros.3.      Sinonīmi.No 15 piedāvātajiem piemēriem nepareizi ir veikts tikai 1 piemērs, kas ir ļoti labs rezultāts.

Secinājumi.
v  Labas analīzes un sintēzes spējas , ja doti paraugi.
v  Labas verbālās spējas, vārdu krājumā pietiekami daudz jēdzienu un ir laba to izpratne,  lai izvēlētos sinonīmu.


4.      Skaitliskās analoģijas.
Precīzi veikti 94.3% piemēru, kas ir ļoti labs rezultāts.
Secinājums.
v  Vitai ir ļoti labi attīstītas loģiskās (matemātiskās)  analīzes spējas.

5. Ravēna tests.
     
Sēr.nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kopā  %
A
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
100
B
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
100
C
+
+
+
+
+
+
+
-
+
+
+
-
91,7
D
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
83,3
E
+
+
+
+
+
+
+
-
+
-
-
-
66,7
kopā
88,3

Secinājumi.
v  Vitai ir adekvāta formas, lielumaun izvietojuma uztvere gan vienas, gan vairāku pazīmju sistēmā.
v  Ir labas spējas analizēt raksta iekšējo telpisko struktūru.
v  Ir prasme salīdzināt un analizēt pazīmes, sintezēt veselo.
v   Ir attīstīta spēja atklāt pazīmju savstarpējo kvantitatīvo un telpisko loģiku.
v  Ir attīstīta spēja atrast pazīmju kombinēšanās loģiku un šo kombināciju variāciju loģiku.
v  Vitai ir dinamiska domāšana.
           
Secinājumi par domāšanu.
v    Vitai nav pilnībā attīstītas simboliskās domāšanas spējas, labāk orientējas konkrētās lietās.
v    Ir izpratne par elementārām apkārtējās pasaules likumsakarībām.
v     Labas analīzes, sintezēšanas un vispārināšanas spējas, gan ar ,gan bez parauga.
v    Vitai ir nelielas grūtības būtisko pazīmju analīzē sarežģītākos   verbālos piemēros.
v     Labas verbālās spējas, vārdu krājumā pietiekami daudz jēdzienu un ir laba to izpratne,  lai izvēlētos sinonīmu.
v    Vitai ir ļoti labi attīstītas loģiskās (matemātiskās)  analīzes spējas.
v    Vitai ir adekvāta formas, lielumaun izvietojuma uztvere gan vienas, gan vairāku pazīmju sistēmā.
v    Ir labas spējas analizēt raksta iekšējo telpisko struktūru.
v    Ir prasme salīdzināt un analizēt pazīmes, sintezēt veselo, vispārināt.
v     Ir attīstīta spēja atklāt pazīmju savstarpējo kvantitatīvo un telpisko loģiku.
v    Ir attīstīta spēja atrast pazīmju kombinēšanās loģiku un šo kombināciju variāciju loģiku.
v    Vitai ir dinamiska domāšana.


Kopsecinājums.

Vita ir 17 ar pusi gadus jauna, akurāta izskata meitene. Mācās tehnikuma  ar pamatizglītību komerczinātnēs pēdējā kursā.
Intervijā un pašvērtību skalā, būtiskākais, kas atklājās, ir tas, ka Vita nav pārliecināta par sevi, iespējams tādēļ, ka Vita stāv izvēles priekšā – ar ko saistīt savu turpmāko dzīvi. Tas varētu būt iemesls Vitas vispārīgajam satraukumam. Virai ir savas stabilas domas un viedokļi dažādās lietās. Ir izveidojusies sava vērtību skala. No novērotā , dzirdētā, secinu, ka Vitai nav nekādu saskarsmes problēmu.
Vitai ir augstas darbaspējas – augsts darba temps, augstas koncentrēšanās spējas un precizitāte. Uzmanības testā optimālais darba temps tiek atrasts pēc meklējumiem, sākumā saforsējot , tad strauji pazeminot tempu un tikai tad to nolīdzinot. Traucējumu gadījumā darba temps ir zemāks , un arī koncentrēšanās rādītājs ir zemāks.
Vitai ir ļoti laba īslaicīgā mehāniskā atmiņa attiecōbā uz skaitļu iegaumēšanu. Laba ir arī īslaicīgā un ilgstošā verbālā mehāniskā atmiņa. Bet sakarā ar pašas veidotām asociācijām , rodas neprecizitātes reproducēšanā. Vitai ir laba asociatīvā atmiņa, izmantojot piktogrammas kā pastarpinājumu. Lai noteiktu vadošo atmiņas veidu, būtu nepieciešami vēl vairākas pētījuma metodes
Vitai ir izpratne par apkārtējās pasaules elementārajām likumsakarībām. Vitai ir nelielas grūtības būtisko pazīmju analīzē sarežģītākos   verbālos uzdevumos un nav pilnībā attīstītas simboliskās domā š nas spējas. Labāk orientējas, -  vārdus atcerēties palīdz konkrētas lietas, nevis simbolismi. Labas verbālās spējas, vārdu krājumā pietiekami daudz jēdzienu un ir laba to izpratne,  lai izvēlētos sinonīmu.
   Vitai ir ļoti labi attīstītas loģiskās (matemātiskās)  analīzes spējas, adekvāta formas, lieluma un izvietojuma uztvere gan vienas, gan vairāku pazīmju sistēmā. Ir labas spējas analizēt raksta iekšējo telpisko struktūru. Ir prasme salīdzināt un analizēt pazīmes, sintezēt veselo, vispārināt.  Ir attīstītas spējas atklāt pazīmju savstarpējo kvantitatīvo un telpisko loģiku, atrast pazīmju kombinēšanās loģiku un šo kombināciju variāciju loģiku. Pēc testu rezultātiem var saprast, ka Vitai labāk padodas loģiskā – matemātiskā, telpiskā, nevis loģiskā verbālā..
Kopumā sakot, Vitai ir dinamiska domāšana.
            Īsumā sakot, Vitai ir labi attīstīti visi psihiskie procesi.Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru