Uzņēmuma efektīvās vadības sistēmas


Ventspils Augstskolas

2.kursa pārvaldības nodaļas studenta
Kristapa Grosbaha
Referāts grāmatvedībā Ventspils 2000

TQM

TQM(Total Quality Management) – ļoti svarīga kvalitātes vadīšanas koncepcija. Tā aptver visu uzņēmumu, un tā ir ilgtermiņa vadīšanas sistēma, lai uzlabotu produktu un pakalpojumu kvalitāti.
Kvalitāte ir saistīta ar attīstību, konstrukciju, produkciju, mārketingu un pakalpojumu sniegšanu patērētājiem. Labāka kvalitāte ir jāsasniedz ar darbinieku palīdzību, lai nodrošinātu patērētāju optimālu vajadzību apmierināšanu.[1]

ISO9000


1987.gadā pirmo reizi uzņēmumos ieviesa internacionālo normu – ISO9000. Tie ir nepieciešami, lai patērētāji un tirgotāji varētu spriest par preču, pakalpojumu kvalitāti. Eiropas savienība pieprasa ISO9000 standartus speciālām produktu grupām, kam ir speciālas drošības un izturības prasības. ASV lielākie automobiļu ražotāji pieprasīs daļu piegādātājiem ISO9000 standartu nākamos 2 gados. ISO9000 ir būtisks uzņēmējdarbības veikšanai tirgus skaita augšanas apstākļos.
ISO9000 ir konkurences priekšrocības. Tas parāda ka piedāvātājs nopietni pievēršas kvalitātei.
ISO900 standarti definē kvalitātes sistēmas, ko izmanto dizaina, attīstības, ražošanas, uzstādīšanas un servisa pārbaudēs un testos. ISO9000 standarti izveido kvalitātes sistēmas standartu uzbūvi. Kvalitātes sistēma  - kontroļu un līdzsvaru sērija, kas nodrošina, ja ieviesta un nodrošināta, ar jaudas un produkcijas kvalitāti. Tā definē 20 noteikumus, kas nepieciešami kvalitātes nodrošināšanai. Visi noteikumi ir apkopoti augstākās pakāpes ISO9000 dokumentācijā.
Ir izveidoti 3 standarti, lai aptvertu visus aspektus. Tie ir:
·        ISO9001:kvalitātes sistēma – modeļi priekš kvalitātes nodrošināšanas dizainam, attīstībai, ražošanai, uzstādīšanai un servisam. Tas satur 20 sekcijas, kas savukārt precizē kvalitātes sistēmas katras sastāvdaļas prasības. ISO9001 ir nepieciešams kvalitātes rokasgrāmata un dokumentētas darbības, kas definē kvalitātes sistēmas organizāciju un darbību.
·        ISO9002:kvalitātes sistēma – nodrošina kvalitāti ražošanā, uzstādīšanā un servisā. Tas ir kvalitātes sistēmas līgummodelis, kas ietver ražošanu, bet ne dizainu(tā ir vienīgā atšķirība no ISO9001).
·        ISO9003:kvalitātes sistēma – beigu inspekciju un testu kvalitātes nodrošinājums. Šis modelis izmanto modificētus noteikumus, lai tie atbilstu pārbaudēm.
·        ISO9004:kvalitātes vadīšana un kvalitātes sistēma.
Standarti atšķiras ar to, ka tie attiecas uz atšķirīgiem sektoriem, kuros uzņēmums darbojas. Uzņēmumi, kas nodarbojas ar ražošanas beigu stadiju(salikšana, montāža) izvēlēsies ISO9003 standartu. Uzņēmumi, kuros ietilpst arī pati ražošana, izvēlēsies ISO9002, bet uzņēmumi, kas nodarbojas ar dizaina un attīstīšanas aktivitātes, izvēlēsies ISO9001. Rezultātā ISO9001 ir galvenais standarts, bet standartiem ISO9002 un 9003 ir pakārtota nozīme.[2]


HACCP


HACCP – vadības instruments, kas nodrošina ar daudz strukturizētāku pieeju zināmu briesmu kontrolei nekā tradicionālās inspekcijas un kvalitātes kontroles. Tam ir potenciāls noteikt jomas, kurās kļūdas vēl nav pieredzētas un ir noderīgs pie jaunu operāciju veikšanas.
HACCP radās 1960. gadā, kad NASA meklēja ceļus, kas garantē ka astronautu pārtika ir pilnīgi droša. Pilsbury corp. tika dots uzdevums izveidot pilnīgu drošu pārtiku(“Zero Defect”). Tā izveidoja briesmu analīzes sistēmu – HACCP. Tas tiek iekļauts Pasaules veselības organizācijas/Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas standartos(The Codex Alimentarius). Eiropā katram pārtiku ražojošam uzņēmumam ir nepieciešams atbilst šī standarta prasībām.[3]
HACCP(Hazard Analysis and Critical Control Points) – pārtikas ražošanas procesa analīzes un iespējamo ķīmisko, fizisko un bioloģisko briesmu noteikšanas sistemātiska metode.
          HACCP9000Ò - starptautiska programma, kas iekļauj HACCP, ISO9000 un pārtikas higiēnas praktiskais pielietojums vadības sistēmā, lai nodrošinātu pārtikas drošību un kvalitāti pārtikas, dzērienu ražotājiem vai sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumiem visā pasaulē.[4]


EMAS


EMAS(Eco Management & Audit Scheme) – Eiropas komisijas shēma, kā reģistrēt tos uzņēmumus, kas ieviesuši apkārtējās vidi aizsargājošu vadības sistēmu(kā ISO14001) un izstrādājuši neatkarīgu ziņojumu sabiedrībai par vides aizsardzības attīstību. Tas attiecas uz pārstrādes rūpniecību un tiem, kas ir nodarbināti atkritumu savākšanā, pārstrādē, derīgo izrakteņu un enerģijas iegūšanā. EMAS paredz resursu un enerģijas ekonomēšanu, kā arī tirgus priekšrocības.[5]

 

[1] Hilmar J.Vollmuth “Controlling – Instrumente von A – Z”, 1998, 321.lpp.
[2] http://home.earthlink.net/^reolson/iso9000.html
[3]http://www.nsf-isr.org/haccp/haccp.html
[4]http://www.foodhygiene.com/
[5] http://www.environment.detr.gov.uk/greening/emas/iso14001.htm

1 komentārs:

  1. Cityfinances aizdevums biznesam https://www.cityfinances.lv/apgrozamie-lidzekli/

    AtbildētDzēst