Speciālās internātskolas audzēkņa raksturojums.


Praktiskais darbs retardēto bērnu psiholoģijā.

Speciālās internātskolas audzēkņa raksturojums.Vispārīgas ziņas par skolēnu.

Andra (mainīts vārds) dzimšanas dati : 16.03.85.
Andris mācās 5. klasē. Specskolā mācās no 1. klases, līdz tam 2 klases mācījies masu skolā.
Vecāki:
Māte - 27.g. veca, izglītība vidējā speciālā. Hroniska alkoholiķe, pastāvīgas dzīvesvietas un darbavietas nav.
Tēvs - 30.g. vecs, izglītība vidējā speciālā. Hronisks alkoholiķis.
Abiem atņemtas audzināšanas tiesības.
Audzina vecāmāte kopā ar diviem brāļiem - 7.g. un 5.g. veciem.
Dzimis otrās grūtniecības laikā, sīkāku ziņu par grūtniecības norisi, dzemdībām un garīgo attīstību līdz skolas vecumam nav.
Pēc divu klašu pabeigšanas masu skolā nosūtīts uz specskolu, jo nepilnīgi apguvis mācību vielu, vāji attīstīta loģiskā domāšana, neprasme izteikt savas domas, spriedumus, lasa ļoti lēni, mazs vārdu krājums.
Specskolā mācību vielu apgūst veiksmīgi. Mazliet grūtības sagādā matemātika. Stundās nemierīgs, ir problēmas ar disciplīnas ievērošanu. Loti viegli uzņem kontaktu. Aktīvs.
Skolas laikā slimo maz. Stāja simetriska. Barojums normāls. Āda, redzmās gļotādas daļas tīras.
Vārdu krājums normāls, skaņu izruna pareiza.


Diagnoze : aizture.
(ziņas no personas lietas)1. Notikumu secības.
*     3. attēli.
Andris: Viņi iet ēst, suns ierauga vistu, pieiet no muguras un izvelk vistu. Viņi aiziet līdz galam un redz, ka vistas vairs nav.
*            4.attēli.
Andris: Zaķis grib burkānu, bet nevar aizsniegt. Viņš paņem trepes, un kāpj augšā bet tāpat nevar aizsniegt. Tad sāk spīdēt saule, sniegavīrs izkūst un zaķis apēd burkānu.

Secinājumi.
·     Normāls aktīvo vārdu krājums.
·     Vienkārša valodas struktūra - teikumi vienkārši, bez izteiksmes līdzekļiem
·     Apkārtējās vides sakarību izpratne apmierinoša.

2. Ravēna tests.

Sēr./Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
kopā
A
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
83%
AB
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
91%
B
+
+
+
+
+
-
+
-
-
-
-
-
50%
kopā
75%

Spriežot pēc Ravēna testa rezultātiem Andrim ir adekvāta formas un lieluma uztvere, spēja analizēt telpiskās attiecības starp raksta atsevišķām daļām, kā arī analizēt objekta iekšējo telpisko struktūru. Viņam ir laba telpas uztvere un telpiskā domāšana. Taču viņam rodas grūtības veidojot figūru variējošo pazīmju savstarpējo sakarību, analīzes un sintēzes operāciju veikšana daudzpazīmju situācijā.

Secinājumi .
*              Adekvāta formas, lieluma un izvietojuma uztvere vienas vai divu pazīmju sistēmā.
*              Grūtības formas, lieluma un izvietojuma uztverē daudzpazīmju sistēmā.

3. Ceturtā liekā tests.
Pildot ceturtā liekā testu Andris nepielaida nevienu kļūdu, kā arī varēja paskaidrot, kāpēc izslēdzis konkrēto priekšmetu un raksturot atlikušo priekšmetu grupu pēc vienojošās pazīmes.Vispārinājumi bija adekvāti.

Secinājumi .
*              Salīdzinot ar citu testu rezultātiem rodas iespaids ka testam ir pārāk zema grūtības pakāpe.

4. Analoģijas.
        Nazis : griež - adata : smaila, dur, metāla;
        Ziema : auksts  - vasara : brīvlaiks, silts, nometne;
        Kāja : apavi - roka : pirksti, cimdi, gredzens;
        Slidas : ledus - laiva : airi, ūdens, upe;
        Skola : direktors - pulciņš : nodarbības, vadītājs, dalībnieki;
        Tumšs : gaišs - priecīgs : bēdīgs, dusmīgs, jautrs;
        Ūdens : dzert - maize : cept, ēst, pirkt;
        Zaķis : dzīvnieks - bērzs : koks, malka, siltums;
        Janvāris : februāris - marts : mēnesis, aprīlis, maijs;
        Cilvēks : dzīvoklis - putns : spārni, dzied, ligzda;
        Kurpe : kāja - cepure : veikals, galva, pārdevējs;
        Pulkstenis : laiks - termometrs : slims, temperatūra, zāles;
        Nedēļa : diena - stunda : minūte, zvans, sekunde;
        Māja : celtnieks - maize : milti, krāsns, maiznieks;
        Matrozis : kuģis - lidotājs : stūrmanis, lidmašīna, biļete;
        Lokomatīve : vilciens - traktors : troksnis, petroleja, arkls;
        Acs : redzēt - auss : mūzika, dzirdēt, valoda;
        Roze : puķe - mārīte : derīga, lido, kukainis;
        Augs : sēkla - putns : ola, knābis, spārni;
        Zirgs : kumeliņš - govs : piens, telēns, siens;
        Skola : mācīties - rūpnīca : mašīnas, ražot, strādnieki;
        Pudele : stikls - cirvis : malka, dzelzs, ass;
        Pilsēta : māja - mežs : zaķis, koks, sūnas;
        Ozols : koks - galds : krēsls, mēbele, istaba;
        Uzcītība : sekmes - slinkums : nesekmība, palaidnība, nosodījums.

Pareizās atbildes : 36%
Kļūdinās atbildes : 64%

Secinājumi .
*              Grūtības analoģiju veidošanā, neprot strādāt pēc noteikta parauga.
*              Iespējama doto likumsakarību neizpratne.


5.Zīmējuma analīze.
Iepazīstoties ar zīmējuma skaidrojumu es nonācu pie secinājuma , ka kokam ir šādas būtiskas pazīmes, pēc kurām varētu spriest par pacienta intelektuālo attīstību:
1. Saknes. Izteikta sakņu sistēma, kurai testa atslēgā es atradu šādu skaidrojumu:
·     uzvedību regulē instinkti, aizraušanās
·     aizture, bremzēšana, tūļība
·     meklē atbalstu
·     pakļauts instinkktiem
Protams, ka es izvēlējos tās pazīmes, kuras varētu attiecināt uz pacientu.Salīdzinot ar maniem novērojumiem, varētu apstiprināties tēze par atbalsta meklēšanu, jo testu pildīšanas laikā pētāmais vairākas reizes meklēja pozitīvu atbalstu savām darbībām (testu pildīšanai).
2. zīmējuma raksturs:noapaļots
·     vajadzība pēc kontaktiem,
·     nervozitāte, uzbudināmība
Pētīšanas laikā pacienta uzvedība bija nemierīga , lielu daļu uzmanības pievērsa apkārtējai videi, notikumiem. Kontaktu ar mani uzņēma viegli, bija pozitīvi noskaņots. Tāpēc es domāju, ka pacienta raksturošanai ir derīgi abi skaidrojuma varianti.
3. Lapotne apvilkta ar ''plēvi''
·     neskaidrība, bailīgums
Šim punktam es atrodu skaidrojumu saistības ar 2.punktu, jo nervozitāte varētu būt saistīta ar bailīgumu, pie tam abas zīmējuma pazīmes (noapaļotas zīmējuma formas un lapotne, kas apvilkta ar plēvi) ir izteiktas, pie tam tām ir saistība gan testa skaidrojumā, gan vizuālā ziņa, jo noapaļotās zīmējuma formas ietver sevī arī plēves veida lapotni.
4.Pārtraukumi zaru kontūrās
·     nemierīgs
·     traucēti domāšanas procesi
·     nelīdzsvarotība
Šeit atkal ir norādes uz pacienta iespējamo nervozitāti, kā ari piezīme par varbūtējiem domāšanas procesa traucējumiem.
5.stūraini zari 
·     atpalicība
Šeit ir norāde uz pacienta iespējamo atpalicību , bet es vēlētos pievērst uzmanību tam , ka arī sakņu sistēma kokam ir zīmēti tādā pašā stūrainā stilā. Bet viens no sakņu sistēmas skaidrojumjiem zīmējumā ir atpalicība.Šeit atkal veidojas saistība skaidrojot dažādas zīmējuma pazīmes.

6.Stumbra noliekšanās pa labi
·     vāja noturība
Jau iepriekš es atzīmēju, ka testu veikšanas laikā pacientam bija grūti ilgstoši koncentrēties uzdevuma veikšanai.

Kopējie secinājumi.

Andris ir savam vecumam atbilstoša auguma, ar simetrisku stāju.Ļoti viegli uzņem kontaktu ar cilvēkiem. Piemīt diezgan izteikta nervozitāte. Valoda normāla.Viņam ir adekvāta formas, lieluma un izvietojuma uztvere vienas vai divu pazīmju sistēmā, bet sagādā grūtības formas, lieluma un izvietojuma uztvere daudzpazīmju sistēmā.Viņam ir grūtības analoģiju veidošanā, neprot strādāt pēc noteikta parauga. Iespējama doto likumsakarību neizpratne.Darba laikā nepieciešami pozitīvi stimuli, kas palīdz darbu pabeigt.

Manas domas par diagnozes atbilstību.
Diagnoze nav noteikta precīzi un arī man būtu nepieciešams veikt plašākus pētījumus lai izteiktu objektīvu viedokli.

Ieteikumi darbā ar Andri.
Nepieciešama pozitīvā darba vērtēšana, individuāls darbs.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru