Variācijas rādītāji, to izmantošana uzņēmuma izpētē
Variācija
Definīcija
Variācija – jebkuras statistiskās kopas īpašība- pazīmes skaitlisko un atributīvo nozīmju individuālā atšķirība , kuru izraisa dažādu faktoru ietekme
Variācija
Mērīt variāciju nozīmē-
noteikt kopas vienību skaitlisko vērtību tuvības vai atšķirības pakāpi
Variācija
Jo mazāka variācija ,
jo tipiskāks ir vidējais lielums
un viendabīgāks kopums
Variācija
Jo vairāk novirzās pazīmes individuālās vērtības no kopuma vidējā, jo netipiskāks ir vidējais lielums
Svarīgākie variācijas rādītāji
ØVariācijas apjoms jeb amplitūda
ØVidējā lineārā novirze
ØVidējā kvadrātiskā novirze
ØDispersija
ØVariācijas koeficients

Variācijas apjoms
Vidējā lineārā novirze
α (alfa) ir atsevišķu varianšu absolūto noviržu no aritmētiskā vidējā vidējais lielums
Dispersija
δ2 ir atsevišķu varianšu noviržu no aritmētiskā vidējā kvadrātu vidējais lielums
Standartnovirze jeb vidējā kvadrātiskā novirze
δ(sigma) - pazīmes vērtību vidējā variācija ap aritmētisko vidējo
Variācijas koeficients
kv ir variācijas relatīvais rādītājs
Mažoritāte
• Sakarība, kas raksturīga normālā sadalījuma rindās starp lineāro novirzi un standartnovirzi:
standartnovirze > lineārā novirze

• Standartnovirze =
1,25 x vidējā lineārā novirze
• Vidējā lineārā novirze =
0,8 x standartnovirze

Asimetrijas koeficients

• Ja Kasim ir pozitīva vērtība, rinda ir ar labās puses asimetriju un
Me < x

• Ja Kasim ir negatīva vērtība, rinda ir ar kreisās puses asimetriju un
x < Me
Standartamplitūda

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru