Spēļu katalogs


.

Iesildīšanās spēles.

1.    Dalībnieki sastājās aplī un katrs nosauc savu vārdu un to pavada ar kādu žestu. Pārejie atkārto gan vārdu, gan žestu. Darbība tiek turpināta kamēr tiek veikts pilns aplis.
2.    Dalībnieki sastājas aplī, tik ieslēgta mūzika. Viens no dalībniekiem mūzikas ritmā sāk veikt dažādas kustības, pārejie tās atkārto. Pēc īsa brīža vadīt turpina nākamais dalībnieks. Spēle tiek turpināta kamēt tiek veikts pilns aplis.

Psihotehniskās spēles.

1.    Tiek dots viens lietvārds. Jāmēģina šo parādību definēt tā, lai varētu atspoguļot jēdziena raksturīgās īpašības un to nevarētu attiecināt uz citu parādību. Sākumā katrs var uzrakstīt savu definīciju, bet beigās grupas diskusijā izveidot vienotu definīciju.
2.    Muša. Grupa domās iztēlojas loga rūti ar 12 mazākiem lodziņiem. Tiek norādīts ka muša sēž kreisajā augšējā rūtiņā. Katram grupas dalībniekam pēc kārtas ir jāpārvieto muša pa iedomāto logu par  vienu rūtiņu. Jā kāds kļūdās un iziet ārpus tabulas viņš izstājās un spēle sākas no sākuma. Vadītājam ir uzmanīgi jāseko līdzi spēles gaitai.

Radošās spēles.

1.    Grupas stāsts. Dalībnieki sēž aplī. Uzdevums ir izveidot kopīgu stāstu par kādu tēmu. Katram dalībniekam pāris teikumos jāpastāsta turpinājums, iesaistot stāstā vienu jaunu tēlu. Pēc tam , kad stāsts ir pabeigts, katram ir jāattēlo sava stāsta daļa. Pārunas. Kā jutos stāstot, attēlojot, kā izvēlējos tēlu.
2.    Pasaku modifikācijas. Sadalās 3-4 grupās. Izvēlās visiem pazīstamu pasaku. Katra grupa izlozē, no kura pasakas tēla viedokļa pasaka būtu jāpārveido. Dod ~15min. laika sagatavoties. Katra grupa reprezentē savu pasakas variantu.
3.    Stāsts pēc attēla. Vajadzīgs neparasts , izteiksmīgs, ļoti emocionāls attēls; papīrs un rakstāmlietas. Lūdz katram uzrakstīt par attēlu to kas bija, ir, un būs.
4.     Grupa tiek dots uzdevums apspriest jautājumu – kā var izmantot papīra saspraudi. Kad diskusija pabeigta un viedokļi izteikti, tiek piedāvāts otrs jautājums – kā noteikti nevar izmantot papīra saspraudi. Pārrunas. Kurš piemērs rosināja lielāku fantāziju, un kurā izveidojās vairāk atbildes.

Lomu spēles.

1.    Profesija. Tiek izvēlēti 3-4 brīvprātīgie, kuri pēc kārtas sasēžas aplī. Viņiem ir jāattēlo kāda loma, piemēram, viņi ir kādas profesijas pārstāvji. Pārejie grupas locekļi uzdod viņiem dažādus jautājumus, lai noskaidrotu, kāda loma ir šiem izvēlētajiem, vai arī kādas profesijas pārstāvji viņi ir. Var ierobežot jautājumu skaitu, lai spēle ietu raitāk, vai arī neierobežot to, turpinot spēli līdz tam brīdim, kamēr profesija vai loma nebūs atminēta. Pārrunas. Tiek runāts par to kā jūtās lomu izpildītāji un tie, kam vajadzēja minēt lomas.
2.    Teātris. Sadalās grupiņās pa 4-5 cilvēkiem. Katrai grupiņai ir jāizvēlas lomu komplekts, kas patiesībā visām grupiņām ir vienāds. Tad grupiņa izvelk žanru, kurā viņiem jādarbojas(balets, opera, drāma, komēdijau.t.t.). Kātra grupa izspēlē savu žanru. Pārrunas. Kā grupiņās sadalījuši lomas, izdomājuši sižetu, kā iejutušies lomā.Neverbālās spēles.

1.    Pantonīma. Visus lūdz piecelties. Jāiedomājas , ka atrodas augļu dārzā. Jāplūc augļi un jāliek tie grozā. Jāattēlo kā grozs paliek arvien smagāks, jāparāda citiem cik daudz augļu jūs esat salasījis. Pēc tam seko otra pantonīma, mājas celšana. Visi celtniecības darbi ir jākoordinē pašiem, bez vārdu palīdzības. Pārrunas. Jāanalizē divu veidu jūtas un pārdomas. Kad jūs jutāties lasot augļus(individuāli), un būvējot māju(kolektīvi). Kāda bija atšķirība starp šīm jūtām, kas bija vieglāk, kas jums palīdzēja.
2.    Pirkstu izmešana. Katram ir jāsaspiež labā roka dūrē un pēc vadītāja komandas “1,2,3” ir jāatlaiž pirksti. Neverbāli ir jācenšas vienoties par kādu konkrētu pirkstu skaitu. Pārrunas. Kā jūs sapratāt kādu pirkstu skaitu ir jāatlaiž , kāda bija jūsu izvēlētā taktika un kāpēc.
3.    Teātris pa ķēdīti. Dalībnieki sastājas rindā. Vadītājs pirmajam iedod zīmīti uz kuras ir rakstīta kāda darbība. Pirmais šo darbību ar žestu un mīmikas palīdzību (neverbāli) parāda nākamajam. Tas saprasto savukārt rāda nākamajam, un tālīdz rindas beigām. Pārrunās. Atšķetina kokatrs sapratis, izstāsta kā juties.Atgriezeniskās saites & refleksijas spēles.

1.    Karstais krēsls. Spēles dalībnieki sēž aplī. Viens no dalībniekiem nosēžas apļa vidū, “karstajā krēslā”. Pārejie pasaka par viņu visu pozitīvo vai negatīvo ko viņi vēlas pateikt konkrētajam grupas biedram. Spēle turpinās tik ilgi, kamēr karstajā krēslā ir pabijuši visi grupas dalībnieki.
2.    Katram no grupas locekļiem ir savas konkrētās šā mirkļa izjūtas. Pārejie tās nezin. Grupas locekļiem tiek dota iespēja parādīt savas jūtas . Parādiet tādu grimasi, kura vislabāk izteiktu jūsu pašreizējo noskaņojumu.Grupai tā būs jāatdarina. Pārrunas. Kā jutās, vai sajuta otra cilvēka noskaņojumu.
3.    Sadalās pa pāriem.Nostājas viens otram pretim. Viens no pāra (bez vienošanās) sāk kat kādas kustības, kuras otram cilvēkam ir jāattēlo spoguļattēlā. Uzdevuma laikā jāskatās partnera acīs. Pārrunās. Kā jutās, kādu lomu un kāpēc uzņēmās?

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru