Speciālās internātskolas audzēkņa raksturojums. 1
Praktiskais darbs retardēto bērnu psiholoģijā.

Speciālās internātskolas audzēkņa raksturojums.Vispārīgas ziņas par skolēnu.Santas  (mainīts vārds) dzimšanas dati : 04.05.83.
Santa iet 7.klasē. Specskolā mācās no 1. klases, līdz tam 2 klases mācījusies parastā masu skolā.
Ziņas par vecākiem nav, jo meitene līdz skolas vecumam audzināta bērnu namā, tā iemesla dēļ, ka vecākiem bijušas atņemtas audzināšanas tiesības.
Kopš skolas vecuma meitenei ir aizbildne, dzimusi 1968. gadā, iegūta vidējā izglītība.
Ziņu par grūtniecības norisi, dzemdībām un garīgo attīstību līdz skolas vecumam  nav.
Pēc 2 klašu pabeigšanas masu skolā pārskaitīta specskolā tā iemesla pēc, ka mācību viela ir bijusi apgūta nepilnīgi, vāji attīstīta loģiskā domāšana, lēnas uztveres spējas, neprot izteikt savas domas, spriedumus, lasa ļoti lēni, mazs vārdu krājums. Toties darbmācībā un zīmēšanā darbi ir glīti un rūpīgi.
Specskolā mācību vielu praktiski spēj apgūt. Grūtības vairāk sagādā matemātika, it īpaši pāreja citā desmitā. Uzvedība ir laba. Meitene ir aktīva, labprāt iesaistās rotaļās, kontaktā. Draudzīga.
Skolas laikā slimo maz. Stāja simetriska. Barojums apmierinošs.Āda, redzamās gļotādas daļas tīras.
Vārdu krājums nedaudz mazāks par normu. Skaņu izruna pareiza. Reizēm kļūdās rakstībā ar balsīgajiem, nebalsīgajiem līdzskaņiem, pārrakstās.
Kontaktu veido labi. Valoda neveikla. Meitene ir pieklājīga. Praktiskos jautājumos orientējas apmierinoši.

Diagnoze : izteikta aizture, debilitāte - ?
                                                                            ( ziņas no personas lietas)
Uztveres īpatnību izpēte.

1.       Notikumu secības.
ü 3 attēli.
 Santa: “Viņi iet pastaigāties, viņiem līdzi grozā ir vista, tad viņi aiziet līdz parkam un ierauga, ka vista vairs nav.” ………..(pauze)
Es: “Bet kur tad vista ir palikusi?”
S.: “Suns viņu paņēma.”
ü 4 attēli.
Santa saliek ne tādā secībā kā paredzēts, stāstot vispār izlaiž vienu kartiņu, savu kļūdu nepamana arī, kad es lieku paskatīties uzmanīgāk, vai kaut kas nav izlaists.
Santa: “Viņš uzkāpj uz 1. pakāpiena un nevar aizsniegt. Tad viņš sēž un domā. Sniegavīrs izkūst un viņš apēd.”
Es: “Ko zaķis apēd ?
S.: “Burkānu.”
Secinājumi.
·        Samērā viduvējs aktīvo vārdu krājums.
·        Nekritiskums pret sevi.
·        Valodas struktūra – vienkārša – teikumi vienkārši, bez izteiksmes līdzekļiem.
·        Apkārtējās vides sakarības izprot nepilnīgi.

2.     Aplamības.
Es Santai lūdzu pastāstīt par zīmējumu, nelūdzot tieši stāstīt par aplamībām. Santa sāk stāstīt,kas tur attēlots, bet neko nesaka, par to, ka tur kaut kas būtu aplami.Tikai, kad es pajautāju, vai tā var būt, Santa pasaka, ka tā būt nevar. Šis jautājums man ir jāuzdod pēc katras situācijas, ko Santa pasaka.Secinājumi.
·        Valoda vienkārša – vienkārši teikumi, netiek lietoti izteiksmes līdzekļi.
·        Neizrāda iniciatīvu.
·        Nepieciešams pastāvīgs pamudinājums, lai veiktu uzdevumu.

3.     Dāņu tests”. Attēls Nr. 1.

Orientācija telpā – 10p.
Māja – 7p.
Cilvēks – 4p.
Kaķis – 3.5p.
Koks – 4p.
3 līnijas – 3p.
Trijstūri – 3p.
Četrstūri – 4p.
Apļi – 3p.
Kopā – 41p.


Santa nav ieguvusi maksimālo punktu skaitu tā iemesla dēļ, ka viņa ir bijusi neprecīza, neuzmanīga un virspusīga šī uzdevuma veikšanā.


Atmiņas īpatnību izpēte.


1.Divpadsmit vārdu tests.

Vārds/atk.reize
1.
2.
3.
4.
5.
Upe
1
1


1
Bēdas

2
3
3
3
Skolnieks
2
3
2
5
2
Dzīvnieks
5
Mežs

4
4

7
Iela


5

6
Jūra


1


Ziema

Rotaļa1
4
Labība

Govs
39
Mašīna

5

2

Papildus nosauktie vārdi

6-maize
7-skolo-
tājs
6-maize
7-kuģis
4-maize
6-kuģis
8-maize
10-kuģis
11-skolo-tājs
Kopā, pareizi
25%
41.6%
41.6%
41,6%
66,6%


Secinājumi.
·        Mehāniska iegaumēšana prasa vismaz 5 atkārtošanas reizes.
·        Īslaicīgās atmiņas apjoms mazs.
·        Veidojas pašai savas sakarības, atšķirīgas no nosauktajām.

2. Tautas dziesmas iemācīšanās.

          Vakar bija spoža saule
          Šodien tāda mākoņaina:
          Vakar spīd pati saule,
          Šodien saules kalponīte.

Santai tautas dziesmas precīza iemācīšanās prasa 5 atkārtojuma reizes.

Secinājumi.
·                    Loģiska teksta precīza iegaumēšana prasa  vismaz 5 reizes, tātad  vairāk
laika kā normāli šāda vecuma skolēniem.


Kopīgais secinājums par atmiņu.
·        Mazs īslaicīgās mehāniskās atmiņas apjoms.
·        Neloģiska teksta iegaumēšana prasa vairāk atkārtojuma reizes kā normāli šādā vecumā.
·        Loģiska teksta iegaumēšana prasa vairāk laika kā normāli šādā vecumā.


Domāšanas īpatnību izpēte.

1. Antonīmi.

Dotais vārds
nosauktais antonīms

Dotais vārds
Nnosauktais antonīms

Neass
Ass                        

Glābt
Neglābt

Netīrs
Tīrs                       

Atļaut
NeatļautNozušana
Atrašana                 

Skops
NeskopsTievs
Resns                     

Izlabot
NeizlabotSvešs
Pazīstams

Nopelt
NenopeltZem
Uz

Labdaris
NelabdarisLiels
Mazs

Aizmirsts
Neaizmirsts

Ārsts
Dakteris

Viegli
Neviegli

Jaunākais
Vecākais

Uzvara
Neuzvara

Atgrūzt
Piegrūzt

Modrība
Nemodrība

Attālināt
Pietālināt

Plašs
Neplašs

Augsts
Zems

Pavēlēt
Nepavēlēt

Ārējais
Iekšējais

Sevišķs
Nesevišķs

Ciets
Mīksts

Samierināt
Nesamierināt

Sauss
Slapjš

Neveikls
Veikls

Skaists
Nesmuks

Izārdīt
Neizārdīt

Labošana
Nelabošana

Sašaurināt
Nesašaurināt

Pavairot
Pamazināt

Steigties
Nesteigties

Skaļš
Kluss

Bēdas
Nebēdas

Miers
Nemiers

Strīds
Nestrīds

Līdzība
Nelīdzība

Uzbrukums
Neuzbrukums

Mazākums
Lielākums

Īstenība
Neīstenība

Pacelt
Nocelt

Noslēgtība
Nenoslēgtība


Precīzi nosauktie antonīmi. 43,5%
Neprecīzi nosauktie antonīmi.56,5%Secinājumi.
·        Mazs vārdu krājums.
·        Rigiditāte, jeb iestrēgšana vienā uzdevuma veikšanas stratēģijā, nedomājot loģiski.

2. Ravēna tests.

Sēr./Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Kopā
A
+
+
+
+
-
+
+
-
+
+
-
+
75%
AB
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
91.6%
B
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
50%
kopā
72,2%


Santai ir samērā adekvāta formas , lieluma uztvere, kā arī spēja analizēt telpiskās attiecības starp raksta atsevišķām detaļām, t.i. analizēt telpisko struktūru.
Adekvāta telpisko attiecību analīze un sintēze, ne tikai pēc formas, bet arī pēc izvietojuma. Ir zināmas grūtības saprast figūrās variējošo visu pazīmju savstarpējo sakarību, veicot nepieciešamās analīzes un sintēzes operācijas daudzpazīmju sistēmā.

Secinājumi.
·        Adekvāta formas, lieluma un izvietojuma uztvere vienas vai divu pazīmju sistēmā.
·        Grūtības formas, lieluma un izvietojuma uztverē daudzpazīmju sistēmā.


3. Analoģijas.

1.     Nazis : griež – adata : smaila, dur, metāla
2.     Ziema : auksta – vasara : brīvlaiks, silta, nometne
3.     Kāja : apavi – roka : pirksti, cimdi, gredzens
4.     Slidas : ledus – laiva : airi, ūdens, upe
5.     Skola : direktors – pulciņš : nodarbības, vadītājs, dalībnieki
6.     Tumšs : gaišs – priecīgs : bēdīgs, dusmīgs, jautrs
7.     Ūdens : dzert – maize : cept, ēst, pirkt
8.     Zaķis : dzīvnieks – bērzs : koks, malka, siltums
9.     Janvāris : februāris – marts : mēnesis, aprīlis, maijs
10.             Cilvēks :dzīvoklis – putns: spārni, dzied, ligzda
11.             Kurpe : kāja – cepure : veikals, galva, pārdevējs
12.             Pulkstenis : laiks -  termometrs : slims, temperatūra, zāles
13.             Nedēļa : diena – stunda : minūte, zvans, sekunde
14.             Māja : celtnieks – maize : milti, krāsns, maiznieks
15.             Matrozis : kuģis – lidotājs : stūrmanis, lidmašīna, biļete
16.             Lokomatīve : vilciens – traktors : troksnis, petroleja, arkls
17.             Acs : redzēt – auss : mūzika, dzirdēt, valoda
18.             Roze : puķe – mārīte : derīga, lido, kukainis
19.             Augs : sēkla – putns : ola, knābis, spārni
20.             Zirgs : kumeliņš – govs : piens, telēns, siens
21.             Skola : mācīties – rūpnīca : mašīnas, ražot, strādnieki
22.             Pudele : stikls – cirvis : malka, dzelzs, ass
23.             Pilsēta : māja – mežs : zaķis, koks, sūnas
24.             Ozols : koks – galds : krēsls, mēbele, istaba
25.             Uzcītība : sekmes – slinkums : nesekmība, palaidnība, nosodījums

Precīzi nosauktās analoģijas  40%
Nepareizi nosauktās analoģijas  60%

Secinājumi.
·        Grūtības analoģiju veidošanā, strādāt pēc noteikta parauga, stratēģijas.
·        Iespējams neizprot dotās likumsakarības.


Kopīgais secinājums par domāšanu.
·        Tendence iestrēgt vienā uzdevuma risināšanas veidā, stratēģijā.
·        Adekvāta formas, lieluma, izvietojuma uztvere 1 un2 pazīmju sistēmā, bet grūtības šo parametru uztverē daudzpazīmju sistēmā.
·        Grūtības analoģiju veidošanā, strādāt pēc dota noteikta parauga, stratēģijas.


Secinājums par valodu.
·        Samērā viduvējs aktīvo vārdu krājums.
·        Valoda vienkārša – vienkārši teikumi, netiek lietoti nekādi izteiksmes līdzekļi.

Zīmējuma tests.  Attēls Nr.2.

Santas zīmētā koka lapotne ir augsta, kas kā testa atslēgā teikts varētu norādīt par vairākām īpatnībām, tajā skaitā aizturi attīstībā, neuzmanību, nekārtību, nelīdzsvarotību, kas pierādījās arī izpētes laikā.
Santas zīmētā koka labās puses lapotne ir palielināta, kas arī šajā gadījumā varētu liecināt par aizturi, , kā arī neuzmanību, paviršību, aizmāršību, nepietiekamu koncentrāciju. Šīs īpatnības saskan arī ar īpašībām, kas raksturo koku ar lielāku lapotni. Lapotnes labās puses palielināšana varētu liecināt arī par tendenci uz pārdzīvojumiem, vēlēšanos patikt citiem, pašpārliecības trūkumu, pakļaušanos citiem, citu ietekmēm, pastāvīgu nemieru, bet par šiem raksturojumiem ir grūti kaut ko apgalvot, nepazīstot santu vairāk.

Turpini zīmējumu! Attēls Nr. 3.

          Santa uzdevumu ir veikusi neprecīzi, pavirši.


Kopsecinājums.

Santa ir savam vecumam atbilstoša auguma, simetriskas stājas, akurāta izskata meitene.Santai nav īpašu problēmu kontakta veidošanā ar svešu cilvēku. Valoda ir mazliet nezeikla. Kā apgalvots personas lietā un parādījās arī izpētes laikā, Santas aktīvais vārdu krājums ir nedaudz mazāks par normu. Santas valoda ir vienkārša – vienkāršiem nepaplašinātiem teikumiem, bez jebkādu izteiksmes līdzekļu pielietošanas. Santai ir mazs īslaicīgās atmiņas apjoms. Gan loģiska, gan neloģiska teksta iegaumēšana prasa vairāk laika un atkārtojuma reizes kā būtu normāli šādā vecumā.
Santai ir tendence iestrēgt vienā uzdevuma risināšanas veidā, ko pati ir izvēlējusies, nedomājot līdzi loģiski. Citreiz santai ir grūtības strādāt pēc viena noteikta dota parauga, stratēģijas.
Santai ir adekvāta formas, lieluma un izvietpjuma uztvere 1 un 2 pazīmju sistēmā, bet grūtības šo parametru uztverē dadzpazīmju sistēmā.
Apkārtējās pasaules likumsakarības Santa izprot nepilnīgi.
Santa ir nekritiska pret sevi – nepamana savas kļūdas arī pēc pamudinājuma pārbaudīt vēlreiz.
Santa izpētes laikā bija samērā neuzmanīga, neprecīza un pavirša.
Santai, lai viņa veiktu uzdevumu, ir nepieciešams pastāvīgs pamudinājums.
Santa pati īpašu iniciatīvu neizrāda.
Personas lietā diegnoze nav noteikta precīzi – izteikta aizture vai debilitāte. Arī man ir grūti pateikt precīzu diagnozi. Lai to noteiktu, ir nepieciešamas vēl vairāk un precizējošākas pārbaudes.
          Darbā ar Santu ieteiktu pastāvīgi viņu pamudināt veikt uzdoto uzdevumu, kā arī būtu lietderīgi trennēt Santas atmiņu, un pārējos psihiskos procesus.
 3.kursa y specialitātes
studentes
Ilutas Lapsas

Protokols Nr.3.
Vecākā skolas vecumaskolēna psiholoģiskā izpēte.

Demogrāfiskie dati.
 Šifrs ………… ….  – Vita
Dzimšanas dati….  -  25.08.81.
Nodarbošanās ……-  tehnikuma ar pamatizglītību komerczinātnēs
                                                3. – pēdējā kursa studente
Informatīvie jautājumi.

Iluta : Kādu Tu iedomājies savu nākotni?
Vita : Sliktu, jo man jāiet kaut kur mācīties un man liekas, ka es netikšu universitātē.                          Būtu labāki materiālie apstākļi varētu mācīties par maksu.
I.: Kā Tu novērtē savu pagātni?
V.: Interesanta, es esmu apmierināta, līdz šim ir veicies.
I.: Kā Tu jūties patreiz?
V.: Normāli, var būt labāk. Tagad mani visvairāk satrauc , ko darīšu pēc tehnikuma,
      jo es vēl īsti nezinu, kur stāšos.
I.: Vai Tev ir kāds labs draugs/
V.: Protams.
I.: Kas ir labs draugs?
V.: Tāds, kuram var uzticēties, ar kuru nav garlaicīgi, ar kuru vienmēr ir par ko runāt,          kurš arī uztraucas par otru.
I.: Ko nozīmē būt labam cilvēkam?
V.: Labam cilvēkam var uzticēties, viņš ir izpalīdzīgs, saprotošs, nav rupjš, neaizvaino nekādīgi citus cilvēkus.
I.: Kas Tev patīk un kas nepatīk savos vecākos?
V.: Tētis ir saprotošs un mūsdienīgs, viņš izskatās forši, mamma man vēlas dot pašu labāko, vienīgais mamma pārāk daudz uztraucās vietā un nevietā.
I.: Vai Tu vēlētos līdzināties saviem vecākiem?
V.: Man liekas, ka nē. Es gribu būt pati. Protams, ir atsevišķas īpašības, ko vēlētos.
I.: Vai ir Dievs?
V.: Dievs?  Protams, nav. To ir cilvēki izdomājuši, lai pašiem būtulabāk. Cilvēki paši negrib uzņemties atbildību, tāpēc viņi to uzliek Dievam.
I.: Kā Tu raksturotu savas attiecības ar pretējo dzimumu?
V.: Normālas, visādas. Es džekiem liekos mīļa. Manas attiecībs ar viņiem ir brīvas. Citreiz ar tiem, kuri vairāk simpatizē esmu kautrīgāka, bet ”lošiem” es “lieku virsū”.
I.: Vai Tu vēlētos sevī kaut ko izmainīt?
V.: Negribu……Es neticu sev, dažreiz par zemu novērtēju sevi, bet es negribu otrādi, tad jau es būšu iedomīga.
I.: Vai Tev ir kādi ideāli, autoritātes?
V.: Nav ne ideāli, ne autoritātes vienā personā. Daudzos cilvēkos ir kaut kas foršs, interesants.

Secinājumi………………………………………………………………………………………………………
Secinājumi par pašvērtējuma skalu. …………………………………………...

Uzmanības pārbaude.
1.     Korektūras prove.
Rezultāti.
T,min.
N
n
K%
P
1.
168
7
4.17
0.92
139
1
0.72
0.98
3.
156
3
1.92
0.96
4.
158
1
0.63
0.99
5.
146
1
0.68
0.99
6.
154
2
1.3
0.97
vidējais
153.5
2.5
1.75
0.95

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru