Biznesa plāns: Kartingu halle Valmierā


Satura rādītājs

                                                                                                         Lpp.
Kopsavilkums                                                                                                             3
1. Uzņēmuma apraksts                                                                                                4
2. Pakalpojumu raksturojums                                                                                      5
      2.2 Pamatlīdzekļu uzskaite                                                                                   6
      2.3 Apgrozāmo līdzekļu uzskaite                                                                          7
3. Uzņēmuma vadība un personāls                                                                             8
4. Tirgus analīze                                                                                                          9
      4.1 Konkurence                                                                                                     10
5. Mārketinga stratēģija                                                                                              11
6. Risks un problēmas                                                                                                 12
7. Finansu plānojums                                                                                                  13
8. Secinājumi un priekšlikumi                                                                                     16
Kopsavilkums


SIA „SPEEDER” būs kartingu halle. Kartingu halles vadītājs un īpašnieks būs Edgars Ozoliņš.
Kredīts Swedbank 10000,00 Ls uz 5 gadiem ar procentu likmi 15 % gadā.
Kartingu halle piedāvās tādu pakalpojumus kā:
1.      Individuālie braucieni 5, 10 minūtes vai pēc izvēles ilgāku laika periodu.
2.      Halles īri uz ilgāku laika posmu.
SIA „SPEEDER” nodrošina:
1.      Kartingus vienmēr darba kārtībā.
2.      Laipnu un atsaucīgus darbiniekus
3.      Individuālu pieeju katram klientam.
4.      Pakalpojuma galarezultātu atbilstoši klienta vēlmēm
5.      Sausu un sakopti trasi.
Uzņēmumam varētu būt problēmas ar klientu piesaisti darbības sākumā, tāpēc tiks izvietotas vairākas reklāmas internetā, Valmieras pilsētas informācijas centrā, Valmieras pašvaldības laikrakstā „Liesma”.

Peļņas vai zaudējumu aprēķins gadā
20170,00 - 969,00 - 1500,00 - 2000,04 - 841,00 - 968,66*12 = 3236,04

           1.    Uzņēmuma apraksts


Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SPEEDER” (Tālāk tekstā SIA „SPEEDER”). SIA „SPEEDER” ir kartingu halle, kura izveidei ir nepieciešams aizņēmums no kredītiestādes. Aizņēmuma summa būs 10000 Ls uz 5 gadiem. SIA „SPEEDER” atradīsies Mūrmuižas ielā 16c, Valmierā. Ļoti daudz cilvēku zina kur tas atrodas jo šajā vietā jau iepriekš bija kartingu halle, kas bija ļoti populāra īpaši jauniešu vidū.  Telpas ideāli ir piemērotas kartingu halles atvēršanai. Nedaudz būtu jāpielabo vizuālais izskats, bet grīdas segums nebūtu jāmaina, jo vecais ir ļoti labā stāvoklī. Grīdas seguma maiņa izmaksātu ļoti dārgi. Ņemot vērā ka mūsu klienti būs dažāda vecuma cilvēki piemērosim dažādas atlaides un akcijas kas piesaistītu klientus. It īpaši brīvdienās. Mūsu darbinieki labi kvalificēti, zinoši un pretimnākoši, kas būtu viens no aspektiem kas piesaistītu vairāk klientu. Kā arī trase būs iekārtota lai būtu interesantāk braukt. Ja kāds vēlēsies īrēt kompleksu piedāvāsim mainīt trases formu kā klients to vēlēsies.

Uzņēmuma pilns nosaukums: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „SPEEDER”
Juridiskā adrese: Valmiera, Mūrmuižas iela 16c
Tālrunis: xxxxxxxx
Reģistrēšanās: Uzņēmums tiks reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
Atklāšana: 2011. gada 25. janvārī
Direktors: Vārds Uzvārds pieder 100 % kapitāla daļas.
Norēķinu konts: A/S Sweedbank Valmieras filiāle, Rīgas iela 15, LV- 4201, kods xxxxxxxxx, konts xx-xxxxxxxxxx

Kredīts Swedbank 10000 Ls uz 5 gadiem ar procentu likmi 15 % gadā.


2. Pakalpojumu raksturojums

Kartingu halle SIA „SPEEDER” piedāvās tādus pakalpojumus kā
Ø  5 minūšu brauciens pa trasi
Ø  10 minūšu brauciens pa trasi
Ø  Halles īri
Ņemot vērā to, ka Valmierā nav kartingu halles vajadzētu tādu izveidot.
Nākamo 3 gadu laikā mēs vēlētos paplašināt halli ar āra trasi un vairāk kartingiem lai varētu rīkot plašāka mēroga sacensības.
SIA „SPEEDER” ir izveidots lai sniegtu pakalpojumus kas Valmieras apkārtnē nav pieejami un pēc kuriem ir liels pieprasījums jauniešu vidū. Tas būtu labs brīvā laika pavadīšanas veids. Katram apmeklētājam tiks nodrošināta individuāla pieeja un kvalitatīvs pakalpojumus.
Mūsu mērķis ir izveidot Valmierā vienīgo kartingu halli kas būtu spējīga konkurēt ar tādu kartingu halli kāda ir Cēsīs.
SIA „SPEEDER” nodrošina klientiem:
Ø  Kartingus vienmēr darba kārtībā.
Ø  Laipnu un atsaucīgus darbiniekus
Ø  Individuālu pieeju katram klientam.
Ø  Pakalpojuma galarezultātu atbilstoši klienta vēlmēm
Ø  Sausu un sakopti trasi.Pakalpojuma nosaukums
Cena
Brauciens- 5 min.
2,50 Ls
Brauciens- 10 min
4,00 Ls
Halles īre- 1h
20,00 Ls
Halles īre- 2 h
35,00 Ls
Halles īre- (katra nākamā stunda)
10,00 Ls
2.2 Pamatlīdzekļu uzskaite

Nr.p.k.
Inventāra nosaukums
Daudzums
Cena Ls. (1gab.)
Kopā Ls
1.
Kartings
4 gab.
1500,00
6000,00
2.
Elektroniskais hronometrs, kas uzrāda apļa laiku
1 gab.
500,00
500,00
3.
Dienas gaismas
10 gab.
36,00
360,00
4.
Starta/ finiša gaismas
2 gab.
10,00
20,00
5.
Karogs
4 gab.
10,00
40,00
6.
Dators
1 gab.
0,00
0,00
7.
Kases aparāts
1 gab.
100,00
100,00
8.
Biroja krēsls
1 gab.
20,00
20,00
9.
Rakstām galds
1gab.
51,00
51,00
10.
Printeris
1 gab.
33,00
33,00
11.
Biroja papīrs
1.gab
4,00
4,00
12.
Muzikālais centrs
1.gab.
104,00
104,00
13.
Web kamera
2.gab.
10,00
20,00
14.
Stacionārais telefons
1gab.
10,00
10,00
15.
Galda lampa
1gab.
15,00
15,00
16.
Lietotas automašīnu riepas
2000 gab.
0,15
150,00
17.
Izkārtne
1gab.
500,00
500,00
18.
Mākslīgais kauss
3gab.
15,00
45,00Kopā:
7972,002.3           Apgrozāmo līdzekļu uzskaite

Nr.p.k.
Inventāra nosaukums
Cena (Ls)
1.
Benzīns
750,00
2.
Eļļa
20,00
3.
Motoreļļa
15,00
4.
Mehāniķa instrumenti
50,00
5.
Birstes, slotas, lāpstas
20,00
6.
Biroja papīrs
20,00

Kopā
875,00
3. Uzņēmuma Vadība un personāls

Personāla galvenais uzdevums ir nodrošināt efektīvu uzņēmuma darbu un taisnīgu attieksmi pret darbiniekiem. Visi darbinieki savu darbu un pienākumus veiks pēc līgumā aprunātiem punktiem un ētikas kodeksiem, tātad- prasmīgi, saprotoši, padevīgi, laipni. Tā lai darbinieka darbības veicinātu uzņēmuma attīstību.

Amats
Štata vienība
Vārds Uzvārds
Bruto alga
Neto alga
Izmaksa par darbinieku darbu
Vadītājs
1
Vārds Uzvārds
350,00
244,79
434,57
Mehāniķis
1
Vārds Uzvārds
180,00
130,31
223,61
Vadītāja vietnieks
1
Vārds Uzvārds
250,00
177,45
310,48Kopā:
552,55
968,66

           


4.    Tirgus analīze

Kartingu halles pakalpojumu loks ir samērā šaurs, bet ir prognozēts, ka halli apmeklēs abu dzimumu pārstāvji. Protams, sievietes retāk nekā vīrieši. Lai gūtu peļņu SIA „SPEEDER” orientējas uz jauniešiem un iedzīvotājiem ar vidējiem ienākumiem.
Latvijā ir plaši vērojams tā sauktais „Melnais tirgus”, ko veido uzņēmumi, kuri saviem darbiniekiem daļu algas izmaksā aploksnē, tādejādi apejot likumdošanu un nemaksājot nodokļu. Tātad šis strādājošais nevar saņemt pienācīgu pensiju vecumdienās.
Vēlāk kad uzņēmums būs nostabilizējies un gūs pastāvīgus klientus- peļņu  , tad tiks paplašināta trase un iepirkts jauns inventārs, kā arī ievietotas vairākas reklāmas.
Pakalpojumu pieprasījuma prognozes. Vidējais apmeklējumu skaits vienā dienā:
·         Brauciens- 5 min (10)
·         Brauciens- 10 min (8)
·         Halles īre (-2)
Tirgus segmentācija balstās uz sekojošiem principiem- ģeogrāfiskais, demogrāfiskais un sociāli ekonomiskais.
Ģeogrāfiskais- 60% SIA „SPEEDER” klienti ir Pārgaujas iedzīvotāji, bet pārējie 40% Valmieras centra un apkārtnes iedzīvotāji.
Demogrāfiskais (vecums, dzimums)- kartingu halli bērni, jaunieši un arī pavecāki cilvēki. Pensionāru interese par kartingu halli nebūs liela vai arī nebūs vispār. Lielākā daļa mūsu klienti ir no 15- 30 gadu vecumam.
Sociāli ekonomiskais (ienākumu līmenis, profesija)- Tā kā Valmieras iedzīvotāji strādā gan ar vidējiem, gan ar augsta līmeņa ienākumiem, apmeklētāju skaits varētu būt diezgan liels. Visvairāk kartingu halli apmeklēs skolēni, studenti. Pateicoties reklāmai „no mutes mutē” kas ir izveidojusies cilvēkiem runājot par kādu pakalpojumu, kuru saņēmuši un kurš viņiem paticis. Prognozēts, ka šī reklāma strādās ļoti labi un veicinās klientu plūsmu.


4.1 Konkurence


SIA „SPEEDER”
Cēsu kartingu halle
Atrašanās vieta
Diezgan tālu no Valmieras centru, bet tuvu autobusa pieturai, viegli pamanāms no šosejas, ērta piekļūšana.
Tuvākā konkurentu kartingu halle atrodas Cēsīs, kura ir ļoti labi pamanāma (lielas izkārtnes), tuvu Cēsu centram, vēl tuvāk dzelzceļa stacijai un autoostai.
Sniegtie pakalpojumi
Pakalpojumus sniegs augstā līmenī. Bet pakalpojumu klāsts ir gandrīz tāds pats kā konkurentiem.
Sniedz pakalpojumus augstā līmeni. Pakalpojumu klāsts tāpat kā visiem pārējiem.
Informācija par sevi.
Pārdomāti reklāmas pasākumi. Ievietosim reklāmas internetā (Valmiera.lv), radio, laikrakstos un Valmieras pilsētā, bukletus veikalos.
Apstrādāti reklāmas pasākumi. Gan internetā, gan radio. Vislabākā reklāma šai kartingu hallei ir atrašanās vieta un reklāma „No mutes mutē”.
Pakalpojumu vidējā cena
Cenas būs mazliet zemāka kā kartingu hallei Cēsīs. Bet tas atspēkos tālo ceļu no Valmieras centra.
Cenas mazliet augstākas, bet nav jāizmanto sabiedriskais transports lai līdz tai nokļūtu.5.    Mārketinga stratēģija

Galvenokārt uzmanība tiks pievērsta klientu laipnai un kvalitatīvai apkalpošanai, kam būtu jānodrošina halles darba apjoma palielināšanos. 
Tie, kas būs pabijuši mūsu kartingu hallē un būs apmierināti ar izjustajiem pakalpojumiem. Noteikti pastāstīs tālāk saviem draugiem, radiem un paziņām un arī tādā veidā mēs varēsim paplašināt savu klientu loku.
Mūsu klienti pārsvarā būs vīrieši, bet nav izslēgts, ka arī kāda sieviete vēlēsies pamēģināt. Un iespējams iepatiksies un vēlēsies atkārtot.


Reklāmas veids
Biežums/skaits
Izmaksas Ls/ gab.
Summa Ls (gadā)
Internets (www.draugiem.lv)
12 mēn.
0,00
0,00
Internets (www.valmuera.lv)
12 mēn.
0,00
0,00
Laikraksts "Liesma"
6 mēn.
41,00
41,00
Vizītkartes
1000
0,50
500,00
Lielas izkārtnes Valmieras pilsētā
Pirmos 6 mēn.
50,00
300,00


Kopā:
841,006.    Risks un problēmas


Katram uzņēmumam ir jāapzinās, ka ir jāuzņemas risks. Tas var būt gan ārējais, gan iekšējais. Iekšējie riski var būt konflikti starp darbiniekiem u.c., bet ārējie riski ir lielāki un svarīgāki (vandāļi, ugunsgrēks, vētra u.c.) Tādi, kurus grūti paredzēt un novērst.
Problēmas uzņēmuma darbības sākumā varētu būs klientu piesaiste. Tāpēc reklāmas pasākumus paredzēts uzsākt jau pirms halles atvēršanas.
Viens no riska veidiem ir mainīgā LR likumdošana, tāpēc būtu jāseko līdzi nodokļu izmaiņām.
Zināms riska faktors ir laupīšana, ugunsgrēks, vandālisms u.c.
Uzņēmējdarbības problēmu un risku novēršanas veidi:
·         Jāievēro visi drošības noteikumi un jāveic drošības pasākumi.
·         Finansiālā stāvokļa palielināšana piesaistot klientus
·         Drošības nolūkos dūmu detektoru, signalizācijas uzstādīšana.
7.    Finansu plānojums

Kredīta atmaksas grafiks
Kredīta summa ir 10000,00 Ls uz 5 gadiem ar kredītu procenta likmi 15 % gadā. Maksājums veicams reizi mēnesī. Pakalpojuma sniedzējs A/S Sweedbank.
10000,00*0,15=1500,00
1500,00 / 12 = 125,00 Ls/ mēnesī
10000,00 / 5 / 12 = 166,67 Ls/ mēnesī

2010. gads
Aizņēmuma atmaksa
% par aizņēmumu
Janvāris
166,67
125,00
Februāris
166,67
125,00
Marts
166,67
125,00
Aprīlis
166,67
125,00
Maijs
166,67
125,00
Jūnijs
166,67
125,00
Jūlijs
166,67
125,00
Augusts
166,67
125,00
Septembris
166,67
125,00
Oktobris
166,67
125,00
Novembris
166,67
125,00
Decembris
166,67
125,00
Kopā
2000,04
1500,00
SIA plānotie resursa izdevumi
Mēneši
Elektrība (Ls)
Siltums (Ls)
Ūdens (Ls)
Telefons (Ls)
Kopā (Ls)
Janvāris
30,00
100,00
15,00
10,00
155,00
Februāris
25,00
103,00
12,00
8,00
148,00
Marts
29,00
0,00
14,00
9,00
52,00
Aprīlis
20,00
0,00
13,00
15,00
48,00
Maijs
16,00
0,00
10,00
6,00
32,00
Jūnijs
18,00
0,00
10,00
3,00
31,00
Jūlijs
18,00
0,00
10,00
12,00
40,00
Augusts
16,00
0,00
10,00
14,00
40,00
Septembris
18,00
0,00
10,00
6,00
34,00
Oktobris
19,00
60,00
15,00
8,00
102,00
Novembris
25,00
80,00
13,00
4,00
122,00
Decembris
30,00
100,00
15,00
20,00
165,00
Kopā:
969,00SIA Plānotie ieņēmumi
Mēneši
Brauciens- 5min
Brauciens- 10
Halles īre
Kopā (Ls)
Janvāris
700,00
900,00
1200,00
2800,00
Februāris
275,00
500,00
375,00
1150,00
Marts
375,00
490,00
440,00
1305,00
Aprīlis
380,00
250,00
400,00
1030,00
Maijs
505,00
380,00
480,00
1365,00
Jūnijs
800,00
400,00
350,00
1550,00
Jūlijs
345,00
400,00
1150,00
1895,00
Augusts
600,00
705,00
230,00
1535,00
Septembris
800,00
470,00
150,00
1420,00
Oktobris
1200,00
500,00
1300,00
3000,00
Novembris
450,00
600,00
480,00
1530,00
Decembris
240,00
350,00
1000,00
1590,00Kopā
20170,00

Peļņas vai zaudējumu aprēķins gadā:
20170,00 - 969,00 - 1500,00 - 2000,04 - 841,00 - 968,66*12 = 3236,04


Secinājumi un priekšlikumi

1.      Rakstot šo biznesa plānu esmu sapratis cik grūti izveidot savu uzņēmumu un to uzturēt tā lai tas nebankrotētu.
2.      Lai izveidotu uzņēmumu ir nepieciešama ļoti liela naudas summa, tāpēc ir grūti ir izvedot uzņēmumu, kurš strādātu sekmīgi un nestu peļņu.
3.      SIA „SPEEDER” ir ļoti lielas iespējas gūt peļņu, jo tuvākais konkurentu uzņēmums ir 25 km attālumā.
4.      Lai piesaistītu klientus darbiniekiem jābūt atsaucīgiem, zinošiem, smaidīgiem un pretimnākošiem. Ja Darbinieki būs ar labām īpašībām un neizrādīs negatīvās emocijas, tad cilvēkiem patiks nākt uz kartingu halli un izklaidēties, tādējādi uzņēmums gūs lielāku peļņu.
5.      Taisot šo biznesa plānu esmu aptvēris, ka uzņēmumā ik uz soļa ir jādomā par peļņas gūšanu.
6.      Uzņēmumam vajadzētu pēc kāda laika paplašināties un iepirkt jaunus kartingus lai klientiem patiktu nākt ar draugiem, grupās pa 4 vai 5 kas arī nestu vēl lielāku peļņu nekā ja klients atnāk viens.

7.      Uzņēmumam vajadzētu ievietot reklāmas pēc iespējas vairākās vietās, lai cilvēki zinātu, ka eksistē tāda kartingu halle.

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru