Dabaszinātnes jautājumi un atbildes

Bioloģija
  1. Kurā organismu grupā aprakstīts visvairāk sugu?
Posmkāji sugu skaita ziņā pārsniedz visu pārējo dzīvnieku sugu kopskaitu, lielākā šī tipa klase – kukaiņi ietver 1500000 sugu un ir visdaudzveidīgākā organismu grupa mūsdienās.

  1. Kas vīrusus būtiski atšķir no pārējām dzīvības formām?
Atšķirībā no pārējām dzīvības formām vīrusi ir bezšūnu dzīvības formas, kas sastāv no nukleīnskābes un olbaltumvielām. Vīrusi ir šūnu parazīti, kas vairojas tikai dzīvās šūnās (savu sastāvdaļu sintēzei izmanto šūnas fermentu sistēmu). To iedzimtības informācija ierakstīta nevien DNS, bet arī RNS (atkarībā no sugas).

Vides zinātne
  1. Kādas briesmas dabai un cilvēkam rada ozona slāņa caurums?
Ozona slāņa caurumā ozona blīvums ir mazāks nekā pārējā slānī, tāpēc šajā vietā ultravioletais (UV) starojums tiek mazāk absorbēts. Pārmērīgam UV starojumam ir negatīva ietekme uz dzīvo dabu. Tas palielina saslimšanas risku ar ādas vēzi, cilvēku āda strauji noveco, pavājinās organisma imunitāte un tādēļ pieaug saslimstība ar infekciju slimībām. Lēnāk aug meži un labība. Ja ozona slāņa caurums turpinās augt, tad iespējams, ka tas būs viens no bioloģiskās daudzveidības samazināšanās cēloņiem.

  1. Ko nosaka ar kolititra palīdzību?
Ar kolititra palīdzību nosaka bakteriālo piesārņojumu ūdenī nosakot mazāko ūdens daudzumu mililitros, kurā atrodama viena zarnu nūjiņa (Escherichia coli).

Fizika
  1. Kas ir aukstā kodolsintēze?
Kodolsintēze ir reakcija, kur "sakūstot" atomu kodoliem izdalās enerģija, dabā kodolsintēzes process notiek uz Saules un zvaigznēm. Zinātnieki ir izvirzījuši hipotēzi, ka ir iespējama aukstā kodolsintēze, jo ir veikti eksperimenti zemās temperatūrās, kuru rezultātā ir novērotas līdzības ar jau zināmo kodolsintēzi. Tā ir kodolsintēzes reakcija, kuru iespējams realizēt mājas apstākļos, tātad izmantojot daudz zemāku temperatūru nekā līdz šim.

  1. Kas ir Visuma tumšā viela?
Pēc zinātnieku pētījumiem redzamās matērijas Visumā ir daudz mazāk nekā vajadzīgs, lai gravitācijas spēki, ko tā rada, saturētu galaktikas kopā. Trūkstošo masu pieņemts piedēvēt kādai substancei, kurai ir ievērojama masa, un to dēvē par Visuma tumšo vielu. Pēdējos gados ir parādījies daudz hipotēžu par tumšās vielas sastāvu, bet tās eksistence tomēr vēl nav īsti pierādīta.Ķīmija
  1. Cik molekulu ir tukšā puslitra alus pudelē?
Tukšā puslitra alus pudelē nav nevienas molekulas, jo tā ir tukša.

  1. Kāpēc tēja ar citronu ir gaišāka par tēju bez citrona?
Tēja ar citronu ir gaišāka par tēju bez citrona, jo tēja skābā vidē paliek gaišāka, bet bāziskā vidē tumšāka. Par to pārliecinājos arī ar eksperimenta palīdzību: tējai pievienoju citronu (skābu vielu) – tā palika gaišāka, pēc tam pievienoju dzeramo sodu (bāziska viela) un tā atkal palika tumšāka. To pašu varēja novērot arī pievienojot etiķi un pēc tam dzeramo sodu. Tāpēc varam secināt, ka tējā ir vielas, kuras darbojas, kā indikators un pie zema pH līmeņa kļūst gaišākas.

Ģeoloģija
  1. Kas ir lielais sprādziens un kad tas, domājams, notika?
Par lielo sprādzienu dēvē laika momentu pagātnē, kad attālums starp blakus esošām galaktikām bija vienāds ar nulli. Šajā momentā Visuma blīvumam un laiktelpas liekumam bija jābūt bezgalīgi lielam. Domājams, ka lielais sprādziens notika pirms desmit līdz divdesmit miljardiem gadu. Precīzāku Visuma vecumu (13,7 miljr. g.) ir noteikuši Prinstonas Universitātes zinātnieki pamatojoties uz orbitālās zondes WMAP datiem, kura palaista orbītā 2001. g.

  1. Kāpēc Zemei ir magnētiskais lauks, bet Mēnesim nav?
Zinātnieki uzskata, ka Zemes kodols ir šķidrā, plastiskā stāvoklī, kurā notiekošās konvektīvās un griezes kustības rada Zemes magnētisko lauku. Savukārt Mēnesim kodols nav šķidrs, plastisks un tajā nenotiek vielu pārvietošanās, tāpēc tam arī nav tāda magnētiskā lauka kā Zemei.


Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru